Теплове обладнання. Теплогенеруючі пристрої апаратів, страница 3

          Для розпалювання використовуйте переносні або стаціонарні запальники. В процесі роботи апарат не слід залишати без нагляду.

          Теплогенеруючі пристрої для перетворення електричної енергії в теплову енергію.

          Основними елементами електротеплових апаратів являються електронагрівачі, що перетворюють електричну енергію в Теплову. При цьому використовується властивість провідників нагріватися при проходженні через них електричного струму.

Електронагрівачі можна розділити на три групи, що перетворюють електричну енергію в теплову, електричну енергію в електромагнітні коливання, які безпосередньо в харчових продуктах перетворюються в теплову (НВЧ і ІЧ-нагрів), і електронагрівачі, що перетворюють електричну енергію в електромагнітні коливання металевих поверхонь (індукційний нагрів).

По виду провідників електронагрівачі поділяються на провідники з металічним опором, з неметалічним опором і рідинні. Провідники з неметалічним опором – це вугілля, графіт, карборунд іт. ін. Рідинні провідники – це елктроліти.

Електронагрівачі з металічним опором по конструктивному оформленню діляться на відкриті і закриті (з доступом повітря і герметично закриті).

В електротеплових аппаратах, що використовуються на підприємствах громадського харчування, найбільше використовуються електронагрівачі з металічним опором. Електронагрівачі з металічним опором повинні володіти великим питомим опором (більше 10-6 Ом·м), бути техностійкими, жаростійкими (не змінювати механічні властивості при t=1000-1200° С), мати низький коефіцієнт лінійного збільшення.

Для виготовлення електричних провідників використовують сплави нікеля з жаростійкими присадками: хромонікелеві (ніхром), залізохромонікелеві (фехраль, хромаль). Термін роботи – більше 10000 год.

Відкриті нагрівачі представляють собою спіраль, вмонтовану в керамічні буси, або на фарфорових ізоляторах а також в пазах керамічних панелей.

Закриті нагрівальні елементи – це спіраль, вмонтована в електроізоляційну, добре передаючу теплоту массу, розміщену в корпусі, що захищає її від механічних руйнувань, але не захищає її від доступу повітря. Такі електронагрівачі широко використовуються в конфорках електроплит, електропательнях.

Корпус конфорки – чугун;

Ізоляційна масса – периклаз + шамотна глина;

Спіраль – ніхром марки Х20Н80 або фехраль марки Х23Ю5.

Герметично закриті трубчаті елктронагрівачі отримали найбільш широке використання в теплових аппаратах, що експлуатуються підприємствамим громадського харчування. Трубчатий електронагрівач (ТЕН) – являє мсобою металічну трубку з вуглецевої або нержавіючої сталі, в середині якої розміщена ніхромова спіраль, засипана периклазом. Кінці спіралі з׳єднані стальними контактими стержнями. Стержні за допомогою фарфорових ізоляторів ізолюються від трубки. Кінці трубки заливаються термостійким лаком (герметиком) для захисту периклаза від вологи.

Для збільшення поверхні теплообміну інколи трубку ТЕНа оребряють, і такий ребристий ТЕН носить назву РЕН. ТЕНи виготовляють різної довжини, діаметрів і конфігурації.

Термінологічний словник

Слойоні_топки – топки для спалювання твердого палива.

Камерні_топки – топки для спалювання рідкого і газоподібного палива.

Горілка_газова – пристрій для створення газоповітряної суміші і подачі її в камеру спалювання.

   Література.

1.  Беляев М.И. Оборудование предприятий общественного питания. Т.3. Тепловое оборудование. М. – Экономика 1990. – 559 с.

2.  Теплове обладнання підприємств харчування. Підручник. Полтава. РВВ ПУСКУ, 2004 – 583 с.

3.  Одарченко М.С. Охорона праці на підприємствах харчування. Харків, Основа, 1998 – 427 с.

4.  Титова А.П., Шляхтина А.М. Торгово- технологическое оборудование. М. Экономика, 1983.- 286 с.

5.  Шеляков О.П. Технологические расчеты механического и теплового оборудования. Учебное пособие по курсу «Технологическое оборудование и холодильная техника» Полтава,: Укоопсоюз,1995. – 111с