Аналіз показників собівартості на підприємстві (на прикладі ХКП «Міськелектротранс»)

Страницы работы

Содержание работы

Розділ 5

    Згідно зі звітом  «Про витрати на виробництво та фінансові показники експлуатаційної діяльності підприємств наземного міського електротранспорту від надання послуг з перевезення пасажирів » за 2007-2009 р.р. визначили загальну суму витрат на надання послуг. Структура витрат та їх динаміка подана у таблиці:

Табл.1. Загальні витрати на надання послуг ХКП «Міськелектротранс» у 2007 році, тис. грн..

Найменування показників

Значення

Структура, %

Витрати операційної діяльності, у т.ч.:

151476

92,52

Матеріальні витрати

41209,7

25,17

з них:електроенергія

22858,8

13,96

Витрати на оплату праці

56782

34,68

З них: керівники, професіонали, фахівці, технічні  службовці

                робітники

Відрахування на соціальні заходи

21146,1

12,92

Амортизація

16253,4

9,93

Інші витрати

16084,6

9,82

З них: утримання об’єктів соціально-культурної сфери

0

                        податки

693,0

0,42

                         Визнані штрафи, пені,                

                        неустойки

Фінансові та інші витрати звичайної діяльності

12255

7,48

Всього

167371

100

    Таким чином, у структурі витрат підприємства,що складають собівартість наданих послуг, найбільшу вагому частку мають « Витрати на оплату праці»-34,68 % (56782 тис. грн.), матеріальні витрати також становлять значну частку від загальної суми-25,17 % (41209,7тис. грн.). Таким чином, можна вважати, що виробництво з надання послуг є трудо-та матеріалоємним. Найменшу частку мають фінансові та інші витрати від звичайної діяльності-7,48 % (12255 тис. грн.)

Табл.2. Загальні витрати на надання послуг ХКП «Міськелектротранс» у 2008 році, тис. грн..

Найменування показників

Значення

Структура, %

Витрати операційної діяльності, у т.ч.:

185822,4

95,38

Матеріальні витрати

53852,0

27,64

з них:електроенергія

21024,0

10,79

Витрати на оплату праці

75677,4

38,84

З них: керівники, професіонали, фахівці, технічні  службовці

16486,7

8,46

                робітники

59190,7

30,38

Відрахування на соціальні заходи

28181,9

14,46

Амортизація

19310,9

9,91

Інші витрати

8800,2

4,52

З них: утримання об’єктів соціально-культурної сфери

                        податки

780,3

0,4

                         Визнані штрафи, пені,                

                        неустойки

0

Фінансові та інші витрати звичайної діяльності

9010,1

4,62

Всього

194832,5

100

   У 2008 році найбільшу частку у загальній сумі витрат складали витрати на оплату праці-38,84 % (59190,7 тис. грн.). З них значну частину займала оплата праці категорії робітників-30,38 %. Матеріальні витрати також сягнули значної величини у 2008 році та склали 27,64 %. Амортизація склала 19310,9 тис. грн.., а найменшу питому вагу мали «Інші витрати»-4,52 % (8800,2 тис. грн.). Таким чином, витрати від операційної діяльності склали 95,38 % або 185822,4 тис. грн.. Витати від фінансової діяльності мали найменшу питому вагу, тобто 4,62 % у 100% загальних витрат

Табл.3. Загальні витрати на надання послуг ХКП «Міськелектротранс» у 2009 році, тис. грн..

Найменування показників

Значення

Структура, %

Витрати операційної діяльності, у т.ч.:

178023,0

94,11

Матеріальні витрати

47811,9

25,27

з них:електроенергія

18905,1

9,99

Витрати на оплату праці

76344,6

40,36

З них: керівники, професіонали, фахівці, технічні  службовці

16710,4

8,83

                робітники

59634,2

31,52

Відрахування на соціальні заходи

28432,6

15,03

Амортизація

17216,3

9,1

Інші витрати

8217,6

4,34

З них: утримання об’єктів соціально-культурної сфери

0

                        податки

295,6

0,16

                         Визнані штрафи, пені,                

                        неустойки

Фінансові та інші витрати звичайної діяльності

11146,8

5,89

Всього

189169,8

100

   Найбільшу частку у загальній сумі витрат 2009 року склали витрати на оплату праці-40,36 % (76344,6 тис. грн.).. Питома вага матеріальних витрат 25,27 %,з яких витрати на електроенергію склали 9,99 %. Амортизація мала значення у 17216,3 тис. грн. Найменшу питому вагу мали «Інші витрати»-4,34 %. Фінансові витрати також склали трохи більше 5 відсотків, а саме-5,89 %. Таким чином, витрати від операційної діяльності склали 94,11 %.

