Торгові автомати для спеціалізованих кафе і барів

Страницы работы

Содержание работы

Лекція №9. Торгові автомати для спеціалізованих кафе і барів.

   План лекції.

1.Загальні відомості про торгові автомати.

2.Характеристика автоматів, що входять в комплекти кафе-автоматів.

3.Обладнання для спеціалізованих кафе-барів.

1. Торговий_автомат - це пристрій, який без участі продавця в замін на прийняті від покупця гроші готує  і видає товар. Торгівля через автомати є однією із прогресивних форм обслуговування, так як вона дозволяє організувати цілодобове і якісне забезпечення населення товарами.

Торгові автомати наближають продукцію до покупця і скорочують термін для його придбання. Використання торгових автоматів економічно вигідно, якщо точно визначено умови і місце  їх використання. Установка автоматів по продажі кофе економічно вигідно на промислових підприємствах, вокзалах, навчальних закладах і не вигідне у столових і ресторанах відкритого типу.

В даний період інтенсивно впроваджується така форма обслуговування населення, як спеціалізовані кафе- автомати.

Переваги таких підприємств-в їх високій пропускній здатності при значному зменшенні чисельності обслуговуючого персоналу і підвищенні культури обслуговування. В залежності від призначення кафе-автомати можуть мати різні набори автоматів. По призначенню автомати поділяються на автомати для продажі товарів і для здійснення послуг. Торгові автомати в свою чергу поділяються по фізичному стані відпускаючого товару на автомати для продажу  рідких, штучних, сипучих товарів і для продажу готових товарів, по методу  установки – на автомати для індивідуальної і групової установок. Всі торгові автомати , не дивлячись на їх велику різновидність, мають слідуючі основні вузли: корпус, монетний механізм, дозуючий пристрій, механізм видачі товару,ємкість для зберігання товару, пристрій для підтриманих заданих режимів зберігання, прилади автоматики, допоміжне обладнання.

Корпус автомата може бути виготовлений у вигляді шафи, в разі індивідуальної установки, і у вигляді панелі-каркаса, закритого з лицьової сторони облицювальним матеріалом, для групової установки. Монетний_механізм призначений для прийому монет одного або різних вартостей, перевірки їх на придатність по заданим параметрам і дачі сигналу на видачу товару. При невідповідності монети заданим параметрам, монетний механізм повертає монету покупцю. Монетні механізми можуть інколи узагальнювати монети і давати здачу. Дозуючий пристрій відділяє від загальної маси товару необхідну порцію. Механізм видачі спрацьовує на випуск товару при надходженні від приладів автоматики управляючого сигналу. Ємкість для збереження товару в залежності від виду автомату може бути у вигляді баків,фляг, бункерів, полиць, ячеєк і т.ін.

Пристрої для підтримання заданих режимів зберігання товару створюють необхідну температуру, вологість або тиск в залежності від виду відпускаючого товару. Прилади автоматики управляють робочим циклом торгового автомату. Додаткове обладнання доповнює роботу  основних вузлів автомату. Наприклад, видає видає бумажні стаканчики, освітлює автомат, миє стакани, вентилює ємкість.

В залежності від будови механізму видачі товару розрізняють автомати і напівавтомати. Останні для опрацювання механізму видачі вимагають після введення монети ручного включення. Всі автомати, що використовуються, повинні відповідати таким вимогам, як простота конструкції , необхідний рівень  автоматизації , удобні в обслуговуванні і  експлуатації, відповідати санітарно-гігієнічним вимогам і правилам  техніки безпеки.

2. Характеристика автоматів.

Автомати для приготування і продажі газованої води.

Процес насичення води вуглекислим газом називається сатураціяі відбувається в спеціальних пристроях - сатуратор. Чим нижче температура  води і вище  тиск газу, тим більше газу розчиняється у воді. Тому в процесі сатурації підтримується температура води 8-10°С, а тиск газу не нижче 4 кПа.

В торгових автоматах використовують сатуратори автоматичної дії. Крім приготування  газованої  води, вони використовують дозування води і сиропа, а також відпуск приготовленого  напою. Сатуратори торгових автоматів виготовлені в комплекті з водоохолоджуввачем і утворюють сатуратор-водоохолоджувач. В сучасних торгових автоматах типів АТ-101СК, АТ-101С, АТ-102 використовується сатуратор- водоохолоджувач типу СВА-2С. Автомати для продажі гарячих напитків. На  даний період  серійно виготовляються  автомати АТ-151, АТ-151-01  і  АТ- 154. Вони розраховані на групову і автономну установку.  Ці автомати призначені для приготування і продажу гарячих  напоїв  із згущених  продуктів: какао, кофе з молоком і сахаром в стаканах разового використання.

Похожие материалы

Информация о работе