Технологічна карта на комплексний процес монтажу прогонів та плит покриття промислової одноповерхової будівлі

Страницы работы

Содержание работы

1.  ВАРІАНТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Характеристика об’єкту і конструкцій, що підлягають монтажу

Завданням даного курсового проекту є складення технологічної карти на монтаж прогонів та плит покриття одноповерхової промислової будівлі зі збірних залізобетонних конструкцій, що складається з  паралельних прольотів по 12 м кожен, крок колон В = 6 м, позначка низу кроквяних конструкцій +4,500 м, слід зазначити розміри в крайніх осях, які становлять 120000*48000 мм. Для наступних розрахунків складаємо специфікацію(табл. 1).

Таблиця 1

Специфікація монтажних елементів

Назва елемента

Марка

Ескіз

Кількість шт

Маса елементів, т

одного

усіх

Прогін

ПР-1

100

3,23

323

Плита покриття

ПП

in

160

1,9

304

Σ

627

Структура комплексного процесу і обсяг робіт

Визначаємо структуру даного комплексного монтажу будівельних конструкцій.. Перелік робочих процесів і операцій приймаємо згідно з відповідними збірниками ЕНиР, посилання на які містяться в табл. 2

Таблиця 2

Структура комплексного процесу монтажу конструкцій

Комплексний

процес

Складові робочі

процеси і операції

Одиниця

Збірники

 та випуски ЕНиР

1

2

3

4

Монтаж залізобетонного покриття одноповерхових будинків

1. Розвантаження з розкладкою прогонів

шт..

Е 25

2. Розвантаження плит покриття із розкладкою

шт..

Е 25

3. Установлення прогонів

шт..

Е 4-1

4. Укладання плит покриття

шт.

Е 4-1

5. Електрозварювання стиків плит покриття з прогонами

10 м шва

Е 22-1

6. Приймання бетонної суміші з кузова самоскида

100 м3

Е 4-1

7. Заливання швів плит покриття

100 м шва

Е 4-1

Для взятої структури комплексного процесу в цілому по об’єкту підрахуємо обсяг робіт. Підрахунки запишемо в табл. 3

Таблиця 3

Відомість обсягів робіт

Найменування процесу

Одиниця

Запис підрахунку

Обсяг робіт

1. Розвантаження плит покриття із розкладкою

 шт

120/6*2*4

160

3Розвантаження прогонів

шт

120/6*(4+1)

100

4. Укладання плит покриття

шт

120/6*2*4

160

5.Укладання прогонів

шт

120/6*(4+1)

100

6.Електрозварювання стиків плит покриття з прогонами

10 м шва

0,5*432 / 10

21,6

7. Приймання бетонної суміші з кузова самоскида

100 м3

160*8 / 100*100

0,128

9. Заливання швів плит покриття

100 м. шва

((120/6*2*4) + *(120/6*(4+1)) /100

6,8

Вибір організаційно-технологічної схеми і методу монтажу

конструкцій

На організаційно-технологічній схемі монтажу конструкцій визначимо раціональну послідовності і напрямок монтажного процесу для окремих конструкцій в прольотах заданої будівлі.

Оберемо комплексний метод для монтажу прогонів і плит покриття, що дозволить дещо скоротити тривалість робіт. Розташування монтажного крану в прольоті будівлі, схема руху його показані на аркуші креслення.

Вибір монтажних кранів

Вибір вантажозахватних пристосувань

Для прогонів та ребристих плит покриття вибираємо відповідні вантажозахватні пристосування .

Необхідні дані, що характеризують вибрані вантажозахватні пристосування, записуємо до табл. 4.

Таблиця 4

Вантажозахватні пристосування

Призначення пристосувань

Найменування

Принципова схема

Вантажопідйомність, т

Власна маса, т

Розрахункова висота над конструкцією, м

Посилання на джерело

Піднім. прогонів

Строп двовітковий

5

0,005

3

Бороздин «Технико-экономич. обоснование выбора монтажных кранов»

Піднім. плит

строп чотирьохвітковий

in1

5

0,08

4,5

Визначення монтажних параметрів

При монтажі прогонів і плит покриття, візьмемо варіант проходки крана посередині прольотів будинку. Місця розкладки конструкцій та стоянки крану показані на аркуші креслення. Монтаж проводиться самохідним автомобільним  краном.

Підбір крану. Щоб підібрати необхідний кран, визначимо такі розрахункові, монтажні параметри:

Монтажну масу елементів ,

де - власна маса елемента, т;  - маса вантажозахватних пристосувань, які закріплюють на елементі:(т);

(т).

Монтажну висоту, яка визначається потрібною висотою піднімання крюка крана згідно зі схемами рис.1:;

де  - висота опори елемента, що монтується, від рівня стоянки крана, м;  - запас по висоті між опорою і низом монтованого елемента (0,5...1 м);  - висота монтованого елемента, м;  - розрахункова висота вантажозахватного пристосування, м.

 .

а                                                                     б

Рис.1. Схеми для визначення потрібної висоти піднімання крюка для прогонів (а) і плит покриття (б)

Обчислимо графічним методом потрібний виліт крюка крана LПТ, м, а також потрібну довжину стріли крана Lпт, м, (згідно зі схемою рис. 2).

При цьому, щоб скоротити кількість стоянок крану, доцільно з однієї стоянки встановлювати декілька елементів. Спочатку визначимо потрібну довжину стріли крана при монтажі ферм покриття. Для цього скористаємося відповідною  схемою  рис.2

а                                                                     б

Рис.2  Схеми до визначення потрібних монтажних параметрів :

а – ферм; б – плит покриття.

З допомогою вищеприведених схем графічно визначаємо усі необхідні розміри для розрахунку потрібних параметрів.

;

де  - висота поліспаста (приймаємо 4 м),   - рівень осі шарніра п’яти  стріли (приймаємо 1,5 м ), с – відстань від осі обертання крану до шарніра п’яти стріли (приймаємо 1,5 м).

Оскільки прогони монтуємо на мінімальному вильоті крюка крану, то величину довжини стріли можна визначити наступним чином:

(м).

Визначимо потрібний виліт крюка крану при монтажу плит покриття аналогічно попередньому .

(м).

Таким чином, ми визначили монтажні параметри крану.

Вибір монтажного крану

Підберемо кран за монтажними параметрами. Розрахунки запишемо до табл. 5

Таблиця 5

Вибір крану за монтажними параметрами

Найм. і марка елементів, що монтуються

Розрахункові параметри

Параметри крана

Посилання на джерело

Монтажна маса елементаme, т.

Потрібна висота підйому крюка ,м.

Потрібний виліт крюка крана , м

Потрібна довж.. стріли крана ,м

Тип і марка

Вантажопідйомність , т

Висота підйому крюка, м

Виліт крюка, м

Довжина стріли, м

Прогін

3,288

4,7

6

6,65

МКА-16

4,1

21

6

23

Строительные краны. Под редакциэй Станевского

КС-161

3,5

20

6

20,5

Плита покриття

1,908

17,5

10,5

19,24

МКА-16

3,1

20,5

10

23

КС-161

2,1

 18

10

20,5

Похожие материалы

Информация о работе