Комплексна контрольна робота з дисципліни “Проектування цифрових пристроїв” (варіанти № 1-30)

Страницы работы

Содержание работы

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 1

1. Транзисторний ключ – статичні режими.

2. Спроектувати безвентильний подільник частоти на JK-тригерах з коефіцієнтом поділу М = 7, виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести принципову електричну схему, повну таблицю перемикань, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів.

3. САПР Quartus II: створити подільник частоти за п. 2 на рівні примітивів тригерів у графічному редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести BDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                              О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 2

1. Транзисторний ключ – перехідні процеси.

2. Спроектувати паралельний реверсивний лічильник на ТЕ-тригерах з модулем лічби М = 5, виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести таблицю перемикань, діаграми термів, функції збудження, принципову електричну схему, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів.

3. САПР Quartus II: створити лічильник за п. 2 на рівні примітивів тригерів у текстовому редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести TDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 3

1. Транзисторний ключ – способи підвищення швидкодії.

2. Спроектувати паралельний лічильник на D-тригерах з модулем лічби     М = 11, виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести таблицю перемикань, діаграми термів, функції збудження, принципову електричну схему, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів.

3. САПР Quartus II: створити лічильник за п. 2 на рівні примітивів тригерів у графічному редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести BDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 4

1. Базовий елемент ТТЛ – основна схема, принцип дії.

2. Спроектувати паралельний лічильник з модулем лічби М = 10 на JK-тригерах для лічби в коді Ґрея, вихідний код якого відповідає десятковому кодові N = 0...9, виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести таблицю перемикань, діаграми термів, функції збудження, принципову електричну схему, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів.

3. САПР Quartus II: створити лічильник за п. 2 на рівні макрофункцій тригерів у графічному редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести BDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 5

1. Базовий елемент ТТЛ – статичні передатна і вхідна характеристики.

2. Спроектувати паралельний лічильник на RSC-тригерах з модулем лічби     М = 12, виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести таблицю перемикань, діаграми термів, функції збудження, принципову електричну схему, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів.

Похожие материалы

Информация о работе