Визначення кількості теплоти. Визначення середньої швидкості направленого руху електронів провідності. Визначення густини струму провідності в атмосфері

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 14

1.  Сила струму у провіднику опір якого R=120 Ом рівномірно зростає від І0=0 до Імах=5А. Протягом часу t=15 сек. визначити кількість теплоти, яка виділилась за цей час у провіднику.

2.  По срібному провіднику тече струм І=2 А. Площа поперечного перерізу його S=5*10-4 см2. Визначити середню швидкість направленого руху електронів провідності. Вважати, що на кожний атом срібла приходиться один вільний електрон.

3.  З ніхромової стрічки(r=1,1*10-6 Ом*м) перерізом 0,5 мм2 треба виготовити обмотку кип¢ятильника. Яку довжину стрічки треба взяти, якщо 2 л води повинні за 15 хв. нагрітися від 10 до 100С0? Напруга на затискачах кип¢ятильника 120 В, його ККД 70%.

4.  Середня напружність ел. поля Землі становить 130 В/м. Визначити густину струму провідності в атмосфері, якщо в 1 м3 повітря знаходиться n=7*108м-3 пар одновалентних іонів. Рухливість іонів  повітря U+=1,37*10-4м2/(В*с), U-=1.91*10-4 м2/(В*с).

5.  На рисунку R1 = 3.7 Ом, R2 = 5.6 Ом та джерело е.р.с., якого E = 5 В,  опір його нескінченно малий. По участку протікає струм І = 1 А. Визначити різницю потенціалів між точками А і В, В і С, А і С.

 


6.  Визначити яким повинен бути опір R3  щоб струм крізь гальванометр не протікав, коли Е1=6В, Е2=2В, R1=100 Oм, R2=50 Ом, R4=80 Ом.

 


7.  В схемі Е1=2.1В, Е2=1.9В, R1­­=45 Ом, R2=10 Ом, R3=10 Ом. Визначити силу струму крізь опір R1. Внутрішнім опіром електронів знехтувати

 


8.  Опори всіх резисторів в схсмі однакові R1=R2=R3=R, е.р.с., батарей дорівнюють 1 = E­, E­2 = 2E­, E­3 = 4E­. Визначити  струм крізь опір R2.

 


9.  Електричне коло складається з резисторів з опорами R1, R2, R3, та е.р.с., Е1 і Е2. За яких умов струм через резисор R, буде дорівнювати нулю?

 


10.   Визначити відношення числа вільнихз електронів в одиниці об’єму у вісмута та сурми, якщо при нагріванні одного із сплавів на 1000 С виникає е.р.с., Е = 0.01 В?

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
59 Kb
Скачали:
0