Вивчення конструкції, правил експлуатації універсальних приводів загального і спеціалізованого призначення. Вивчення будови, принцип роботи, правил експлуатації машини для обробки овочів в таких технологічних процесах як очищення, нарізання, протирання

Страницы работы

Содержание работы

             Тема 3. Механічне обладнання.

1.При вивченні цієї теми студент повинен вивчити :

   Конструкцію ,правила експлуатації універсальних приводів загального і спеціалізованого призначення;

  Будову ,принцип роботи ,правила експлуатації машини для обробки овочів в таких технологічних процесах як очищення ,нарізання ,протирання .

  Будову, конструктивні відмінності ,принцип роботи та правила екслуатації обладнання для технологічних процесів подрібнення ,перемішування та формування м’ясних виробів .(м’ясорубки,фаршемішалки,машини для формування котлет,биточків,пельменів і т.д.)

  Будову,конструктивні відмінності принцип роботи ,та правила експлуатації  обладнання для технологічних процесів по приготуванню тіста і кремів.

   Засвоїти методику проведення розрахунків по визначенню продуктивності машини і потужності електродвигунів до їх проводів.

   Питання по темі :

1.Як класифікується універсальні приводи?

2.Чому універсальні приводи отримали всебічне визначення і широке використання?

3.В яких випадках використання універсальних приводів економічно вигідно?

4.Як закріплюються змінні механізми на універсальних приводах?

5.Перерахуйте марки універсальних приводів  іназвіть їх призначення .

6.Якими змінними механізмами комплектуються універсальних приводи?

7.В чому полягає сутність механічного способу очищення овочів?

8.Для чого робочий інструмент машин і механізмів має хвильоподібну поверхню?

9.Для чого призначенні сальники?

10.Яку форму мають робочі інструменти картопляноочищених машин і механізмів?

11.В чому переваги конусоподібного робочого інструмента перед пласким?

12.Як влаштовані приводи в картопляноочисних машинах і механізмах?

13.Які конструктивні відмінності машин типу МОК?

14.Чому завантаження і розвантаження овочів повинні проводити під час роботи машини?

15.Чому овочі перед очищенням повинні бути відкалібровані і помиті?

16.Які фактори впливають на продуктивність машин  для очищення  овочів?

17.В чому сутність принципу  різання овочів в машинах і механізмах різних типів

18.Як ругулюється товщина зрізу овочів в машинах і механізмах різних типів?

19. Від чого залежить якість і форма нарізки овочів ?   

 20.Які правила точіння пласких ,гребінчатих ножів ,ріжучих кромок і ножевих решіток?

 21.Які машини мають блокуючі пристрої і яка їх роль?

 22.В чому полягає принцип протирання продукту в протирочних машинах і механізмах?

 23.Чому картопля для протирання повинна бути гарячою?

 24. Яка  послідовність складання робочих інструментів м’ясорубки для основного набору?

 25.Від чого залежить якість фаршу ?

 26.Для чого робочого камера м’ясорубки має грані з внушньої сторони ?

 27.Якими засобами у м’ясорубці?

 28.Як визначити якість  заточування і притирання ріжучих інструментів?

 29.За рахунок чого забезпечується  проштовхування фаршу через решітки м’ясорубки?

30.Як здійснюється  завантаження і розвантаження продукту у фаршемішалках?

31.Які інструменти в перемішуючому механізмі називають робочими?

  32.Які правила  техніки безпеки  необхідно дотримуватися при експлуатації фаршемішалок?

  33.Як регулюється  маса котлет в котлетоформовочній машині?

  34.Яким чином здійснюється паніровка виробів в котлетоформовочній машині?

  35.За рахунок чого поршні переміщаються вгору і вниз?

 36.Як забезпечується техніка  безпеки в котлетоформовачній  машині?

37.Як проводиться заміс тіста в тістомішальній машині?

38.Чому необхідно щоб діжка оберталась?

39.Який рух здійснює місильний ричаг?

40.Як закріпляється візок діжі до фондаментальної        ?

41.Як з’єднується діжка з приводним диском  редуктора ?

42.Яке призначенняелектроблокуючого пристрою в машині МРТ-60М?

