Теплове обладнання. Теплогенеруючі пристрої апаратів, страница 2

          Процес спалювання рідкого палива значно складніше процеса спалювання газоподібного палива і складається із слідуючих операцій: розпилювання, випаровування капель, пірогенетичний розділ палива, створення горючої суміші та її спалювання. Підготовка рідкого палива до спалювання здійснюється двома способами: перед загорянням паливо випаровується і тоді воно горить в пароподібному вигляді; паливо розпиляється на найдрібніші краплі. Які при змішуванні з повітрям нагріваються , головним чином, за рахунок радіації і потім в процесі горіння також випаровуються. Перший спосіб не отримав широкого визнання, тому що він не дозволяє використовувати низькоякісні і дешеві сорти рідкого палива, які використовуються при більш високих температурах.

          Суттєве значення на швидкість і якість горіння має діаметр каплі: чим він менше, тим більш однорідна суміш змішаного палива з повітрям, тим ефективніше процес горіння. Дисперсність палива залежить від способу його здійснення.

          Для розпалення палива і подачу його в камеру використовують форсунки. Основні показники роботи форсунки – довжина факелу полум’я та його температура.

          При спалюванні газу в камерних топках послідовно протікають процеси утворення суміші газу з повітрям, підігрівання суміші до температури загоряння і безпосереднього горіння. В залежності від того об’єднані чи роз’єднані процеси утворення суміші та її підігріву  до температури запалення і горіння розрізняють слідуючі способи спалювання газу: перший – дифузний, коли потоки газу і повітря надходять в топку окремо і змішуються в зоні горіння; другий – кінетичний, коли в зону горіння топки надходить потік повністю підготовленої газоповітряної суміші, або потік газу змішаного тільки з частиною необхідного повітря і потік додаткового повітря.

          При дифузійному спалюванні газу утворюється ярко жовтий факел полум’я, більшої довжини, що вимагає значно більшої висоти камери спалювання. В топках газових теплових апаратів основним фактором, від якого залежить якість процеса спалювання газу, являється якість змішування газу з повітрям. Процеси змішування здійснюються в газових горілках.

          Газові горілки призначені для створення газоповітряної суміші, подачі її в камеру спалювання і там спалити. Газова горілка повинна забезпечити можливість запалювання газоповітряної суміші, регулювання подачі газу та повітря, а також гарантувати при правильній експлуатації якісне змішування газу з повітрям, стійке горіння і повне спалювання газу.

          Класифікація газових горілок.

Газові горілки класифікують по слідуючим прикметам: способу подачі повітря; номінальному тиску газу і повітря, теплоті спалювання газу; номінальній тепловій потужності; довжині факела і методу стабілізації факела.

          По способу подачі повітря розрізняють горілки зовнішнього змішування – горілки з подачею повітря з навколишнього середовища і змішування газу з повітрям в камері спалювання за рахунок розрідження в ній і конвекції. Такі горілки називають дифузійними. В горілках внутрішнього змішування в камеру спалювання подається газоповітряна суміш уже повністю або частково підготовлена. Змішування відбувається в самій горілці.

          По номінальному тиску газу розрізняють горілки низького (до 5 кПа), середнього (від 5 до 100 кПа) і високого (більше 100 кПа) тиску, відповідно номінальний тиск повітря поділяють на низький (д 1 кПа), середній (від 1 до 3 кПа) і високий (більше 3 кПа).

           В апаратах, що використовуються на підприємствах громадського харчування, користуються в основному інжекційними газовими горілками низького тиску з частковим попереднім змішуванням газу з повітрям.

          Правила експлуатації газових горілок.

          Горючі гази токсичні і в певній концентрації в повітрі вибухонебезпечні.

          Токсична дія на організм людини можлива як за рахунок газу так і продуктів його спалювання.

          Перед початком роботи газових апаратів необхідно провітрити приміщення. Якщо в повітрі відчувається запах газу, необхідно відключити апарат і запросити спеціальну службу.

          У апаратів з організованим відводом продуктів горіння перед розпалюванням необхідно перевіряти систему витяжки. При непрацюючій системі розпалювати апарат не можна.