   На основі проведених розрахунків структури витрат підприємства складаємо наступну зведену таблицю:

Табл.4. склад і структура собівартості продукції (послуг) за економічними елементами операційних витрат за 2007-2009 р.р.

Економічні елементи витрат

Витрати, тис.грн.

Структура витрат, %

Відхилення

Абсолютне, тис. грн

Відносне, %

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2008-2007

2009-2008

2008/

2007

2009/

2008

Матеріальні витрати

41210

53852

47811,9

25,17

27,64

25,27

12642,3

-6040,1

133,28

88,78

Витрати на оплату праці

56782

75677

76344,6

34,68

38,84

40,36

18895,4

667,6

91,32

100,88

Витрати на соціальні заходи

21146

19311

28432,6

12,92

9,91

15,03

-1835,2

9121,6

173,39

147,24

Амортизація

16253

28182

17216,3

9,93

14,46

9,1

11928,5

-10965,7

62,85

61,08

Інші витрати

28340

17810

19364,4

17,31

9,14

10,24

-10529,3

1554,4

118,99

108,73

Разом

163730,8

194832,5

189169,8

100

100

100

31101,7

-5662,7

133,28

97,09

    Проаналізувавши структуру та склад витрат, виконавши розрахунки абсолютного та відносного відхилення у табличному вигляді, складаємо таблицю динаміки таких показників, як:

Ø собівартість одного пасажироперевезення (поділивши загальну суму витрат на кількість перевезених пасажирів протягом року);

Ø собівартість одного вагоно-км (поділивши загальну суму витрат на кількість ваг./маш. км натуральні за рік);

Ø собівартість однієї вагоно/маш.год (поділивши загальну суму витрат на кількість ваг./маш. год за рік).

  Дані заносимо дот таблиці 5:

   Табл.5. Динаміка собівартості 1 пасажироперевезення, 1 ваг./маш. км,

1 ваг./маш. год  за 2007-2009 р.р.

Показники

собівартості

2007

2008

2009

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2008-2007

2009-2008

2008/

2007

2009/

2008

1 пасаж-ня

0,71

0,95

1,25

0,25

0,3

134,79

131,58

1 ваг./маш. км

6,28

7,97

9,15

1,69

1,18

126,92

114,81

1 ваг./маш. год 

94,83

119,65

137,31

24,83

17,66

126,18

114,77

   Таким чином, собівартість одного пасажироперевезення у 2009 році порівняно з 2008 роком збільшилася на 0,3 коп. на 1 пасажира (31,58 %), тоді як зростання у 2008 році порівняно з 2007 роком було 25 коп. на 1 пасажироперевезення або 34,79 %, що пов’язано з наступними факторами:

·  зростання загальних витрат у 2008 році на 33,28 %  (31101,7 тис. грн..);

·  зменшення суми витрат підприємства у 2009 році порівняно з 2008 роком на 2,91 % (56627 тис. грн.)

Більш детальний аналіз витрат за 2007-2009 роки зазначений у таблицях.1-3.

·  зменшення кількості перевезених пасажирів у 2009 році з 204116,7 тис. чол.  у 2008 році  на 151042,5 тис. чол. (зменшення на 26 %).

    Собівартість 1 ваг./маш. год у 2007 році становила 94,83 грн. на 1 ваг./маш.км, а у 2008 році вона зросла до 118,65  грн. на 1 ваг./маш.год—збільшення на 26,18%. У 2009 році цей показник також зріс на 14,77 % порівняно з 2008 роком, що пов’язано  з наступними факторами:

·  зростання загальних витрат у 2008 році на 33,28 %  (31101,7 тис. грн..);

·  зменшення суми витрат підприємства у 2009 році порівняно з 2008 роком на 2,91 % (56627 тис. грн.)

·  зменшення  кількості вагоно/ маш.км у 2009 році порівняно з 2008 роком на 15,4 %, а у 2008р. стосовно 2007 року на 5, 7%.

    Таким чином, за усіма напрямками показника собівартості на підприємстві просліджується тенденція зростання, що пов’язана зі збільшенням витрат або зі зменшення вторинних показників.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Расчетно-графические работы
Размер файла:
26 Kb
Скачали:
0