Технологічна карта на комплексний процес монтажу прогонів та плит покриття промислової одноповерхової будівлі, страница 5

 


Таблиця 10Графік виконання робіт

Графік складається на всі роботи, основою для нього є обсяг робіт (табл.3), та калькуляція витрат праці, машинного часу і заробітної плати (табл.10). для спрощення і більшої наглядності виконаємо технологічні розрахунки до графіка виконання робіт в табличній формі. Графік виконання робіт виноситься в графічну частину проекту.

Матеріально-технічні ресурси


Підбираємо нормокомплект оснащення, ручного інструменту, засобів вимірювання та контролю на основі аналізу трудових процесів і операцій в даній технологічній карті, користуючись довідковою літературою.

Таблиця 11

Нормокомплект оснащення, ручного інструменту, засобів вимірювання і

контролю для встановлення плит покриття

Найменування

Нормативний

 документ

Технологічна потреба, шт

Чотиривітковий    строп

ГОСТ 25573—83 *

1

Драбина інвентарна з площадкою

--

2

Лом стальний будівельний

ГОСТ 1405—8

2

Кувалда масою 4...8 кг

ГОСТ 11402—75 *

1

Молоток стальний

ГОСТ 11042—83

1

Зубило слюсарне розміром 32X230 мм

ГОСТ 7211— 86 *Е

1

Скребачка

--

1

Рулетка стальна РС-20

ГОСТ 7502—89

1

Метр   складаний металевий РЖ-1

ГОСТ 427—75 *

1

Кельма типу КБ

ГОСТ9533—81

2

Лопата стальна

ГОСТ 19596—87 *

2

Відро місткістю 10 л

--

2

Бункер  для  розчину місткістю 0,75 м3

--

1

Ящик для інструменту і пристосувань

--

1

Канат прядив'яний ø 19 мм, довжиною 20 м

ГОСТ 483—75 *

2

Пояс запобіжний

ТУ 34-09-10695-84

5

Каска захисна

ГОСТ 12.4.087—84

6

Щиток захисний з світлофільтром

ГОСТ 12.4.035—78 *

2

Електродотримач

ГОСТ 14651—78 *Е

2

Електрозварювальний апарат

--

1

Нівелір типу НВ-1

ГОСТ 10528—76 *Е

1

Рівені будівельний

ГОСТ 9416—83

1

Потребу в конструкціях, матеріалах і напівфабрикатах визначаємо за нормативами і записуємо в табличній формі.

Таблиця 12

Відомість потреби в конструкціях, матеріалах і напівфабрикатах

Найменування робіт

Одиниця виміру

Обсяг робіт

Потреба в матеріалах, конструкціях

Найменування

Одиниця виміру

Норма витрат на од. виміру

загальна кількість

Монтаж прогонів

100 шт.

0,78

Прогони

шт.

100

78

деталі кріплень

т

2,5

1,95

електроди Є42

кг

90

70,2

Укладання плит покриття площею 18м2

100 шт.

4,32

плити

шт.

100

432

бетон

м3

6,58

28,62

лісоматеріали

м3

0,3

1,29

вироби монтажні

кг

58

250,56

електроди Є42

кг

19

82,08

лаки, фарби

кг

10

43,2

Техніка безпеки

Монтажники проходять медичний огляд, спеціальну під­готовку, здають іспити і одержують посвідчення на право виконання робіт.

Вантажопідйомні машини і такелажні пристосування до початку роботи і в процесі експлуатації проходять техніч­ний огляд згідно з вимогами Держгіртехнагляду.

Особливу увагу приділяють стану канатів, вибракову­вання яких здійснюють за числом обривів дроту на довжині одного кроку звивки кожної сталки. Крок звивки визнача­ють як відстань між двома точками уздовж центральної осі канату, між якими розмішено стільки сталок, скільки їх є в поперечному перерізі канату.

Згідно з нормами Держгіртехнагляду, канати бракують при: обриві сталок; зменшенні початкового діаметра дроту внаслідок зносу або корозії на 40 % і більше.

Перед підніманням перевіряють масу будівельних кон­струкцій, справність стропів і пристосувань, відповідність перерізу стропів масі конструктивних елементів і вантажо­підйомності крана на даному вильоті гака.

При підніманні конструкцій забороняється підтягувати їх при косому натягуванні канату або поворотом стріли кра­на; піднімати або відривати краном вантаж, який примерз до землі або заглиблений у землю; переміщати вантаж ра­зом з людьми на ньому; перебувати або проходити під ван­тажем, який піднімають або опускають; залишати вантаж у підвішеному стані після закінчення роботи або під час перерви.

Команду на піднімання конструкцій подає бригадир або ланковий спеціальними сигналами (рухом рук, прапорців та ін.). Винятком є команда «Стій», яку може подати кожний член бригади, якщо він бачить, що подальша робота крана може призвести до аварії або падіння вантажу.

Для запобігання від розгойдування, і ударів об змонто­вані конструкції під час піднімання і перенесення, а також забезпечення наведення на проектну позначку збірні кон­струкції утримують і направляють за допомогою прядив'я­них відтяжок, прикріплених до кінців конструктивного еле­менту до піднімання.

Особливої обережності і уваги потребують роботи з встановлення конструкцій на висоті. Верхолазні роботи (на висоті більше 5 м від поверхні або робочого помосту) вико­нують особи не молодші 18 років, які мають не нижче тре­тього тарифного розряду, зі стажем роботи не менше одно­го року.