Комплексна контрольна робота з дисципліни “Проектування цифрових пристроїв” (варіанти № 1-30), страница 5

2. Спроектувати лічильник з модулем лічби М = 14 на основі ІС двійкового лічильника, виконати аналіз його функціонування та довести самовідновність. Навести таблицю перемикань, діаграму термів, функцію збудження, схему, повний перемикальний граф та часові діаграми вихідних сигналів.

3. САПР Quartus II: синтезувати лічильник за п. 2 на рівні різновиду мегафункції лічильника, створеного менеджером MegaWizard Plug-In Manager, у текстовому редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести TDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 18

1. Генератори лінійно змінної напруги – принципи побудови і лінеаризації імпульсів. 

2. Синтезувати пороговий елемент 3 з 5 на суматорах і цифровому компараторі. Навести таблицю відповідності, діаграму термів, логічні вирази для вхідних функцій компаратора, схему та часові діаграми (шляхом розгортання таблиці в часі).

3. САПР Quartus II: створити пороговий елемент за п. 2 на рівні макрофункцій у графічному редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести BDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 19

1. Генератор лінійно змінної напруги – варіант схеми на операційному підсилювачі, параметри імпульсів.

2. Синтезувати пристрій для реалізації логічної функції  на мультиплексорах різної розрядності та вибрати оптимальний варіант. Навести діаграми термів, логічні вирази для вхідних функцій мультиплексора, схему оптимального варіанту та часові діаграми (шляхом розгортання таблиці відповідності в часі).

3. САПР Quartus II: створити пристрій за п. 2 на рівні стандартної мегафункції мультиплексора у графічному редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести BDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З  ДИСЦИПЛІНИ  “ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ”   ДЛЯ    СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7.090701  “РАДІОТЕХНІКА”

ВАРІАНТ  № 20

1. Очікувальний блокінг-генератор.

2. Синтезувати перетворювач (дешифратор) до семисегментного коду для індикації знаків r, A, d, I, o на основі двійкового дешифратора. Навести таблицю відповідності, діаграми термів, логічні вирази для вихідних функцій перетворювача, схему та часові діаграми (шляхом розгортання таблиці в часі).

3. САПР Quartus II: створити перетворювач за п. 2 на рівні стандартної мегафункції дешифратора у текстовому редакторі і виконати функціональне моделювання. Навести TDF- і VWF-файли.

Розробив:  к.т.н., проф. каф. РТ    Кофанов В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки,

протокол № _3_  від  ____10_жовтня_____  2006 р.

Завідувач кафедри РТ                                            О.В. Осадчук

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  РАДІОТЕХНІКИ

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА