Електричне обладнання підприємств харчування

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 2.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ.

План

1.  Електричні апарати включення і дистанційного керування.

2.  Апарати захисту. Електроприводи.

1.  Для включення і переключення споживачів електроенергії (електродвигуни, електросилове обладнання) використовують різні пускорегулюючі апарати.

Рубильники – це найбільш простий апарат для включення і відключення електродвигунів інших споживачів. По конструкції вони бувають двополосні і триполосні. Складаються з рухомих і нерухомих контактів. Контакти закріплені на ізоляційній плиті. До клем нерухомих контактів під’єднують проводи мережі, а до клем рухомих контактів – проводи споживача. Триполюсні  рубильники встановлюють в електромережах з напругою 220 та 380 В і струмом 60, 100, 200 А. Кнопкові вмикачі – ПНВ і ПНВС являють собою триполюсні вмикачі, замикання контактів яких відбувається шляхом натискання на кнопку „ВКЛ”. Вмикачі ПНВ вмикають електродвигун трифазного струму, вмикачі ПНВС – двигуни однофазного струму з пусковою обмоткою. Після натискання на кнопку „ВКЛ”, всі три контакти вмикача ПНВ залишаються замкнутими, а у вмикачів ПНВС середній контакт, що під’єднує до електромережі пускову обмотку, відключається, включеними залишаються тільки крайні контакти.

Розмикання контактів відбувається при натисканні на кнопку „ВИКЛ”, при цьому защіпка відводиться і контакти повертаються у вихідне положення. Вмикачі ПНВ розраховані на струм до 12,5 А і максимальну  потужність двигуна – 4,5 КВт, при напрузі 380 В. Вмикачі ПНВС виготовляються на струм до 5 А та максимальною потужністю 0,6 КВт.

Пакетні вимикачі використовуються для включення та відключення двигунів. Складається пакетний вимикач з двох або трьох обертових вимикачів розміщених на одному валку і засоба, що забезпечує за допомогою пружини фіксацію та швидкісне, незалежно від швидкості обертання ручки, перемикання контактів. Це сприяє більш швидкому гасінню дуги, що утворюється при розриві електроживлення. Пакетні вимикачі виготовляються на струм 10 і 25 А, напругою 220 В у одно-, дво- та триполюсному варіанті.

Штепсельні роз’єми – для підключення до електромережі переносних нестаціонарних трифазних та однофазних двигунів, електросилових апаратів та інших споживачів. Штепсельний роз’єм складається з розетки та вилки. Розетка підключається до електромережі, а до вилки підключають проводи споживача.

Для включення та регулювання температурних параметрів кухонних плит використовують кулачковий теплостійкий перемикач ТПКП.

Для дистанційного включення, виключення та керування використовують магнітні пускачі, мікроперемикачі, електромагнітні реле.

          Магнітні пускачі складаються з електромагніта та контактної групи з рухомими контактами. Електромагніт пускателя складається з рухомого якоря та сердечника, які набрані з Ш-подібних листів сталі. На внутрішньому виступі сердечника встановлена катушка з обмоткою. На якорі через ізоляційні пластини закріплені всі рухомі контакти (три головних і один блокуючий). Клеми рухомих контактів з’єднуються з споживачем, а клеми нерухомих контактів  під’єднуються  до електромережі. Управління магнітним пускачем можно здійснювати як в ручному режимі за допомогою кнопки „Вкл.” і „Викл.”, так і автоматично, за допомогою мікро перемикачів, електромагнітних реле та інших засобів.

          Магнітні пускачі випускаються серії ПМЕ і ПА з тепловими реле захисту і без них, у відкритому та захисному пилеводонепроникаючому варіантах.

Пускачі ПМЕ випускаються 3-х габаритів: нульового (0), на струм до 3 А та потужністю Р max трифазного двигуна при трифазному струмі 3~380 В-1,1 кВт; першого (1) на струм 10А і потужністю Р max двигуна при  трифазному струмі 3~380 В-4 кВт; другого (2) на струм 25А і потужністю Р max при трифазному струмі 3~380В-10кВт.

          Магнітні пускачі ПА випускаються 4-ьох габаритів: третього, четвертого, п’ятого, шостого на струм відповідно 40А, 56А, 115А, 150А і потужністю Р max при трифазному струмі 3~380 В відповідно-17, 28, 55, 75 кВт. Якщо пускач використовують для включення електродвигуна, то в ньому завжди ставиться теплове реле.

          Мікроперемикачі використовують для включення та відключення електричних споживачів під дією механічних сил машини та її елементів.

2.  Для захисту електромереж і споживачів електроенергії від паламок при струмах короткого замикання, а також струмах перевантаження застосовують плавкі запобіжники та автоматичні вимикачі. По конструктивним виконанням запобіжники поділяються на різьбові та трубчаті.

Різьбові запобіжники виготовляються з плавкими вставками на струм 4, 6, 10, 15, 20А. В коробці запобіжника проводи електромережі підключають до нижніх контактів, а проводи споживача-до бокових контактів корпуса.

Трубчаті запобіжники випускають на струм від 4А і більше.

Похожие материалы

Информация о работе