Визначення різниці потенціалів між центром і краями диска. Визначення кількості електрики, яка пройшла крізь дріт

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 1

  1. Як зміниться температура мідного дроту, якщо крізь нього пропускати протягом 0.5 секунди струм, густина якого j=9 А/мм2? Вважати, що все тепло йде на нагрівання дроту. Питомий опір міді r=1.7 * 10 –8 Ом*м, густина – D = 8.9 * 103 кг/м3, питома теплоємність 380 Дж/кг*К.
  1. Металевий диск, радіус якого R дорівнює 10 см, рівномірно обертається з частотою n = 3 об/с. Визначити різницю потенціалів між центром і краями диска.
  1. На кінцях залізного дроту, довжина якого 30 см., діаметр 0.5 мм., ввімкненого в коло, напруга рівномірно зростає від 12 до 60 В протягом 16 секунд. Визначити кількість електрики, яка пройшла за цей час крізь дріт.
  1. Знайти опір R між точкам А і В для кола, зображеного на малюнку. Опори окремих віток показано на малюнку.

 


  1. Визначити струм і1.

 


  1. Елементи схеми, зображеної на рисунку мають такі значення E1 = 1 В, E2­­ = 2 В, E­­­­­­3= 3 В, R1 = 100 Oм, R2 = 200 Ом, R3 = 300 Ом, R4 = 400 Ом. Визначити струм і4. Опорами джерел стумів та проводників знехтувати.

 


  1. Вимірюючи напругу анодної батареї за допомогою вольтметра, опір якого R1 = 4500 Ом, дістали значення U1 = 82 В. Вольтметр, що мав опір R2 = 250000 Ом, показав напругу U2 = 90.2 В. Визначити е.р.с. цієї батареї.
  1. У скільки разів зміниться густина струму насичення термоелектронної емісії вольфрамової нитки розжарення електронної лампи при підвищенні її температури від 1500 К до 2500 К.?
  1. Джерело напруги U = 110 В живить коло, в яке ввімкнено електричну піч, сполучену послідовно з опором R = 5 Ом. Визначити опір печі, при  якому її потужність дорівнюватиме Р = 200 Вт.
  1. В схемі зображеній на малюнку положення рухомого контакту підібрано так, що струм І2 = 0. Визначити значення струму І1.

 

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
55 Kb
Скачали:
0