Глосарій термінів з дисципліни "Технологічне обладнання та охорона праці на підприємствах харчування" (апарат, експлуатаційна продуктивність, машина, монтаж, сатурація, сатуратор)

Страницы работы

Содержание работы

Глосарій

Апарат  - пристрій, в якому обробляємо сировина змінює свої фізико –    хімічні властивості.

Експлуатаційна продуктивність – це показник, що характеризує машину в умовах експлуатації на конкретному підприємстві з урахуванням усіх втрат робочого часу.

Машина – пристрій, в якому обробляємо сировина не змінює свої фізико – хімічні властивості, а замінює тільки форму і розміри.

Монтаж – сукупність дій пов’язаних з розпакуванням, встановленням та фундамент, підключення документацій пуск і удача в експлуатацію обладнання.

Теоретична продуктивність кількість продукції ,яку машина виробляє за одиницю часу.

Технічне обслуговування – система дій направлена підтримання обладнання в робочо здатному стані.

Рентабельністьпоказник прибутковості і дохідності підприємства.

Фондовіддачавідношення об’єму товарообігу до вартості основних виробничих фондів.

Фондоємністьвартість основних фондів, що припадає на 1 грн. товарообігу.

Рубильник пристрій для включення і виключення електроспоживачів.

Штенгельні  роз’єми пристрої для підключення до електромережі нестаціонарних споживачів.

Магнітні пускачі пристрої для дистанційного включення, виключення та керування електроспоживачами.

Мікроперемикачіпристрої для включення та відключення електроспоживачів під дією механічних сил.

Плавкі запобіжники пристрої для захисту електроспоживачів від поломок при струмах короткого замикання та струмах від перенавантаження.

Електроприводмашинний пристрій для приведення в дію машини.

Універсальна кухонна машина пристрій, що складається з універсального приводу та набору змінних механізмів.

Універсальний привод сукупність електродвигуна і передавального механізму.

Картоплеочищувальна машина пристрій для очищення картоплі від зовнішньої поверхні.

Розмольна машина пристрій для зменшення розмірів вихідних продуктів до заданих розмірів.

М’ясорубкапристрій для подріблення м’ясної м’якотної сировини.

М’ясорузпушувачпристрій для роз рихлення порційних шматків м’яса.

Перемішування - механічний процес утворення однорідного продукту з окремих компонентів ( сипких, рідких, газоподібних).

Тісто змішувальні машинипристрої до змішування компонентів та приймання однорідної суміші з води, борошна, дріжджів, цукру, солі та масла.

Збивальні машинипристрої для збивання яєць, вершків, кремів, та інших продуктів.

Теплові апарати обладнання для теплової обробки продуктів.

Універсальне теплове обладнання це плити різного способу розігріву.

Спеціальне теплове обладнання обладнання для варіння, смажіння, випікання, нагрівання води, роздачі обідів.

Робоча камера частина апарату в якій здійснюється теплова обробка продукту.

Теплогенеруючі пристрої частина апарата в якій відбувається створення теплової енергії.

Корпусконструктивний елемент на якому монтуються всі основні частини апарата.

Кожухелемент, що покриває робочу камеру з зовні, захищає від руйнацій теплоізоляцію.

Апаратураряд пристроїв, що забезпечують пуск, зупинку та правильну експлуатацію.

Нагрівання глухим паром нагрівання продукту через розділяючи стінку. Нагрівання гострим  паром – пар безпосередньо контактує з продуктом.

Слойоні топки топки для спалювання твердого палива.

Камерні топки топки для спалювання рідкого і газоподібного палива.

Форсункипристрій для подачі палива в камеру згорання.

Горілка газова пристрій для створення газоповітряної суміші і подачі її в камеру спалювання.

Казани - це апарати, що призначені для варіння бульйонів,перших, других, третіх страв та соусів.

Пароварочні шафи - призначені для варіння на пару м”яса, риби, овочів, а також для розигріву кулінарних виробів.

Обладнання смаження - це апарати призначені для смаження продуктів.

Пательні пристрої для смаження продуктів.

Фритюрницяапарат для смаження кулінарних виробів у фритюрі.

Водонагрівачі- апарати для нагрівання води до 960 С.

Кипятильникиапарати для нагрівання води до кипіння.

Електромарміти апарати для підтримки в гарячому стані ( 55-600С) перших і других блюд.

Теплові стінки апарати для підігріву тарілок.

Аміак - це газ без кольору з різким запахом, створює дратівливу дію на слизову оболонку.

Випарник - це теплообмінний апарат, призначений для охолодження середовища(повітря, розсолу).

Евтектичний лід - це заморожений розчин деяких солей в концентрації, що відповідає кріогідратній точці.

Конденсатор - це теплообмінний апарат, який служить для охолодження і конденсації стиснутих в  компресорі парів холодильного агента.

Охолодження сухим льодом - це спосіб заснований на сублімації твердої вуглекислоти.

Охолодження тіла відведення тепла, що супроводжується зниженням температури тіла.

Плавленняпроцес переходу речовини із твердого стану в рідкий.

Теплота плавлення кількість тепла, необхідного для перетворення 1 кг речовини, доведеного до температури плавлення із твердого стану в рідкий.

Кипінняперехід із рідкого стану в газоподібний.

Льодяне охолодження - це самий простий спосіб, фізичну основу якого складає процес плавлення льоду або снігу.

Регулюючий вентиль - служить для регулювання подачі холодильного агента із конденсатора у випарник і для дроселювання рідкого холодильного агента із зниженням тиску конденсації(Pк) до тиску випарювання(P₀) з відповідним зниженням температури конденсації(tк) до температури випарювання (t₀).

Теплота пароутворення кількість тепла, витрачена на перетворення 1 кг рідкої речовини в пароподібне.

Торгове холодильне обладнання призначене для короткочасного зберігання, демонстрації і продажу харчових продуктів.

Сублімаціяперехід речовини із твердого стану в газоподібний, минуючи рідку фазу.

Сухий лід - це тверда вуглекислота з температурою сублімації при атмосферному тиску-78,9°С і теплотою сублімації 574кДж/кг.

Холодильні машини - це пристрої, що дозволяють безперервно відбирати тепло у охолоджуємого середовища(тіла).

Допоміжне обладнання - це різні підставки, полиці, стіцки і інші елементи, які збільшують робочі обєми обладнання для зберігання інвентаря,посуди і  покращують умови для підвищення і кріплення різних комунікацій.

Торговий автомат - це пристрій, який без участі продавця в замін на прийняті від покупця гроші готує  і видає товар.

Монетний механізм пристрій для приймання монет.

Сатураціяпроцес насичення воді вуглекислим газом.

Сатураторапарат для сатурації води.

Холодильне малогабаритне обладнання –це  столи з холодильними ємкостями типу СХЕ-100 і вітрини ВХ- 0,5.

Похожие материалы

Информация о работе