Підсилювач каналів відеосигналів кольорового телевізора, страница 6

КU = 20log(S0 ∙ R)                                                                                        

де      R =                                                                                        

          R =   кОм .

          КU =20log( 0.01 ∙1680) =25  дБ .

-  по струмові

Кі = КU                                                                                           

де                                                                     

           кОм .

          Кі =25∙  дБ .

-  по потужності

Кр.розр = 10 lg Кі ∙ КU                                                                            

Кр.розр = 10 lg 25 ∙ 25 =27.9  дБ .

 3.3 Розрахунок регулятора рівня контрастності

   Згідно з технічним завданням регулятор контрастності повинен забезпечувати глибину регулювання контрастності у 40 дБ. Доцільним є розміщення регулятора в каскаді кінцевого підсилення в колі емітера. 

Для забезпечення необхідного діапазону регулювання використаємо  регулюючий резистор з логарифмічною зміною опору. Виберемо резистор номіналом 2 кОм. Обираємо Rр-ПП3 (границі номінального опору 4.7Ом-20кОм, Рном=3Вт).

4. МОДЕЛЮВАННЯ ПРИСТРОЮ НА ЕОМ

Згідно вимог технічного завдання необхідно провести моделювання спроектованого пристрою на ЕОМ. Для цієї мети буде використано програмний пакет схемотехнічного моделювання Electronics Workbench 5.12.

Проаналізуємо схему-модель  зображену на рисунку 4.1

Рисунок 4.1- Схема-модель відеопідсилювача

Рисунок 4.2 - Графіки перехідних характеристик

Рисунок 4.3 - Графіки АЧХ і ФЧХ

Рисунок 4.4 - Гармонічний аналіз .

5. ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ З ВИМОГАМИ ТЗ

Розроблений пристрій відповідає вимогам технічного завдання.

При моделюванні пристрою було з’ясовано, що параметри розробленого пристрою і змодельованого  відповідають вимогам технічного завдання.

Отримані результати і вимоги ТЗ занесемо до таблиці 5.1:

Таблиця 5.1

Параметр пристрою

Заданий у ТЗ

Розробленого пристрою

Результати моделювання

Напруга дж.живл.

100 В

100 В

100 В

Частотний діапазон

25 Гц-6.5 МГц

25 Гц-6.5МГц

25 Гц-6.5МГц

Нелінійні спотворення

2 %

1.3 %

2.6%

Частотні спотворення

Мн=2.5 дБ

Мв=2дБ

Мн=1.6 дБ

Мв=1.3 дБ

Мн=1.6 дБ

Мв=1.3 дБ

Співвідношення сигнал/шум

60 дБ

60 дБ

<60 дБ

Регулювання рівня контрастності

40 дБ

40 дБ

40 дБ

ВИСНОВОК

У ході виконання курсового проекту було розглянуто  варіант реалізації відеопідсилювача  на транзисторах. Розроблюваний відео підсилювач кольорового телевізійного приймача майже повністю відповідає умовам технічного завдання, а по деяких показниках навіть кращий.

При моделюванні на ЕОМ було використано програмний пакет Electronics Workbench 5.12. До його переваг можна віднести те, що він дає змогу наочно представити результати моделювання.

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Рудик В.Д. Методичні вказівки до курсового проектування аналогових та підсилювальних електронних пристроїв. В.: ВДТУ, 1999.

2. Петренко Т.А. Методические указания к курсовому проекту по курсу “Усилительные устройства”. В.: ВПИ, 1980.

3. Терещук Р.М., Терещук К.М., Седов С.А. Полупроводниковие приёмно-усилительные устройства. Справочник радиолюбителя. К.: Наукова думка, 3-е изд., 1987.

4. Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник./ Под ред. Б.Л.Перельмана.- М.: Радио и связь, 1981.

5.  Мощные полупроводниковые приборы. Транзисторы: Справочник./ Под ред. Голомедова.- М.: Радио и связь, 1985.

6.  Хохлов Б.Н. Декодирующие устройства цветных телевизоров.- М.: Радио и связь, 1998.

7. В.Брылов Схемотехника выходных видеоусилителей // Радио №2-4, 1999.