Вивчення будови и принципу роботи апаратів включення і дистанційного керування. Вивчення будови і принципу роботи апаратів захисту

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота № 2

Тема: Електричне обладнання

  1. Мета: Вивчення будови и принципу роботи апаратів включення і дистанційного керування.

Вивчення будови і принципу роботи апаратів захисту.

Електроприводи. Їх будова, принцип роботи, класифікація.

  1. Типове завдання

Накреслити електричну схему включення електроприводу за допомогою  магнітного пускателя і описати будову елементів що до неї входять.

Накреслити схему зєднання обмоток трифазного електродвигуна трикутником і зіркою. Описати їх принципову різницю. Чи залежить потужність двигуна від схеми зєднання.

  1. Питання для закріплення і самоконтролю:
  1. Які апарати включення електроприводів вам відомі?
  2. Які елементи дистанційного керування вам відомі?
  3. Яке призначення апаратів захисту електроприводів?
  4. Які апарати захисту електроприводів ви знаєте?
  5. Як класифікують електродвигуни по роду електричного струму?
  6. Опишіть будову і принцип роботи асинхронного трифазного електродвигуна з коротко замкнутим ротором.

4. Рекомендована література

1. Елхина В.Д. Богачев М.К. Проничкина Л.П. Оборудование предприятий общественого питаня. Т1. Механическое оборудование. М. Єкономика, 1987-447 с.

2. Титова А.П. Шляхтина А.М. Тогрово- технологичское оборудвание. М. Єкономика,1983-286 с.

3.  Шляков О.П. Технологічне обладнання і холодильна техніка. К. Вища школа 1996..

Похожие материалы

Информация о работе