Аналіз динаміки виробничої програми ХКП «Горелектротранс» за аналізований період

Страницы работы

Содержание работы

Таблиця 1. Аналіз динаміки виробничої програми ХКП «Горелектротранс» за аналізований період 2006-2009 рр.

Показники

Од. виміру

Звітний рік

Зміни

2007р

2008р

2009р

Абс. відхилення, тис. грн.

Відн. відхилення, %

‘09-‘07

‘09-‘08

‘09/’07

‘09/’08

1

Кількість інвентарю на початок періоду

од.

-

642

619

0

-23

0

96,42

2

Кількість інвентарю на кінець періоду

од.

642

619

566

-76

-53

88,16

91,44

3

Середня інвентарна кількість вагонів (машин)

од.

664,9

629,7

601,3

-63,6

-28,4

90,44

95,49

4

Кількість вагоно (машино)-днів у господарстві

вагоно-, машино-дні

242688,5

230470,2

219474,5

-23214

-10995,7

90,43

95,23

5

Простої вагонів (машин) у планових ремонтах

од.

79801,7

76857

85457

5655,3

8600

107,09

111,19

6

Коефіцієнт використання парку

-

0,673

0,667

0,624

-0,049

-0,043

92,72

93,55

7

Середня кількість вагонів та машин у русі

од.

447,5

420

375,2

-72,3

-44,8

83,84

89,33

8

Вагоно- (машино)-дні у русі

вагоно-, машино-дні

162886,8

153613,2

134017,5

-28869

-19595,7

82,28

87,24

9

Середньодобова тривалість роботи вагона (машини) на лінії

год.

10,6

10,6

10,28

-0,32

-0,32

96,98

96,98

10

Кількість вагоно (машино)-годин у русі

тис. вагоно-, машино-год.

1726,6

1628,3

1377,7

-348,9

-250,6

79,79

84,61

11

Середня експлуатаційна швидкість

км/ год.

15,095

15,007

15,003

-0,092

-0,004

99,39

99,97

12

Загальний пробіг в натуральних вагоно-(машино)-кілометрах

тис. вагоно-, машино-км

26063,7

24435,9

20669,6

-5394,1

-3766,3

79,30

84,59

13

Загальний пробіг в приведених вагоно-(машино)-кілометрах за місткістю

тис. вагоно-, машино-км

26063,7

24435,9

20669,6

-5394,1

-3766,3

79,30

84,59

14

Середня кількість пасажирів на 1 приведений за місткістю вагоно-(машино)-кілометр

пас.

8,87

8,35

7,31

-1,56

-1,04

82,41

87,54

15

Кількість перевезених пасажирів

тис. пас.

231201

204116,7

151042,5

-80159

-53074,2

65,33

74,00

16

Питома вага оплачуваних пасажирів

%

51,18

47,19

44,66

-6,52

-2,53

87,26

94,64

17

Середній тариф за перевезення 1 пасажира

коп.

32

47

88

56

41

275,00

187,23

18

Доходи від перевезень

тис. грн.

38225,0

45574,0

59395,0

21170

13821

155,38

130,33


Факторний аналіз виробничої програми ХКП «Міськелектротранс»

Таблиця 2.1 Показники (фактори) при розрахунку

виробничої програми

Показники

2008 р.

2009 р.

Середня за плановий період кількість рухомого складу в господарстві, од.

620,187

588,211

Коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію

0,677

0,624

Тривалість планового періоду, дн.

366

365

Середня  тривалість прибування вагона (тролейбуса) на лінії, год./добу

10,6

10,28

Середня експлуатаційна швидкість вагона (тролейбуса), км/год.

15,007

15,003

Наповнюваність, пас/ вагоно (машино) – км

8,35

7,31

Кількість перевезених пасажирів, тис.пас.

204116,7458

151042,511

Формула розрахунку кількості перевезених пасажирів має наступний вигляд:

Кпас  = Ксрпс * Квип * Т * L * V * Н ,

де Кпас - кількість перевезених пасажирів, тис. пас.

