Порівняльний аналіз розрахунку амортизаційних відрахувань

Страницы работы

4 страницы (Word-файл)

Содержание работы

Власенко Катерина, група МЕПМГ - 1

Таблиця. Порівняльний розрахунок амортизаційних відрахувань груп основних засобів

ХКП «Міськелектротранс»

Групи основних засобів (ОЗ)

Первісна вартість,

тис. грн.

Строк корисного використання, років

Методи нарахування амортизації (сума, тис. грн.)

Прямолінійний

Зменшення залишкової вартості

Прискореного зменшення залишкової вартості

Кумулятивний (суми чисел)

1. Будинки, споруди та передавальні пристрої

174 876

20

8 219,17

22 943,73

17 487,6

15 655,56

2. Машини та обладнання

18 203

5

3 422,16

7 833,13

7 281,2

5 703,61

3. Транспортні засоби

153 025

10

14 384,35

37 526,19

30 605

26 153,36

4. Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

1 177

4

276,59

594,47

588,5

442,55

5. Інші основні засоби

50

12

3,92

10,45

8,33

7,23

6. Малоцінні необоротні матеріальні активи

205

-

205

205

205

205

Всього

347 536

-

26 511,19

69 112,97

56 175,63

48 167,31

Примітки до методів нарахування амортизації:

- методи зменшення залишкової вартості та кумулятивний передбачають використання у розрахунку суми ліквідаційної вартості. Так як нестабільність економіки України не дозволяє з достатньою точністю спрогнозувати вартість металобрухту (або інших відходів) через певну кількість років, ліквідаційну вартість приймаємо умовно на рівні 6% від первісної вартості груп основних засобів.

- прямолінійний метод передбачає використання при розрахунках вартості, яка амортизується. Так як ліквідаційна вартість за своєю суттю є залишком вартості, який не амортизується, а реалізується на сторону, то вартість, що амортизується, буде дорівнювати первісній вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості.


ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ (група ОЗ «Будинки, споруди та передавальні пристрої»):

- прямолінійний метод:

де Вп – первісна вартість ОЗ, тис. грн.;

Вл – ліквідаційна вартість ОЗ, тис. грн.;

Т – термін корисного використання об’єкта ОЗ, років

- метод зменшення залишкової вартості:

де Вз – залишкова вартість ОЗ, тис. грн. (у перший рік нарахування Вз = Вп);

- метод прискореного зменшення залишкової вартості:

- кумулятивний метод:

де Рк – кількість років, що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта ОЗ, років (на перший рік – Рк = 20 років);

Кр – сума чисел років корисного використання об’єкта ОЗ (від 1 до 20);

ВИСНОВОК:

У даному порівняльному аналізі розрахунку амортизаційних відрахувань були використані чотири методи нарахування амортизації, які дозволяється використовувати згідно чинного законодавства.

Основні фонди були розподілені за новою класифікацією, яка наводиться у останній редакції Податкового Кодексу України. Дана вартість основних фондів наведена у річному Звіті про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос) за 2009 рік.

Так як ХКП «Міськелектротранс» має значну проблему зношеності основних виробничих фондів, то підприємству необхідно якнайшвидше поповнювати амортизаційний фонд, з якого буде фінансуватись оновлення та поповнення основних виробничих фондів. Так як підприємство є збитковим, амортизаційні відрахування є єдиним джерелом власних ресурсів для здійснення капітальних вкладень.

Як видно із виконаних розрахунків, найбільш швидким методом нарахування амортизації є, у даному випадку, метод зменшення залишкової вартості. Тому, за цим методом буде нараховуватись амортизація таких груп основних засобів як:

1. Будинки, споруди та передавальні пристрої, основну питому вагу яких складають будівлі депо, майстерень; споруди у депо, контактні рейки та контактні мережі;

2. Машини та обладнання (машини, механізми та обладнання ремонтних майстерень, депо, обслуговування транспортного господарства);

3. Транспортні засоби (основна частка – рухомий склад, тобто трамваї та тролейбуси, - як пасажирські, так і технічного призначення);

4. Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  - інструменти, прилади, які призначені для ремонтів та обслуговування рухомого складу і виробничого процесу взагалі; технічних інвентар та інше.

Тобто, дані групи мають безпосереднє відношення до виробничого процесу – або його виконують, або обслуговують, - одним словом, забезпечують його безперервність.

Згідно п/п 1.5 статті 145 Податкового Кодексу України амортизація об’єктів 9 та 11 груп (тут – 5 та 6) нараховується за першим методом – прямолінійним.

При цьому, для групи «Малоцінні необоротні матеріальні активи» не визначений строк корисного використання, так як амортизація нараховується за рішенням платника податків у першому місяці використання об’єкта ОЗ, у даному випадку – у розмірі 100%. Ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля.

За усіх вище вказаних умов амортизаційний фонд у перший рік нарахування амортизації усіх груп ОЗ складатиме:

АФ = 22 943,73 + 7 833,13 + 37 526,19 + 594,47 + 205 + 3,92 =

= 69106,44 тис. грн.

Така амортизаційна політика відповідає законодавчим нормам і в той самий час - є найбільш оптимальною для прискореного формування амортизаційного фонду.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Расчетно-графические работы
Размер файла:
23 Kb
Скачали:
0