Технологічна карта на комплексний процес монтажу прогонів та плит покриття промислової одноповерхової будівлі, страница 6

Перехід монтажників по встановлених конструктивних елементах, які не мають огорожі, не допускається. Рухати­ся по фермі дозволяється тільки при наявності надійно закріпленого, туго натягнутого вздовж них на ви­соті 1,2 м стального каната для закріплення карабіна запо­біжного поясу.

Риштування і помости забезпечують огорожею на рівні робочого місця висотою не менше 1 м. При монтажі збірних конструкцій суворо дотримуються черговості встановлення елементів, які передбачені проектом виконання робіт. Кон­струкції розстроповують тільки після надійного їх закріп­лення.

При виконанні зварювальних робіт забороняється під­ключати електрозварювальні апарати безпосередньо до си­лової або освітлювальної лінії електромережі. Довжина проводів між живильною мережею і пересувним зварювальним агрегатом для ручного дугового зварювання не повинна перевищувати 15 м.

Включають в електромережу і відключають від неї елек­трозварювальні апарати, а також ремонтують їх тільки електромонтери. Виконувати ці операції електрозварникам, забороняється. Корпус зварювального трансформатора на­дійно заземлюють. Електрозварники повинні працювати в призначеному для цього спецодязі і спецвзутті. Вони забез­печуються шоломом-маскою або щитком з захисними скель­цями для захисту обличчя і очей, а від опіків рук — рука­вицями. У вологу погоду, крім спецодягу, електрозварникам видають діелектричні рукавички, калоші і килимки.

Електрозварники, які працюють на висоті, забезпечу­ються сумками для електродів і недогарків, кидати які, особливо з висоти, суворо забороняється. Не допускається виконувати зварювальні роботи на відкритому повітрі під час грози, дощу або снігопаду.

Монтажні крани встановлюють відповідно до проекту виконання робіт на безпечній відстані від діючих ліній електропередачі та відкосів котлованів і траншей (СНиП ІІІ-4-80*).

Монтажні роботи припиняють при швидкості вітру 10... 12 м/с і більше, при ожеледиці, сильному снігопаді, дощі.

Роботи з дотриманням безпечних методів монтажу виробничих будівель із збірних елементів проводять відповідно до проекту виконання робіт і вимог СНиП ІІІ-4-80 *.

Техніко-економічні показники

Обчислюють такі техніко-економічні показники, які виносять на аркуш креслення:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1) нормативні витрати праці робітників за підсумком калькуляції на весь обсяг робіт;

 (люд.-зм.);

2) нормативні витрати машинного часу (маш.- змін) за підсумком калькуляції на весь обсяг робіт;

 (маш.-зм.);

З) заробітна плата робітників за підсумком калькуляції на весь обсяг робіт, грн.-коп.; 489-06 грн.

4) заробітна плата машиністів за підсумком калькуляції на весь обсяг робіт, грн.-коп.; 198-74 грн.

5) тривалість робіт за графіком  на монтажній дільниці, що планується, змін; 38 змін;

6) запланований виробіток одного робітника за зміну, який визначається діленням обсягу кінцевої продукції на монтажній дільниці в прийнятих одиницях (т) на витрати праці за графіком у людино-змінах та нормативний виробіток, що визначається діленням обсягу продукції на нормативні затрати  праці за калькуляцією, т/людино-зміну;

 т/людино-зміну;

7) витрати на механізацію на весь обсяг робіт, які визначають сумою  добутків собівартості машино-зміни кожної машини, що викорис­товується в комплексному процесі, на тривалість її роботи на об’єкті за калькуляцією, грн.-коп.;

 (грн);

8) сума витрат на заробітну плату робітників і механізацію (п.3+п.7) грн.-коп., на весь обсяг робіт.

 (грн).


Зміст

1.  Варіантне проектування

Характеристика об’єкту і конструкцій, що підлягають

 монтажу3

Структура комплексного процесу і обсяг робіт3

Вибір організаційно-технологічної схеми і методу монтажу конструкцій 6

Вибір монтажних кранів

1.4.1 Вибір вантажозахватних пристосувань 6

1.4.2 Визначення монтажних параметрів 6

1.4.3 Варіанти монтажних кранів 7

1.4.4 Техніко-економічні обґрунтування вибору методів  

монтажу і монтажних кранів_________________________8

Визначення просторових параметрів потокової організації монтажних робіт  9

2.  Розробка технологічної карти

Область застосування 11

Організація і технологія виконання робіт 11

Вимоги до якості і приймання робіт 20

Калькуляція витрат праці, машинного часу і заробітної

плати 21

Графік виконання робіт 23

Матеріально-технічні ресурси 23

Техніка безпеки 25

Техніко-економічні показники 28

Міністерство освіти і науки України

Полтавський  національний  технічний університет

ім. Ю. Кондратюка

Кафедра технології будівельного виробництва

Факультет  будівельний

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА

до курсового проекту:” Технологічна карта на комплексний процес
монтажу прогонів та плит покриття промислової одноповерхової будівлі ”

Залікова № 04161

Виконав студент

 групи 301БПС

 Михайлик О.В.

 Керівник :

  Шило О.О.

ПОЛТАВА   2007