Бойова готовність підрозділів та частин

Страницы работы

Содержание работы

           Миколаївський державний   університет

Кафедра військової підготовки

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник кафедри військової

підготовки

Полковник           «А.М.БАХТІН»

Лекція

                     З   ТАКТИЧНОЇ     ПІДГОТОВКИ

тема № 12  « БОЙОВА  ГОТОВНІСТЬ  ПІДРОЗДІЛІВ

ТА ЧАСТИН                                                                                                                                                  

                                                                   Розглянуто  на засіданні                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                   кафеди  військової 

                                                                   підготовки  МДУ

                                                                     Пр. №___________                                                           

Навчально-виховна  мета:

1.  Розкрити сутність бойової готовності військовослужбовця, підрозділу ,частини.

2.  Формувати у студентів почуття відповідальності за підтримку постійної бойової готовності.

3.  Виховувати   у  студентів  впевненість  в  готовності  Збройних  Сил  України  негайно, в будь-який  час, за  будь-якими умовами  виконувати  задачі  захисту  держави.

Учбові питання:

1.Визначення бойової готовності підрозділу ,частини Ступені бойової готовності ,основні заходи, що проводяться в частині і підрозділі під час їх введення.

2.Зміст плану основних заходів щодо приведення частини, підрозділів у бойову готовність.

3.Дії військовослужбовця згідно бойового розрахунку підрозділу. Екіпіровка військовослужбовця та порядок виходу особового складу до парку, сховищ та пункту збору.

4.Об’єм і послідовність виконання робіт для приведення бойової техніки, озброєння в бойову готовність.

  Час:      90 хвилин

Місце:    клас  тактичної  підготовки

Метод:    лекція

Матеріальне   забезпечення:    слайди,  схеми,  плакати,  діапроектор, епідіаскоп,  екіпіровка   солдата  з     оголошенням тривоги

Література:       Бойовий  статут  збройних  сил України,  частини 3,2,1

В С  Т У П

Найважливіша  мета  будівництва  Збройних  Сил  України - забезпечити  високу  їх  бойову  готовність,  яка  дозволяє  в   будь-який час  відбити агресію, звідкіля б вона  не  виходила.  Це  перша  заповідь  усієї  нашої військової  політики.

Постійна  бойова  готовність  військ  була  і  залишається  вирішальним  фактором,  що  стримує ворогів  миру  від  воєнних  провокацій,  авантюр  та  розв’язування  нової війни.

Значення  високої  бойової  готовності особливо  зросло  у  теперішній  час,  коли  розвиток  сучасних  засобів  збройної  боротьби  створює  реальну небезпеку  її раптового  застосування.  Якщо  у  недалекому  минулому  підвищені  вимоги  висувались  до  прикордонних  частин  та  з¢єднань,  то тепер  вони  стосуються  усіх  військ,  незалежно від  дислокації.

Висока  бойова  готовність  є  однією з вирішальних умов, що  будуть  визначати  успіх  бойових  дій  наших  військ  на  початку війни.  Тільки  висока   бойова  готовність  дає  можливість частинам   швидко  і  організовано вступити  в  бій  і вести  успішні  дії  по  розгрому  військ противника з застосуванням  усієї  потужності  сучасних засобів  боротьби.

Головною  складовою  частиною  у сукупності  факторів,  що  складають  бойову  готовність, є  люди  які  досконально  володіють  бойовою технікою  і  зброєю,  їх  сумлінне  відношення  до  виконання  своїх  обов¢язків.  В  першу  чергу  вони визначають  рівень бойової  готовності  та  боєспроможності  військ, бо  через  їх  знання  військової справи,  майстерність,  ініціативу, витримку, стійкість  і  волю  до  перемоги  всі  плани та задуми  командування.

Метою  цієї  лекції  ставиться - розкрити  сутність  бойової  готовності  і  заходи  з  її  підтримки  та  обов¢язки  особового  складу по  підвищенню  бойової готовності.

Питання № 1  Визначення  бойової  готовності   підрозділів та

 частини. Ступені бойової готовності, основні заходи, що проводяться в частині і підрозділі під час їх введення. 

                  Головним  завданням ЗС України, -говориться   у  воєнній  доктрині  України, - є захист  незалежності,  територіальної  цілісності та  недоторканості  України.

                 Головним  принципом  будівництва  ЗСУ -є  проведення  оперативно-тактичної,  бойової   та  морально  психологічної  підготовки  особового  складу   з  урахуванням  законів  збройної  боротьби  та  принципів  військового  мистецтва.

    Якісними  показниками  будівництва  ЗСУ  є: 

*    бойова  здатність;

*    бойова  ефективність;

*    інформованість;

*    керованість;

*    живучість;

*    готовність  до  відмобілізації  та  виконанню  бойових  задач.

                Бойова  готовність  ЗС  України  викликана  необхідністю  організації ефективного  захисту  сухопутних  та  морських  кордонів  на  всіх  напрямках

  Виходячи  з  стрімкого  розвитку  бойової  техніки  та  озброєння,  удосконалення тактики  дій  частин  та  підрозділів, впровадження  у  процес  ведення  війн  новітніх  технологій  та  електроніки,  значного  підвищення  швидкості  ведення війн  - постійна  висока   бойова   готовність  частин,  підрозділів  та  військовослужбовців  є важливішим  принципом  сучасного  існування  збройних  сил.

Ураховуючи  вище  сказане  визначення  бойової   готовності   звучить  так:  

“бойова  готовність - це  такий  стан військ,  коли  вони  здатні  в  будь  який  час  ,  в  установлений  строк  організовано  вступити  в бій   та   успішно  виконати поставлені  перед   ними   задачі.” (стаття № 10 бойового  статуту ЗСУ).

У  мирний  час  бойова  готовність  Збройних  Сил  повинна  бути  такою,  щоб  нікому  не  дати  застати  нас  зненацька,  забезпечити  відбиття  нападу  будь-якого  противника,  гарантувати  надійний  захист  Батьківщини.

З  зростанням  загрози  війни  бойова  готовність  підвищується  шляхом  проведення  заходів,  що  дозволяють  скоротити  час,   необхідний  для  підготовки  решти  військ (сил)  до  виконання  бойових  задач.

З  початком  війни  бойова  готовність  характеризується  спроможністю  військ  до  негайного  виконання  поставлених   задач.

На  бойову  готовність  Збройних Сил  України,  як  найважливішу  складову  частину  воєнної  готовності  держави впливає  підвищення  і  зміцнення  економічного,  науково-технічного  і  духовного  потенціалу  народу, а  також  загострення  військово-політичної  обстановки  в  світі,  характер  міжнародних  відносин.

Бойова  готовність Збройних  Сил  України   досягається:

·  укомплектованістю  частин  та  підрозділів  всім  необхідним  для  ведення бою;

·  правильним  розумінням  свого завдання , високою  бойовою  виучкою  всього  особового  складу  і  його  готовністю  до  дій  в  умовах  застосування  противником  зброї  всіх  видів;

·  готовністю  озброєння  і  техніки  до  негайного  застосування;

·  високим  морально-психологічним  станом , дисципліною  та  пильністю  особового  складу;

·  умілим  управлінням  та  здійсненням  заходів  щодо  забезпечення  бою.

     У  відповідності до  наказу Міністра  Оборони  України  установлені  наступні  ступені  бойової  готовності:

        ПОСТІЙНА,   ПІДВИЩЕНА,    ВОЄННА ЗАГРОЗА,      ПОВНА

Похожие материалы

Информация о работе