Електричне обладнання підприємств харчування, страница 2

Наряду з плавкими запобіжниками широко використовуються автоматичні вимикачі крім захисту, використовують також для нечастих включень і відключень в ручному режимі при нормальній роботі споживачів. Автоматичні вимикачі поділяються на електромагнітні та теплові. Переваги автоматичних вимикачів перед плавкими запобіжниками заключається в тому, що вони володіють багатократністю дій.

Автоматичний вимикач АП50-3МТ-в своїй конструкції мають тепловий і електромагнітний розмикач, тому він захищає електроланцюг від струму короткого замикання та струму перенавантаження.  Такий захист потрібен для ланцюгів з електродвигунами. Відключення споживачів від мережі відбувається за допомогою ричажної системи, яка спрацьовує при відхиленні струмових параметрів. Автоматичні вимикачі АП50-3М виготовляються на струм від 1,6 до 50А. Струм спрацювання встановлюється за допомогою спеціального ричага та шкали.

Електроприводом називається машинний пристрій, що використовується для приведення в дію машини.

Електропривод складається з електродвигуна, механізму передачі та засобів керування. Електроприводи бувають з одним електродвигуном і з декількома. Найбільш широко використовуються електроприводи з одним двигуном. В електроприводах, що мають в своєму складі більше одного електродвигуна, робочі органи приводяться в дію від кожного ел.двигуна окремо.

На підприємствах харчування широкого застосування отримали універсальні приводи, які можуть по черзі приводити в дію різні змінні робочі механізми (м’ясорубки, овочерізки). Використання універсальних приводів економічно вигідно, оскільки робочі машини мають низький коефіцієнт використання. Компанувати кожну з цих машин окремим приводом веде до здороження вартості машини і до нераціонального використання виробничих площ.

Для виконуючих механізмів електродвигун  вибирають по виду струму, по напрузі та конструктивному виготовленню.

Вибір двигуна по виду струму.

Промисловість виготовляє двигуни постійного та змінного струму. На підприємствах харчування в основному використовуються однофазні та трифазні двигуни  змінного струму з промисловою частотою 50 Гц.

При виборі двигуна для машин потужністю до 0,6 кВт, слід застосовувати однофазні осинхронні двигуни. Для машин потужністю більше 0,6 кВт, використовують електродвигуни трифазного струму.  

Вибір двигуна по напрузі.

Однофазні двигуни виготовляються на 220 В, трифазні-на 220 і 380В. Необхідно тільки відповідним чином з’єднати обмотки двигуна. При напрузі в мережі 220В, обмотки двигуна з’єднуються в трикутник, а при 380В-зіркою. Виводи обмоток трифазного двигуна маркують буквою С і цифрами. Початок першої обмотки позначають , другої -  , третьої - , кінець першої - , другої - , третьої - . Виводи обмоток підключають до клемного щитка, при цьому до одного ряду клем підводять початок обмоток, а до другого-кінці. При з’єднані обмоток електродвигуна в трикутник об’єднують попарно початок і кінці обмоток (верхній і нижній ряди) і під’єднують до них проводи мережі. Для отримання з’єднання обмоток зіркою початок обмоток з’єднують, а до кінців підводять проводи електромережі та навпаки.

Вибір електродвигуна по конструктивному виготовленню.

Трифазні та однофазні двигуни з коротко замкнутими роторами виготовляються для різних способів установки їх в робочих механізмах.

Для горизонтальної установки виготовляють двигуни зі станиною на лапах; зі станиною на лапах і фланцем на щитку; зі станиною без лап і фланцем на підшипниковому щитку.

Для вертикальної установки виготовляють в основному двигуни зі станиною без лап і фланцем на щитку.

По способу захисту обмоток від дії навколишнього середовища, двигуни виробляють в захисному та закритому варіанті. В двигунах захисного варіанту використовується само вентиляція (на ротор двигуна встановлюється вентилятор). Від пилу та вологи вони не захищені, а тому використовуються тільки в сухих не запилених приміщеннях. В двигунах закритого варіанту корпус і щити щільно закриті та не мають отворів. Двигун охолоджується встановленим на кінці його вала зовнішнім вентилятором. Такі двигуни використовують у вологих та запилених приміщеннях..

Для підприємств харчування використовують головним чином однофазні та трифазні двигуни закритої конструкції.

Література.

1. Елхина В.Д., Богачев М.К., Проничкина Л.П. Оборудование предприятий общественного питания. Т.1. Механическое оборудование. М. Экономика, 1987.- 447 с.

2. Шеляков О.П. Технологічне обладнання і холодильна техніка. К. Вища школа. 1996.

3. Титова А.П., Шляхтина А.М. Торгово- технологическое оборудование. М. Экономика, 1983.- 286 с.

4. Шеляков О.П. Технологические расчеты механического и теплового оборудования. Учебное пособие по курсу «Технологическое оборудование и холодильная техника» Полтава,: Укоопсоюз,1995. – 111с

.