Бойова готовність підрозділів та частин, страница 2

     Бойова   готовність  ПОСТІЙНА   - частини  та  підрозділи   знаходяться  у  пунктах  постійної  дислокації  в  установленій  штатно-організаційній  структурі, займаються  бойовою  підготовкою,  несуть вартову  та  внутрішню  службу,  живуть  повсякденним  життям у  відповідності  з  Статутами  Збройних  Сил  України.

Цей  стан  військ  передбачає  наступні  заходи  з  підтримки  бойової готовності                                                                                                     

        -у частинах  та  підрозділах  здійснюється  цілодобове   чергування;          

        - система зв’язку  знаходиться  у  готовності  для  прийому  та  передачі  розпоряджень(сигналів),бойових  наказів;                                               

       - польовий  рухомий  пункт  управління  зберігається  в  умовах ,  що  забезпечують  його  вихід  з військового  містечка у  будь  який  час  року  та  доби;                                                   

       - підтримується  постійний  зв’язок  з   комплектуючими  військкоматами;                                  

       - командири  та  начальники  всіх  ступенів  вивчають  приписний  склад;

       - проводяться  планові  учбові  заняття  та  збори  військовозобов’язаних;

       - озброєння  та військова  техніка  зберігається  згідно  з  нормами  та  порядком , встановленим  наказами  та  директивами  Міністра  Оборони,  Генерального  штабу, Командуючого Оперативним  командуванням;

       - матеріальні  засоби  зберігаються  на  складах  та  транспортних засобах  у  готовності  до  видачі  у підрозділи  та   вивозу  у район  зосередження  (відмобілізування);

       -  обладнання  пунктів  прийому особового  складу  та  техніки знаходяться  на  причепах  у  готовності  до  негайного  вивозу.

            Бойова  готовність  ПІДВИЩЕНА  - підрозділи  частин,  залишаючись  у  пункті  постійної  дислокації,  проводять  заходи  у  результаті  яких  підвищується  їх  готовність  до  виконання  .  Всі  заходи  проводяться  таємно  без  об¢яви  бойової  тривоги.

      В   цьому  випадку  здійснюються  наступні  заходи:

·  підрозділи  можуть  повертатись  у  пункти  постійної  дислокації  з навчальних  центрів ;

·  військовослужбовці  викликаються  з  відряджень  та  відпусток;

·  офіцерський склад  переводиться  на  казармене  положення;

·  матеріально - технічне  забезпечення  майно  та  продовольство    готується  до вивозу, організовується  охорона  і  оборона  всіх  об¢єктів;

·  командири  всіх  ступенів  узгоджують  плани  під¢йому  по  тривозі   та  відмобілізування.      

            Бойова  готовність  ВОЄННА  ЗАГРОЗА  -  може  оголошуватись  після введення  бойової  готовності «ПІДВИЩЕНА», або  минуючи  її. Може  вводиться  розпоряджувальним  порядком,  без  оголошення  тривоги.  При  цій  ступені  бойової  готовності  частини  та  підрозділи  діють  у  відповідності  з  планами  відмобілізування  з  виходом   в  райони  зосередження  у  повному складі.  В  пунктах  постійної    дислокації  залишаються  тільки  солдати,  сержанти  та  офіцери,  що  забезпечують     (організують)  здачу    майна,  яке  залишилось  у  пунктах  постійної дислокації.

       За  наказом  Начальника  Генерального  штабу  частини  і  підрозділи  можуть  виводитись  у  таємні  райони .

             Бойова   готовність  ПОВНА  -  може   вводиться   минаючи  попередні  ступені,  або поступово, розпоряджувальним  порядком.  Підрозділи  частин   підіймаються  по  бойовій  тривозі  ,   повністю  відмобілізовуються  ,  виходять  у  запасні  або  секретні  райони  зосередження,  проводять  бойове  злагодження  підрозділів  і  готуються  до  виконання  бойових  задач.

Розпорядження  на  приведення  частин  і  підрозділів  у  бойову  готовність  ПІДВИЩЕНУ,  ВОЕННОЇ  ЗАГРОЗИ  та  ПОВНОУ   віддаються  установленими  сигналами,  по  технічним  засобам  зв¢язку,  письмово, з  доставкою  їх  нарочним,  або  під  час  особистого  спілкування, з  наступним  письмовим  підтвердженням.           

        Після  оголошення  сигналу  (розпорядження)  про  приведення  частин  та  підрозділів в  бойову  готовність  проводяться   заходи  спрямовані  на  підвищення  бойової  готовності.

Право на приведення військ оперативного командування у вищі ступені бойової готовності надається : Президенту України-Верховному Головнокомандувачу Збройних сил України або з його дозволу Міністру Оборони України та начальнику Генерального штабу Збройних Сил України - першому заступнику Міністра Оборони України

2.Зміст плану основних заходів щодо проведення частини, підрозділів у бойову готовність.

Основними   напрямками    роботи  командування   по  приведення  частин  у  бойову  готовність  є:

·  доведення  сигналів  (розпоряджень)  до  підрозділів  та військовослужбовців;

·  відмобілізування,  комплектація  підрозділів  особовим  складом,  технікою  та озброєнням,  майном  згідно   штатів  воєнного часу;

·  заходи  бойового  забезпечення;

·  заходи  технічного  забезпечення;

·  заходи  тилового  забезпечення;

·  організація  управління;

·  соціально-психологічні  заходи;

          З  метою  організованого  виконання  заходів  приведення підрозділів  і  частин  у  вищі  ступені  бойової  готовності  у  частинах  і  підрозділах  ,  на  підставі  вказівок  та  розпоряджень  вищестоящих  штабів, розробляються  плани  відмобілізування  і  приведення  в  бойову  готовність.  Якщо  підрозділи  укомплектуванні  згідно   організаційно-штатної  структури  воєнного  часу,  то  розробляється  план  приведення  в  бойову  готовність.    У  плані  відображаються  заходи  по  всім  вище переліченим  напрямкам.

          Розглянемо  заходи,  що  передбачає план  відмобілізування  та  приведення  у  бойову  готовність  у  основних  розділах.

                               У планах визначається:

--- порядок оповіщення управління ,підрозділів та частин.

--- порядок приведення у бойову готовність

--- заходи бойового, технічного, тилового, медичного та морально-психологічного забезпечення.