Комплексна контрольна робота з дисципліни “Проектування цифрових пристроїв” (варіанти № 1-30), страница 6

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 21

1. Автоколивальний блокінг-генератор.

2. Синтезувати пороговий елемент 3 з 6 на суматорах і цифровому компараторі. Навести таблицю відповідності, діаграму термів, логічні вирази для вхідних функцій компаратора, схему та часові діаграми (шляхом розгортання таблиці в часі).

3. САПР Quartus II: створити пороговий елемент за п. 2 на рівні макрофункцій у графічному редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести BDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 22

1. ПЛІС – класифікація за способами програмування структури.    

2. Синтезувати пристрій для реалізації логічної функції  на мультиплексорах різної розрядності та вибрати оптимальний варіант. Навести діаграми термів, логічні вирази для вхідних функцій мультиплексора, схему оптимального варіанту та часові діаграми (шляхом розгортання таблиці відповідності в часі).

3. САПР Quartus II: створити пристрій за п. 2 на рівні стандартної мегафункції мультиплексора у текстовому редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести TDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 23

1. ПЛІС – програмовані елементи і програмовані матриці з’єднань.

2. Синтезувати перетворювач (дешифратор) до семисегментного коду для індикації знаків c, o, d, E, r на основі двійкового дешифратора. Навести таблицю відповідності, діаграми термів, логічні вирази для вихідних функцій перетворювача, схему та часові діаграми (шляхом розгортання таблиці в часі).

3. САПР Quartus II: синтезувати перетворювач за п. 2 на рівні різновиду мегафункції дешифратора, створеного менеджером MegaWizard Plug-In Manager, у графічному редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести BDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 24

1. ПЛІС – принцип побудови програмованих логічних матриць.

2. Синтезувати пристрій для реалізації логічної функції  на мультиплексорах різної розрядності та вибрати оптимальний варіант. Навести діаграми термів, логічні вирази для вхідних функцій мультиплексора, схему оптимального варіанту та часові діаграми (шляхом розгортання таблиці відповідності в часі).

3. САПР Quartus II: створити пристрій за п. 2 на рівні макрофункцій у текстовому редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести TDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