Товарознавчі аспекти екологічно безпечного харчування: Методичні вказівки до виконання практичної роботи, страница 6

Наступні п'ять цифр, а саме код виробника, присвоює національний орган країни конкретному підприємству-виробнику. В Україні ці функції виконує асоціація "СКАНА".

Частину коду, що характеризує товар, присвоює асоціація товарної нумерації "EAN-Україна", створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 860.

На початку і наприкінці штрихового коду є подовжені крайні штрихи. Вони вказують на початок і кінець сканування, тобто показують, що промінь сканера захопив весь код. Центральні подовжені штрихи розділяють код на дві частини, що полегшує візуальну перевірку повноти запису коду.

Код EAN-8 є скороченою модифікацією EAN-13 і призначений для виробів, що мають невеликі розміри з обмеженою площею печатки .

Код EAN-8 містить код країни, код виробника та контрольне число. Однак у деяких країнах існують свої особливості штрихового кодування. Наприклад, у Фінляндії код EAN-8 містить код країни та реєстраційний номер продукту.

Правила розміщення штрих - коду

Практика застосування штрихових кодів дозволила виробити певні правила їхнього розташування на упакуванні.

На кожному упакуванні має бути лише один код EAN.

Зазвичай код розміщують на задньому боці упакування (якщо лицьовим вважати бік з назвою продукту) у правому нижньому куті, причому на відстані не менш як 20 мм від країв. Якщо це неможливо, код ставлять праворуч на лицьовому боці.

На вигнутих поверхнях упакувань код EAN розміщують вертикально.

Друкують штриховий код на упакуванні під час його виготовлення зазвичай чорним, синім, темно-зеленим чи темно-коричневим кольором. Червоний і світло-коричневий не застосовують, оскільки оптичний зчитувальний пристрій їхнє розрізняє. Тло, на якому друкують штриховий код, має бути світлим, без тексту, перфорації.

Штриховий код можуть підробляти.

Зчитування штрих-коду

Кожний товар має свій індивідуальний штриховий код. Для зчитування кодів використовують обладнання ручне та стаціонарне. Ручне обладнання поділя­ють на контактне і дистанційне. Робочим елементом контактного обладнання . є світлове перо, що рухається безпосередньо поверхнею штрихового коду. Таким чином вимірюється інтенсивність відбитого світла від чорних і білих смуг коду.

У дистанційному обладнанні використовують лазерний або інший промінь і код зчитується на відстані до одного метра, а також крізь прозору упаковку.

Лазерні зчитувачі, сприймаючи штрихи, пробіли та їх поєднання, декодують штриховий код у цифровий за допомогою мікропроцесорних пристроїв Ці і передають інформацію про товар в ЕОМ.

Інформація, що зчитується машинним способом з великою швидкістю, достовірніша, ніж у разі клавіатурного введення.

Після зчитування на табло висвітлюється ціна товару, яку попередньо вводять в ЕОМ. Одночасно в центральний комп'ютер надходить інформація, що товар продано. Цей комп'ютер підраховує кількість товару, що залишається, і в разі необхідності робить запит для складу про нову партію цього товару.

Питання для самоконтролю

1.  Що називають фальсифікацією?

2.  Що таке кількісна фальсифікація?

3.  Що таке інформаційна фальсифікація?

4.  Що таке вартісна фальсифікація?

5.  Що вам відомо про фальсифікацію алкогольних напоїв?

.         6. Які процеси відбуваються під час зберігання продовольчих товарів?

            7. Які показники характеризують кліматичний режим зберігання харчових продуктів?

            8. Які показники характеризують санітарно-гігієнічний режим зберігання харчових продуктів?

            9. У чому полягають основні принципи зберігання споживчих товарів ?

            10. Чим зумовлено природні кількісні втрати продовольчих товарів ?

            11. Якими процесами зумовлено якісні втрати продовольчих товарів?

            12. Які фактори впливають на втрати споживчих товарів ?

            13. Які вимоги до упаковки харчових продуктів ?

            14. Які є види упаковок?