Визначення внутрішнього опору елемента. Визначення середньої швидкості направленого руху електронів. Визначення сили струму в зовнішньому колі

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 3

 1. До елемента один раз приєднується опір R1 = 4 Ом, другий раз – R2 = 9 Ом. В першому і другому випадках кількість теплоти, яка виділяється на опорах за один і той же проміжок часу однакова. Визначити внутрішній опір елемента.
 1. Який струм треба пропустити крізь залізний дріт довжиною 1 м, масою 1 гр, щоб нагріти його за 1 секуду до температури плавлення t = 600 C0? Віддачу тепла іншим тілам не враховувати. Питомий опір r = 1.2 * 10 –7 Ом*м., питома теплоємність с = 500 Дж/(кг*К), початкова температура 0 С0. Густина заліза 7.9 *103 кг/м3.
 1. Крізь залазний провідник діаметром 0.6 мм., протікає струм силою 16 А. Визначити середню швидкість направленого руху електронів вважаючи, що кількість вільних електронів n0 в одиниці об¢єму, дорівнює кількості атомів n10 в одиниці об¢єму провідника.
 1. Крізь провідник опором R = 3 Ом пропускають рівномірно зростаючий струм. Протягом часу t = 8 сек., в провіднику виділилось Q =200 Дж тепла. Визначити заряд q, який пройшов за цей час по провіднику. В початковий момент часу струм І0= 0.
 1. Два елементи, е.р.с. яких 1.9 В та 1.1 В, внутрішні опори 0.8 та 0.1 Ом замкнуті паралельно на зовнішній опір 10 Ом. Визначити силу струму в зовнішньому колі.

 


 1. E

   
  Визначити е.р.с. елемента Е1, якщо е.р.с. елемента Е = 1.8 В, гальванометр, вімкнений в контур ІІ, показує струм І3 = 0.0005 А, що тече за напрямом стрілки, а опори дорівнюють R1 = 1000 Ом, R2 = 500 Ом, R3 = 200 Ом, внутрішнім опором елементів зенхтувати.

 


 1. Елементи схеми, зображеної на малюнку мають такі значення E1 = 1 В, E2­­ = 2 В, E­­­­­­3= 3 В, R1 = 100 Oм, R2 = 200 Ом, R3 = 300 Ом, R4 = 400 Ом. Визначити струм і1. Опорами джерел стумів та проводників знехтувати.

 


 1. Визначити струм, який протікає крізь опір 3R.

 


 1. По мідному провіднику перерізом S = 1 мм2 проходить струм 10 mА. Визначити середню швидкість упорядкованого руху електронів уздовж провідника, якщо вважати, що на кожний атом міді припадає 1 електрон провідності. Густина міді D = 8.9 * 103 кг/м3, атомна вага 63.6.
 1. Дві батареї з е.р.с. Е1 і Е2 з¢єднані, як показано на рисунку. При якому співвідношення між внутрішніми опорами батарей, струм через гальванометр не проходитиме? Опором підвідних проводів знехтувати.

 

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
53 Kb
Скачали:
0