Класифікація теплового обладнання для підприємств громадського харчування

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота № 5

Тема: Теплове обладнання – 2 год.

1.  Мета: Закріпити теоретичні знання про класифікацію теплового обладнання для підприємств громадського харчування.

Провести всебічний аналіз теплогенеруючих пристроїв з обґрунтуванням недоліків і переваг при використанні на підприємствах громадського харчування.

2.  Типове завдання.

Розрахунок витрат енергії тепловими апаратами.

Для електричних теплових апаратів витрати електроенергії можна визначити по показникам лічильників або за формулою:

А = Р *

де Р – потужність апарату, Вт;

 - час роботи, с.

Оскільки потужність апарата вираховується на основі показників вольтметра і амперметра по формулі

Р = J * U – для однофазного живлення.

Або

Р =  * J * U – для трифазного живлення,

де J – сила струму, А;

U – напруга мережі, В.

Теплова потужність апарату, тобто витрати тепла в одиницю часу електротепловим апаратом , співпадає з їх електричною потужністю:

 Вт ( Дж/с)

Теплова потужність, тобто витрати тепла в одиницю часу газового або твердопаливного апарата, а також апарата, що працює на рідкому палеві визначають по формулі:

 Вт (Дж/с)

де   - витрати  палива за годину, м3/г ( кг/г);

 - нижча теплота згорання газу, Дж/м3 ( Дж/кг).

В газових теплових апаратах витрати газу визначається по показникам лічильників і виміряється в м3, при цьому мається на увазі, що витрата газу приведено до нормальних умов ( Р = 760мм.рт.ст = 100000 Па і t = 0 С)

 м3

де    - трати газу, за виміром газового лічильника, м3;

Рбн - приведений барометричний тиск, мм.рт.ст.

Рг - тиск горючого газу перед апаратом, мм.вод.ст

tr-температура горючого газу перед лічильником, С.

13,6 – відносна щільність ртуті по воді

Рн - парціальний тиск водяних парів при , мм.рт.ст

Витрати рідкого і твердого палива визначаються шляхом зважування його на вагах. Теплота згорання палива обумовлена його станом. Нижча теплота згорання твергодо і рідкого палива визначається по формулі Д.І. Менделєєва:

 Дж/кг

де   і т.д. - горючі елементи твердого або рідкого палива, % по масі.

Нижча теплота згорання газу визначається по формулі:

 Дж/м3

де  -  процентний склад  і-го моно газу в горючому газі, %;

 - нижча теплота згорання і-го моно газу, Дж/м3;

Теплота згорання окремих моно газів наводиться в довідкових посібниках і в підручниках.

3.  Питання для закріплення та самоконтролю

1.  Як класифікуються теплогенеруючі пристрої за видом технологічного палива?

2.  Які види теплогенеруючих пристроїв вам відомі?

3.  Які типи теплогенеруючих пристроїв ви знаєте?

4.  У чому полягає призначення теплогенеруючого пристрою?

5.  Поясніть суть технологічного процесу обігріву продукту глухим паром і гострим паром.

6.  Що таке теплова потужність апарата?

7.  Від чого залежить теплота згорання палива?

8.  Що означає приведення газу до нормальних умов?

9.  Основні технологічні вимоги, що висуваються до теплових апаратів.

10.  Джерела тепла і види палив.

11.  Теплова ізоляція апаратів. Її призначеня.

12.  Загальний принцип складання рівняння теплового балансу для апаратів, які працюють на різноманітних носіях.

4.  Рекомендована література

1. Елхина В.Д. Богачев М.К. Проничкина Л.П. Оборудование предприятий общественого питаня. Т1. Механическое оборудование. М. Єкономика, 1987-447 с.

2. Титова А.П. Шляхтина А.М. Тогрово- технологичское оборудвание. М. Єкономика,1983-286 с.

3.  Шляков О.П. Технологічне обладнання і холодильна техніка. К. Вища школа 1996.


Похожие материалы

Информация о работе