Електричне обладнання. Вивчення будови і принципу роботи асинхронних електродвигунів з коротко замкнутим мотором

Страницы работы

Содержание работы

Тема 2.Електричне обладнання.

1.При вивченні цієї теми студент вивчити: конструкцію і принцип роботи  апаратів включення і принцип роботи апаратів включення і дистанційного керування ,апаратів захисту. Вивчити будову і принцип роботи асинхр. електродвигунів з коротко замкнутим мотором.

  Питання по темі :

1.Які апарати включення електродвигунів Вам відомі ?

2.Які елементи дистанційного керування Вам відомі ?

3.Яке  призначення апаратів захисту ?

4.Які апарати захисту електродвигунів Ви знаєте?

5.Як класифікуються електродвигуни по роду електричного струму?

6.Опишіть будову і принципи роботи асинхронного трифазного електродвигуна з коротко замкнутим мотором.

7.Як підводиться напруга до катушки магнітного пускателя?

8.Від чого захищається реле?

9.Які види плавких запобіжників Ви знаєте?

10.Для чого потрібний механізм швидкого відключення контактів?

    2.Типові задачі по темі :

Задача 1.Визначити потужність електродвигуна протиральної машини продуктивністю П=0,25кг/с,коефіцієнт корисної дії = 0,75, питома робота протирання f=2кДж/кг;

Задача 2. Визначити потужність електродвигуна різальної машини ,якщо різальна здатність машини  F=0,08м2/с,питомі витрати енергії  на різання W=1,8кДж/м2,коефіцієнт використання різальної здатності =0,3,коефіцієнт запасу потужності =1,25,механічний ККД-м=0,75,коефіцієнт ,що враховує витрати енергії на подавання і відведення продуктів е=0,9.

Задача 3.Визначити енергоємкість етикувальної машини ЭР- 2,для оформлення готової продукції ,якщо  потужність електродвигуна машини Р=2,7кВт,продуктивність П=120 банок.

Література

1.  Елхина В.Д., Богачев М.К., Проничкина Л.П. Оборудование предприятий общественного питания. Т.1. Механическое оборудование. М. Экономика, 1987.- 447 с.

2.  Титова А.П., Шляхтина А.М. Торгово- технологическое оборудование. М. Экономика, 1983.- 286 с.

3.  Шеляков О.П. Технологические расчеты механического и теплового оборудования. Учебное пособие по курсу «Технологическое оборудование и холодильная техника» Полтава,: Укоопсоюз,1995. – 111с

Похожие материалы

Информация о работе