Холодильне обладнання. Ознайомлення з процесами та способами охолодження харчової продукції

Страницы работы

Содержание работы

             Тема 5.Холодильне обладнання.

1.При вивченні цієї теми студент повинен:

   Ознайомитись з процесами та способами охолодження харчової продукції.

   Вивчити з яких основних елементів складається холодильна машина ,як класифікують холодильні машини.

   Вивчити принципові схеми комплексійної і абсорційної холодильних машин.

   Вивчити будову і призначенння кожного складового елемента ,що входить до принципових схем холодильних машин.

   Ознайомитись з холодильними агрегатами ,що використовується в холодильних машинах.

   Ознайомитись з приладами автоматики ,що використовується в холодильних машинах.

   Ознайомитись з торговим холодильним обладнанням ,правилами його експлуатації на підприємствах громадського харчування.

Питання по темі :

1.Які способи охолодження Вам відомі?

2.Які речовини використовуються в якості холодильних агентів?

3.Яке призначення компресора в холодильному агрегаті?

4.Яке призначення випарників у холодильній машині?

5.Яке призначення конденсаторів у  холодильній машині?

6.Від яких факторів залежить ефективність роботи випарника?

7.Які теплові явища відбуваються в конденсаторі ?

8.Яким основним вимогам повинні відповідати конденсатори?

9.Які теплові процеси відбуваються у випарнику?

10.Для чого в кожухотрубних випарниках використовують багатосекційні кришки?

11.В чому відмінність компресійних і абсорційних холодильних установах?

12.Яким приладом ругулюється температурний режим в холодильнику.?

13.Чому в холодильну камеру не можно вносити гарячі і теплі продукти ?

14.Якихвимог необхідно дотримуватись при експлуатації холодильних установок ,що працюють на фреонових холодоагентах?

15.Чому випарник розиіщується у верхній частині охолоджуємого відділення?

   2.Типові задачі по темі:

Студент по джерелам [1,2]повинен опанувати методику розрахунки слідуючих задач:

Задача№1 Визначити необхідну холодопродуктивність компресора для холодильної камери ,якщо відомо кількість охолоджуваного в камері продукту ,його початкова і кінцева температури ,площі камери і підсобних приміщень,температура зовнішнього повітря в камері і підсобних приміщеннях.

Задача№2Визначити хоодильний коефіцієнт ,дійсну і теоретичну потужності компресорної холодильної установки,що працює по циклу Карно.Відомі кількість тепла ,що відводиться ,температура випару і конденсації.

Література.

1.  Процесори і апарати харчових виробництв .Збірних задач (за ред.В.М Стадников.-К.Вища школа,1972)

2.  Павлов К.Ф.,Романков П.Г. ,Носков А.А.Примеры и задачи по курсу процессы и аппараты химической технологии.. Л Химия , 1987 .

3.  Беляев М.И. Оборудование предприятий общественного питания. Т.3. Тепловое оборудование. М. – Экономика 1990. – 559 с.

4.  Теплове обладнання підприємств харчування. Підручник. Полтава. РВВ ПУСКУ, 2004 – 583 с.

5.  Шеляков О.П. Технологічне обладнання і холодильна техніка. К. Вища школа. 1996. 

6.  Титова А.П., Шляхтина А.М. Торгово- технологическое оборудование. М. Экономика, 1983.- 286 с.

7.  Шеляков О.П. Технологические расчеты механического и теплового оборудования. Учебное пособие по курсу «Технологическое оборудование и холодильная техника» Полтава,: Укоопсоюз,1995. – 111с

8.  Могильный М.П., Калаш. Торговое оборудование предприятий общественного питания. Учебное пособие для ВУЗов. Академия, 2005. – 171 с.

Похожие материалы

Информация о работе