Комплексна контрольна робота з дисципліни “Проектування цифрових пристроїв” (варіанти № 1-30), страница 7

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 25

1. ПЛІС – макрокомірка. 

2. Спроектувати безвентильний подільник частоти на JK-тригерах з коефіцієнтом поділу М = 5, виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести принципову електричну схему, повну таблицю перемикань, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів.

3. САПР Quartus II: створити подільник частоти за п. 2 на рівні примітивів тригерів у графічному редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести BDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 26

1. ПЛІС – блок керування вводом/виводом.

2. Спроектувати паралельний лічильник на TE-тригерах з модулем лічби     М = 9, виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести таблицю перемикань, діаграми термів, функції збудження, принципову електричну схему, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів.

3. САПР Quartus II: створити подільник частоти за п. 2 на рівні примітивів тригерів у текстовому редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести TDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 27

1. ПЛІС – архітектура з електричним стиранням пам’яті конфігурації.

2. Спроектувати лічильник з модулем лічби М = 15 на основі ІС двійкового лічильника, виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести таблицю перемикань, діаграму термів, функцію збудження, схему, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів.

3. САПР Quartus II: синтезувати лічильник за п. 2 на рівні різновиду мегафункції лічильника, створеного менеджером MegaWizard Plug-In Manager, у графічному редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести BDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 28

1. ПЛІС – архітектура з тригерною пам’яттю конфігурації.  

2. Спроектувати генератор кодових послідовностей на регістрі зсуву з періодом (00101), виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести діаграми термів, функції збудження, принципову електричну схему, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів.

3. САПР Quartus II: синтезувати ГКП за п. 2 на рівні різновиду мегафункції лічильника, створеного менеджером MegaWizard Plug-In Manager, у текстовому редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести TDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,