Комплексна контрольна робота з дисципліни “Проектування цифрових пристроїв” (варіанти № 1-30), страница 2

3. САПР Quartus II: створити лічильник за п. 2 на рівні макрофункцій тригерів у текстовому редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести TDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 6

      1. Базовий елемент ТТЛ – реалізація основних логічних функцій.

2. Спроектувати безвентильний подільник частоти на JK-тригерах з коефіцієнтом поділу М = 9, виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести принципову електричну схему, повну таблицю перемикань, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів.

3. САПР Quartus II: створити подільник частоти за п. 2 на рівні примітивів тригерів у графічному редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести BDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 7

      1. Базовий елемент ТТЛ – варіант схеми з відкритим колектором.

2. Спроектувати паралельний реверсивний лічильник на JK-тригерах з модулем лічби М = 7, виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести таблицю перемикань, діаграми термів, функції збудження, принципову електричну схему, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів.

 3. САПР Quartus II: створити лічильник за п. 2 на рівні макрофункцій тригерів у графічному редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести BDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 8

      1. Базовий елемент ТТЛ з трьома станами на виході. Магістральні елементи.

2. Спроектувати програмований лічильник з модулем лічби М = 3...5 на основі ІС двійкового лічильника, виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести таблицю перемикань, діаграму термів, функцію збудження, схему, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів. 

3. САПР Quartus II: створити лічильник за п. 2 на рівні стандартної мегафункції лічильника у графічному редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести BDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 9

      1. Базовий елемент ТТЛ – варіант схеми з потужним виходом.

2. Спроектувати лічильник з модулем лічби М = 13 на основі ІС двійкового лічильника, виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести таблицю перемикань, діаграму термів, функцію збудження, схему, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів.