Теплове обладнання. Теплогенеруючі пристрої апаратів

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 6.

(продовження)

ТЕПЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ.

План

1. Теплогенеруючі пристрої апаратів.

          Класифікація теплогенеруючих пристроїв.

Перетворення різних видів енергії в теплову енергію здійснюється  в теплогенеруючих пристроях, які являються основними елементами конструкцій теплових апаратів. Теплогенеруючим пристроєм визначають технікоексплуатаційні показники апарата (ККД, металоємкість, енергоємність, надійність, довговічність і ін.). В залежності від виду прийнятого в апараті теплогенеруючого пристрою впроваджуються ті чи інші його конструктивні рішення. Наприклад, для газових, твердотопливних і рідкотопливних апаратів конструктивні рішення  направлені на зниження втрат теплоти з продуктами що відходять при спалюванні.

          Теплогенеруючі пристрої класифікуються по видам джерел отримання тепла: вологий насичений пар; продукти згоряння твердого рідкого та газоподібного палива; електоренергія.

          Теплогенеруючі пристрої, які використовують теплоту вологого насиченого пару класифікують по виду нагрівання і по конструктивному виконанню.

          По виду нагрівання харчових продуктів і технологічних середовищ вологим насиченим паром розрізняють нагрівання_глухим_паром (через розділяючи стінку) і нагрівання гострим паром (пар безпосередньо контактує з продуктом), а по конструктивному виконанню теплогенеруючі пристрої поділяються на суміжні та змішані.

          При глухому нагріванні (через розділяючи стінку) пар надходить в гріючу камеру сорочного, трубчатого або змійовикового типів, конденсується, віддаючи тепло пароутворення розділяючій стінці, через неї продукту або технологічному середовищу.

          Теплогенеруючі пристрої парових апаратів складаються з продув очного крану гріючої камери, живильного паропроводу з регулюючим вентилем, конденсатопровода для відведення конденсату з гріючої камери, конденсаційного горшка, регулюючої та захисної арматури. При нагріванні харчових продуктів гострим паром, гріюча камера суміщена з робочою камерою. Вона складається з корпусу з розміщеною в ньому камерою, в яку надходить пар, який взаємодіє з продуктом, укладеним на перфорований противень. Конденсат з камери стікає в парогенератор, вода в якому нагрівається теном.

          Розрахунок гріючих камер парових апаратів зводиться до визначення поверхні нагрівання (конструктивний розрахунок), або для перевірки відповідності поверхні нагрівання технологічному процесу (перевіряючий розрахунок).

          Правила експлуатації.

Перед початком роботи парових апаратів необхідно злити конденсат з граючої камери. Для цього необхідно відкрити продув очний кран і залишити його відкритим на весь період пуску. Для ефективної роботи парових апаратів необхідно видалети повітря з граючої камери. Ця операція здійснюється за допомогою пари.

          По закінченню операції продувки, вентиль закривають  і апарат виводять на робочий режим.

          В процесі роботи необхідно постійно слідкувати за показником манометрів.      

          Теплогенеруючі пристрої, що перетворюють хімічну енергію спалювання в теплову.

          Спалювання палива – це хімічний процес з’єднання горючих компонентів з киснем повітря, що супроводжується виділенням теплоти.

          По реакції горіння палива розраховується кількість повітря, яка необхідна для повного згоряння палива.

          Розрахунки виконуються для визначення втрат з видаляємими продуктами горіння, ККД теплових апаратів, геометричних параметрів газогонів. Теплогенеруючі пристрої, що перетворюють хімічну енергію спалювання палива, мають схожі конструкції, які відрізняються в залежності від виду палива і способу його спалювання. Всі види теплогенеруючих пристроїв цього типу мають топку, трубопроводи для подачі рідкого і і газоподібного палива, газопроводи для видалення продуктів спалювання.

          Вид палива (тверде, рідке чи газоподібне) визначальним чином діє на конструктивні особливості топок і їх класифікацію.

          Топки поділяються на слойоні та камерні. Слойоні призначені для спалювання твердого палива на колосниковій решітці, камерні – для спалювання рідкого і газоподібного палива. Розрахунок топок для спалювання твердого палива зводиться до визначення поверхні колосникової решітки і об’єму топки.

Похожие материалы

Информация о работе