Шляхи вдосконалення обліку та аудиту виробничих запасів на ТОВ «Антарес – буд», страница 3

Розрахуємо економічну ефективність від впровадження в управління підприємством інноваційної бухгалтерської технології за даними ТОВ «Антарес – Буд»:

1.   сума місячних витрат управлінської бухгалтерської технології при ручному способі обробки економічної інформації у 2005 році за формулою (4.1):

                                                                      (4.1)

де   Вб1м  - місячні витрати управлінської бухгалтерської технології при ручному способі обробки економічної інформації у 2005 році, грн.;

Об1Е1  - обсяг місячної економічної інформації бухгалтерської управлінської

технології при ручному способі її обробки у 2005 році, знаків;

Сб1Е1  - загальна    годинна    вартість    обробки    інформації    бухгалтерської управлінської технології при ручному способі її обробки (погодинна заробітна плата бухгалтера) у 2005 році, грн. за рік;

Нб1В - норма виробітку робітників управління    бухгалтерської управлінської технології при ручному способі її обробки у 2005 році, знаків/год.;

Кб1Д - коефіцієнт нарахувань на оплату праці згідно з законодавством України, %.

2.  сума додаткових капітальних вкладень в комп'ютерну бухгалтерську програму (придбання,  впровадження у плановому періоді)  на 2005  рік Кб2Д,  грн.  за формулою (4.2):

                                                                                                (4.2)

де   ВПОб2  -  вартість програмного забезпечення інноваційної бухгалтерської

управлінської технології, впровадженої у плановому періоді, грн.;

Тбекс2 - строк експлуатації програмного забезпечення інноваційної бухгалтерської управлінської технології, впровадженої у плановому періоді, років;

3.  сума місячних витрат від впровадження у плановому періоді інноваційної бухгалтерської управлінської технології при комп'ютерному способі обробки економічної інформації за формулою (4.3):

                       (4.3)

                       

де  Вб2м - сума місячних витрат при комп'ютерному способі обробки економічної інформації впровадженої у періоді, що планується, грн.;

КВб2дм - витрати від впровадження інноваційної комп'ютерної бухгалтерської

технології за місяць, грн.    ;

Об2Е1   -  обсяг місячної економічної  інформації бухгалтерської управлінської

технології при комп'ютерному способі її обробки впровадженої у періоді, що

планується, знаків;

Нб2В - норма виробітку робітників управління    бухгалтерської управлінської

технології при комп'ютерному способі її обробки впровадженої у періоді, що

планується, знаків/год.;

Сб2Е1 - загальна годинна вартість обробки інформації бухгалтерської управлінської технології при комп'ютерному способі її обробки впровадженої у періоді, що планується (погодинна заробітна плата бухгалтера-оператора, грн. за рік;

Кб2Д - коефіцієнт нарахувань на оплату праці згідно з законодавством України робітників управління  бухгалтерської управлінської технології при комп'ютерному способі її обробки впровадженої у періоді, що планується, %;

4.    річна економічна ефективність від впровадження інноваційної бухгалтерської управлінської технології у періоді, що планується за формулою (4.4):

                                                           ПРб  =  Вб2р  -  Вб1р                                                     (4.4)

ПРб = 782,24 - 463,32  = 318,92

де ПРб - приріст прибутку в результаті зниження витрат від впровадження інноваційної бухгалтерської управлінської технології у плановому періоді, грн. За рік;

        Вб1р - сума річних витрат управлінської бухгалтерської технології при ручному способі обробки економічної інформації у 2005 році, грн.                         (Вб1р = Вб1м × 12);

Вб2р    - сума річних витрат при комп'ютерному способі обробки економічної інформації впровадженої у періоді, що планується, грн. (Вб2р = Вб2М × 12);                 

5. термін   окупності   (Токб)   від   впровадження   у   періоді,   що   планується, інноваційної бухгалтерської технології за формулою (4.5):

                                                                                                                                            (4.5.)

Таблиця 4.3

Розрахунок економічної ефективності інвестиційних вкладень в обчислення запасів

Показники і одиниці виміру

Період діяльності

Базовий

2004 рік

2005 рік, що планується

1

Місячний регламентований обсяг економічної інформації бухгалтерської управлінської техно-логії бухгалтера та бухгалтера-оператора (Об1Е1 б2Е1), знаків

3520,00

3520,00

2

Погодинна заробітна плата бухгалтера і бухтал-тера оператора (Сб1Е1 б2Е1), грн..

2,40

3,40

3

Коефіцієнт нарахувань на оплату праці згідно з законодавством України (Кб1д, Кб2д), %

37,50

37,50

4

Норма виробітку робітників управління(Нб1в, Нб2в), знаків / год.

178

660

5

Вартість програмн. забезпеч. інноваційної бухгалт. управлінської технології (ВПОб2), грн.

-

820,00

6

Строк експл. програмн. забезпеч. інноваційної бухгалт. управлінської технології, (Тексб2), грн. за рік

-

5


продовження таблиці 4.3.

7

Додаткові капітальні вкладення програмного забезпечення інноваційної бухгалтерської управлінської технології (КВб2др), грн. за рік

-

164,00

8

Витрати від впровадження комп'ютерної іннова-ційної бухгалтерської управлінської технології (КВб2дм), грн. за місяць

-

13,67

9

Витрати на управлінську технологію, грн. за місяць

65,27

38,61

10

Витрати на управлінську технологію, грн. за рік

783,24

463,32

11

Розрахунковий ПРб річний приріст прибутку за рахунок зниження витрат від впровадження комп'ютерної інноваційної бухгалтерської уп-равлінської технології, грн.

-

318,92

12

Коефіцієнт економічної ефективності інвесто-ваних вкладень в бухгалтерські технології (термін окупності), років (Токб)

-

2,57

Термін окупності програми „1С: Підприємство 7.7" значно менший строку її    експлуатації,    що    доводить    ефективність    використання    програми    в бухгалтерському обліку  ТОВ «Антарес – Буд».