Визначення заряду, який пройшов через провідник опором 3 Ом під час рівномірного зростання напруги. Визначення величини струму. Визначення внутрішнього опору елемента

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 13

 1. Визначити заряд, який пройшов через провідник опором 3 Ом під час рівномірного зростання напруги від U0 = 2 В  до U1 = 4 В протягом 20 сек.
 1. Визначити величину струму, який створює електрон, рухаючись навколо ядра в атомі водню, якщо радіус його орбіти прийняти рівним 5.3 * 10-9 см.
 1. Елемент замикається один раз провідником з опором R1 = 4 Ом, другий – з опором R2 = 9 Ом. В одному і в другому випадках у провіднику за один і той же час виділяється однакова кількість теплоти. Визначити внутрішній опір елемента.
 1. Визначити концентрацію одновалентних іонів у повітрі, якщо при напруженості поля Е = 34 В/м густина струму j = 2 * 10-6 А/м2 ? Рухливість іонів U+ = 1.38 * 10 –4 м2/ (с*В), U- = 1.91 * 10-4 м2/ (с*В).
 1. .

   
  На малюнку R1 = 3.7 Ом, R2 = 5.6 Ом та джерело е.р.с., якого E = 5 В, а опір джерела нескінченно малий. По участку протікає струм І = 1 А. Визначити різницю потенціалів між точками А і В, В і С, А і С.

 


 1. Визначити, яким повинен бути опір R4, щоб струм крізь гальванометр не протікав, якщо E­1 = 6 В, E­2 = 2 В, R1 = 100 Ом, R2 = 50 Ом, R3 = 40 Ом.

 


 1. В схемі на рисунку E­1 = 2 E­2, R1 = R3 = 20 Ом, R2 = 15 Ом, R4 = 30 Ом. Амперметр показує 1.5 А (струм крізь нього йде знизу вгору). Визначити E­1та E­2. Опорами батарей та амперметра знехтувати.

 


 1. .

   
  Опори всіх резисторів в схсмі однакові R1=R2=R3=R, е.р.с., батарей дорівнюють E­1 = E­, E­2 = 2E­, E­3 = 4E­. Визначити модуль та напрямок струму крізь опір R1.

 


 1. В схемі E­1= 2.1 В, E­2 = 1.9, В R1 = 45 Ом, R2 = R3 = 10 Ом. Визначити силу струму крізь опір R2. Внутрішнім опором елементів знехтувати.

 


 1. Е.р.с., термопари мідь-констан пропорційна різниці температур Т2–Т1 її сплавів. [E = С (Т2 – Т1)]. При підключенні термопари до послідовно сполучених резистора R1 та гальванометра величина струму в колі дорівнює І1. Якщо R1 = 0, то струм дорівнює І2. Визначити термо-е.р.с., яка виникає при різниці температур в один градус цельсія.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
63 Kb
Скачали:
0