Визначення кількості теплоти, яка виділиться в провіднику опір. Визначення сумарного імпульсу електронів у прямому провіднику. Визначення швидкості електрона, який покидає метал

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 9

 1. Сила струму в колі змінюється з часом по закону І = І0 * е-at. Визначити кількість теплоти, яка виділиться в провіднику опір якого R = 20 Ом за час, протягом якого струм змінюється в е раз. Коефіцієнт a прийнятий рівним 2*10-2 с, І0 = 4 А.
 1. Визначити сумарний імпульс електронів у прямому провіднику довжиною l = 10 км при силі струму І = 400 А.
 1. Елемент, внутрішній опір якого 4 Ом та е.р.с., 12 В замикається провідником, опір якого 8 Ом. Яка кількість теплоти буде виділятись в зовнішній частині кола за 1 сек?
 1. Робота виходу електрона з металу А = 2.5 еВ. Визначити швидкість електрона, який покидає метал, якщо він має енергію W = 10-18 Дж.
 1. c

   
  Визначити різницю потенціалів між точками а та с.

r

 

E

 
                                  

 


 1. Для порівняння невідомої напруги U з е.р.с. нормального елемента Ен = 1.0183 В застосовують схему зображену на малюнку. Визначити напругу U, коли відомо що r1 + r2 = 1000 Ом, r = 500 Ом (цей опір включає в себе опір нормального елемента та міліамперметра) і струм в колі нормального елемента відсутній при опорі r2= 20 Ом.

r

 
 


 1. На рисунку E1 = 10 В, E2 = 20 В, R1=R2=R3=R= 10 Ом. Визначити силу струму крізь опір R1 та значення е.р.с E3. Внутрішні опори е.р.с. не враховувати.

        R1                          R2

                              E1

  R3                           E2

                                 E3

 1. В схемі E1 = E2 = 2 В з однаковими внутрішніми опорими r1=r2=0.5. Визначити силу струму крізь елемент E1 .

 


 1. Визначити силу струму в окремих гілках містка Уітстона при умові, що сила струму крізь гальванометр дорівнює 0. Е.р.с генератора 2 В, R1= 30 Ом, R2 = 45 Ом, R3 = 200 Ом, опором генератора знехтувати.

 


 1. Опори всіх резисторів в схемі однакові R1=R2=R3, е.р.с батареї дорівнює E1=E, E2=2E , E3=4E. Визначити значення струму крізь джерело E3.

 

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
63 Kb
Скачали:
0