     Ксрпс - середня за плановий період кількість рухомого складу  в господарстві, од.

        Квип - коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію.

        Т - тривалість планового періоду, днів.

      L - середня  тривалість прибування вагона (тролейбуса) на лінії, год./добу.

      V - середня експлуатаційна швидкість вагона (тролейбуса), км/год.

      Н - наповнюваність, пас/ вагоно (машино) – км.

Факторний аналіз показника «Кількість перевезених пасажирів» здійснюємо за допомогою методу ланцюгових підстановок за ланцюговою схемою.

Підстановки будуть виглядати таки чином:

Ксрпс0 × Квип0 ×Т0 ×L0 × V0 × Н0®204116,7458 тис. пас.

Ксрпс1 × Квип0 ×Т0 ×L0  ×V0 × Н0®193592,7635 тис. пас.

Ксрпс1 × Квип1 ×Т0 ×L0 × V0 × Н0®178437,0523 тис. пас.

Ксрпс1 × Квип1 ×Т1 ×L0 × V0 × Н0®177949,5194 тис. пас.

Ксрпс1 × Квип1 ×Т1 ×L1 × V0 × Н0®172577,4584 тис. пас.

Ксрпс1 × Квип1 ×Т1 ×L1 × V1 × Н0®172531,4592 тис. пас.

Ксрпс1 × Квип1 ×Т1 ×L1 × V1 × Н1,®151042,511 тис. пас.

де 0 - дані за 2008 рік;

1 - дані за 2009 рік.

1.Абсолютний вплив факторів:

- середня за плановий період кількість рухомого складу в господарстві:

(588,211*0,677*366*10,6*15,007*8,35) – (620,187 *0,677*366*10,6*15,007*

*8,35) = - 10523,9823 тис. пас.

- коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію:

(588,211*0,624*366*10,6*15,007*8,35) – (588,211*0,677*366*10,6*15,007* *8,35) = -15155,7112 тис.пас.

          - тривалість планового періоду:

(588,211*0,624*365*10,6*15,007*8,35) – (588,211*0,624*366*10,6*15,007*

*8,35) = -487,5329 тис. пас.

          - середня  тривалість прибування вагона (тролейбуса) на лінії:

(588,211*0,624*365*10,28*15,007*8,35) – (588,211*0,624*365*10,6*15,007* *8,35) = - 5372,061 тис. пас.

- середня експлуатаційна швидкість вагона (тролейбуса):

(588,211*0,624*365*10,28*15,003*8,35) – (588,211*0,624*365*10,28*15,007*

*8,35) = 183275,93 – 184399,8 = - 45,9992 тис. пас.

 - наповнюваність:

(588,211*0,624*365*10,28*15,003*7,31) – (588,211*0,624*365*10,28*15,003*

*8,35) = 151042,51 – 183275,93 = - 21488,9482 тис. пас.

Перевірка:

∆Кпас= 151024,511 – 204116,7458 = -53074,2348 тис. пас.

∑∆Кпас = -10523,9823 – 15155,7112 – 487,5329 – 5372,061 – 45,9992 –              -21488,9482 = -53074,2348 тис. пас.

∆Кпас = ∑∆Кпас

2. Відносний вплив факторів:

- середня за плановий період кількість рухомого складу в господарстві:

-10523,9823/204116,7458*100 = -5,156 %

- коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію:

-15155,7112/204116,7458*100 = -7,425 %

- тривалість планового періоду:

-487,5329/204116,7458*100 = -0,239 %

- середня  тривалість прибування вагона (тролейбуса) на лінії:

-5372,061/204116,7458*100 = -2,632 %

- середня експлуатаційна швидкість вагона (тролейбуса):

-45,9992/204116,7458*100 = -0,022 %

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Расчетно-графические работы
Размер файла:
2 Mb
Скачали:
0