43. Як влаштована коробка швидкостей механізма МСЧ-20?

44.Як регулюється частота обертання робочого органу в механізмі МСЧ-20?

45.Який рух здійснює робочий орган в машинах і механізмах для приготування кремів?

46.Правила на експлуатації змінного механізму МСЧ-20?

    2.Типові задачі по темі:

   Задача 1.Заданно: Внутрішній діаметр робочої камери Д=0,36м.Висота ціліндричної частини камери для  обробки продукту Н=0,21м.Висота обічайки h0=0,04м.Діаметр відкідної кришки dо=0,22м.Діаметра дна образивної чаши  dк=0,22м.Висота(глибина)чаші hк=0,1м.Повний час циклу обробки продукту tз+tо+tр=3хв.Частотаобертання робочого органа n=360 об/хв.

Визначити масу одночасно завантаженної продукції (картоплі),теоретичну продуктивність (по серовині),і потужність електродвигуна  конічної картоплеочисної машини.

Задача 2. Задано: Раторна овочерізка з кольцями для нарізання брусочками частота обертання мотора П=460 об/хв.Внутрішній радіус робочої камери r=0,2м.Довжина ножа  l=0,1м.Розміри брусочків ( h *а)=6*6мм.

Кут нахилу лопаті =65*.Кількість заточки ножа L=15*.Ножі ,ножі перпендикулярні образуючий робочій камери :товщина ножів =0,001м,крок між ножами ае=0,006м,ширина ножа в=0,005м,розмір клубня d=0,06м.

Визначити кількість ножів в одній гребінці zн,продуктивність Q машини ,потужність електродвигуна N.

   Задача 3. Задано:діаметр отворів сита d=0,003м,кількість оворів Zо=1060,кількість лопатей,одночасно задіяних в протиранні ,Z=2;частота  обертання  лопатей n=465об/хв.;діаметр сита Дн=0,212м;внутрішній діаметр сита Дв=0,1м;насипна яма картоплі g=700кг/м3.

Визначити :продуктивність електродвигуна протирочної машини.

  Задача№4:Задано :м’ясорубка із слідуючим набором ріжучих інструментів:

1.Підрізна решітка.

2.Дві ножові решітки з зовнішнім діаметром  dр=104мм,перше-діаметр отворів- d1-5мм,кількість отворів z1=140шт,друга –діаметром отворів d2=3мм,кількість отворів z2=276 шт.

3.Оберітаючи ножі –два :найбільший радіус rmax=47мм;найменший радіус  rmin=25мм.

4.Шнек :зовнішній радіус rн=45мм.внутрішній радіус rв=28мм,частота обертання n=200об/хв.

Визначити : продуктивнысть м’сорубки і потужність електродвигуна.

 Задача№5 Задано:ємкість діжі 140л.,радіус обертання лопаті r=0,28м,коефіцієнт заповненння діжі =0,6,час циклу одного замісу  T=20хв,частота обертання лопаті  nл=27об/хв.частота обертання лопаті nд=4об/хв.,питомий тиск  лопаті на тісто  10,5*10 4 Па.

Визначити:продуктивність тістомішальної машини і потужності електродвигуна.

   Задача№6.Місткість бочка 3,5л,частота приводного вала n=60об/хв,площа  лопаті  Fл=0,038 м2,насичена маса тваринного масла =800кг/м3,загальний цикл приготування крему=30хв.

Визначити:продуктивність машини і потужність електродвигуна .

Література.

1.  Елхина В.Д., Богачев М.К., Проничкина Л.П. Оборудование предприятий общественного питания. Т.1. Механическое оборудование. М. Экономика, 1987.- 447 с.

2.  Одарченко М.С. Охорона праці на підприємствах харчування. Харків, Основа, 1998 – 427 с.

3.  Титова А.П., Шляхтина А.М. Торгово- технологическое оборудование. М. Экономика, 1983.- 286 с.

4.  Шеляков О.П. Технологические расчеты механического и теплового оборудования. Учебное пособие по курсу «Технологическое оборудование и холодильная техника» Полтава,: Укоопсоюз,1995. – 111с

Похожие материалы

Информация о работе