Визначення швидкості наростання струму в провіднику. Визначення сили, яка діє на окремі вільні електрони з боку електричного поля. Визначити різниці потенціалів між точками різницю потенціалів між точками

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 7

  1. Струм у провіднику рівномірно зростає від І0 = 0 до деякого максимального значення протягом t = 10 сек. За цей час у провіднику виділилося Q = 103 Дж тепла. Визначити швидкість наростання струму в провіднику.
  1. По алюмінієвому провіднику перерізом S = 0.2 мм2 тече струм І = 0.2 А. Визначити силу, яка діє на окремі вільні електрони з боку електричного поля. Питомий опір алюмінію r = 2.6 * 10-8 Ом*м.
  1. На плиті потужністю 0.5 кВт стоїть чайник, в який налито 1 л води при 16 С0. Вода в чайнику закипіла через 20 хв. після вмикання плитки. Яку кількість теплоти втрачено при цьому на нагрівання чайника та випромінювання?
  1. Густина електричного стуруму в мідному провіднику 5 * 106 А/м2. Знайти густину теплової потужності струму в провіднику (питомий опір міді r = 1.7 * 10-8 Ом*м)
  1. Два акумулятори з е.р.с., E1 = 57 В, E2 = 32 В сполучені так, як показано на рисунку. Визначити різницю потенціалів між точками а та в, якщо відношення внутрішніх опорів акумуляторів r2 / r1 = 1.5?

E2

 

E1

 

a

 
                                .

 


b

 
               .

  1. Вольтметр на 3 В 15 В та 150 В зібраний за схемою, зображеною на рисунку. При силі струму 1 мА стрілка відхиляється на 1/3 шкали. Визначити опори між точками АВ та ВС.

                                                           A                       B                                   C   

 


               0B                      3B                     15B                               150B                 

  1. Послідовно сполучено n рівних опорів. У скільки разів змітиться опір кола, якщо ці опори сполучити паралельно?
  1. Визначити силу струмів, які протікають крізь опір R1 та джерело E3, якщо E1 = 10 В, E2 = 20 В, E3 = 40 В, а опори R1=R2=R3=R= 10 Ом. Внутрішні опори джерел не враховувати.

        R1                          R2

 


                             E1

  R3                           E2

                                 E3

 


  1. На схемі зображеній на малюнку R1 = R4 = 2 Oм, R3 = R2 = 4 Ом, E1 = 10 В, E2 = 4 В. Визначити значення струму І3 та І4. Опорами джерел струму знехтувати.

 


  1. Визначити значення величини І1 та І3, якщо E­1 = 1 В E2 = 2 В, E3 = 3 В, r1 = 1 Ом, r2 = 0.5 Ом, r3 = 1/3 Ом, R1 = 1 Ом, R2 = 1/3 Ом.

                               I1

 


            R2            I2

                                                        I3

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
61 Kb
Скачали:
0