Товарознавчі аспекти екологічно безпечного харчування: Методичні вказівки до виконання практичної роботи

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота №9

Тема: Товарознавчі аспекти екологічно безпечного харчування.

Мета заняття: Навчитись доводити правдивість інформації про справжні властивості харчової продукції і доводити її до споживача.

Методичні вказівки до виконання роботи.

Завдання 1. Ознайомлення з різними видами фальсифікації харчових продуктів.

Фальсифікація харчової продукції

Фальсифікація - дії, спрямовані на обман покупця чи споживача способом підробки товару з корисливою метою.

Харчову продукцію найчастіше фальсифікують, надаючи їй найтиповіших ознак, наприклад, кольору, аромату, консистенції, водночас втрачаючи вагоміші властивості - харчову цінність і показники безпечності.

Фальсифіковані харчові продукти іноді помилково ототожнюють із замінниками чи дефектними товарами. Однак товари-замінники чи сурогати не вважаються такими, якщо їх маркують відповідним чином, тобто зазначають найменування і склад товару. Наприклад, кавові напої, які випускають з таким найменуванням, не є підробкою кави. Споживач повинен мати правдиву інформацію про справжні властивості харчової продукції.

У разі фальсифікації зазвичай підробляють одну чи кілька характеристик товару. З огляду на це розрізняють такі види фальсифікації:

•  асортиментну (видову);

•  фальсифікацію якості;

•  кількісну;

•  вартісну;

•  інформаційну;.

•  технологічну.

Для кожного виду фальсифікації характерні свої способи підроблення продукції.

У разі асортиментної фальсифікації підроблення здійснюють способом повної чи часткової заміни товару його замінником іншого виду чи найменування зі збереженням подібності однієї чи кількох ознак.  ,

Як засоби асортиментної фальсифікації найчастіше використовують воду, харчові та нехарчові замінники (імітатори).

Вода - найпоширеніший замінник рідкої прозорої харчової продукції - спирту, горілки, білих вин, соків, мінеральної води, пива, квасу та ін. Ступінь безпечності такої продукції зумовлено якістю використовуваної води, передусім її мікробіологічними показниками.

Як харчові замінники використовують спеціально розроблені імітатори. Так, промисловість випускає кавові напої на основі зернових і цикорію, соки та напої з додаванням синтетичних барвників, кислот, ароматизаторів та ін. Розповсюджений вид фальсифікації-заміна вершкового масла маргарином, картопляного крохмалю пшеничним борошном.

Як нехарчові замінники можуть використовувати гіпс, крейду, вапно, попіл для додавання в борошно, крохмаль. Однак таких способів фальсифікації практично не застосовують, а в промисловому виробництві вони майже не трапляються.

Фальсифікація якості - підроблення продукції за допомогою харчових чи нехарчових добавок для поліпшення органолептичних властивостей у разі зберігання чи втрати інших споживних властивостей; заміна товару вищої градації якості нижчою.

Засобами цього виду фальсифікації є добавки та товари одного асортименту, але нижчого сорту.

Розрізняють такі основні способи фальсифікації якості:

•  застосування добавок, що імітують підвищення якості;

•  пересортування.

Застосування харчових добавок вважають фальсифікацією лише в тих випадках, коли вони не передбачені рецептурою, не дозволені чи заборонені для використання.

Фальсифікацією якості вважають і пересортування товарів. Так, наприклад, каву робусту 1 -го сорту можуть реалізовувати як арабіку вищого сорту.

Кількісна фальсифікація - обман споживача за рахунок відхилень параметрів товару (маси, об'єму, довжини та ін.), які перевищують гранично допустимі норми відхилень.

На практиці цей вид фальсифікації називають недоважуванням чи обмірюванням.

До основних засобів цього виду фальсифікації належать неточні чи фальшиві ваги та прилади; неправильні методики вимірів; відпуск товарів за масою брутто без обліку маси упакування; відпуск товару за масою нетто з вирахуванням від маси брутто маси стандартного упакування; застосування додаткових доважків, які підкладають під товар під час його зважування.

Вартісна фальсифікація - обман споживача через реалізацію низькоякісних товарів за цінами високоякісних чи товарів менших розмірних характеристик за ціною товарів великих розмірів.

Цей вид фальсифікації є найпоширенішим, оскільки часто поєднується з усіма іншими видами фальсифікації.

Вартісна фальсифікація класифікується як обман споживачів через незаконне підвищення цін і карається Кримінальним кодексом.

Інформаційна фальсифікація - обман споживача через неточну чи перекручену інформацію про товар. Основними засобами такої фальсифікації є маркування і реклама.

Останнім часом дуже поширеним видом фальсифікації документів стало підроблення сертифікатів. Інспекційний контроль виявляє близько 50% фальшивих сертифікатів, які підлягають анулюванню.

Технологічна фальсифікація - підроблення товарів у процесі технологічного циклу виробництва.

Завдання 2. Ідентифікація інформаційних знаків на пакуванні харчових товарів.

Ідентифікація продукції є одним із найважливіших складників системи якості на виробництві та у сфері обігу товарів. Основні положення щодо організації робіт з ідентифікації у сфері виробництва встановлено міжнародними стандартами серії 9000. Ідентифікація як елемент системи якості не менш важлива й на стадії зберігання та передреалізаційної підготовки продовольчих товарів.

Похожие материалы

Информация о работе