Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”) (Рецензія на дипломну роботу)

Страницы работы

Содержание работы

Рецензія

на дипломну роботу студента групи 684 “З”

зі спеціальності “Облік та аудит” УДМТУ

Тарасенко Ірини

Дипломна робота Тарасенко І.В. за темою “Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”) виконана відповідно до завдання кафедри, має достатньо ємну пояснювальну записку і необхідні плакати і таблиці.

У семи розділах дипломної роботи відображені основні питання теми: законодавчо-нормативні та теоретичні аспекти бухгалтерського обліку витрат виробництва, виробничо-економічна характеристика ВО “Зоря”, шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво, технологічний процес виготовлення деталі, охорона праці та інші питання.

Дипломантом докладно, із знанням нещодавно упроваджених на підприємствах України нормативних бухгалтерських стандартів, розкрито основні аспекти обліку витрат і калькулювання фактичної собівартості продукції, зведеного обліку витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції.

Характеристика стану бухгалтерського обліку витрат на виробництво на ВО “Зоря”, де вже запроваджено автоматизацію бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво, дається зі вказівками на основні недоліки та рекомендаціями щодо подальшого розвитку діючої системи автоматизації шляхом впровадження та супроводу системи “ІТ-Підприємство“.

Загалом дипломна робота призводить до висновку, що своєчасний та достовірний аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції може вказати на можливості і шляхи підвищення прибутку підприємства, чим окупає усі витрати щодо впровадження систем автоматизації бухгалтерського обліку.

Слід відзначити, що у дипломній роботі приведено добру і докладну виробничо-економічну характеристику ВО “Зоря”, однак дипломант мав би  привести більше даних стосовно останнього періоду діяльності підприємства.

З огляду на те, що ВО “Зоря” виробляє досить складну і високотехнологічну продукцію, бажано було б мати у дипломній роботі у якості прикладу технологічного процесу виготовлення деталі і розрахунку її собівартості більш складну і характерну для газотурбобудування деталь, ніж та, що рекомендована кафедрою.

В цілому дипломна робота виконана на достатньо високому рівні та заслуговує оцінки “відмінно”, а її автор, Тарасенко І.В. – присвоєння їй кваліфікації економіст-бухгалтер зі спеціальності “Облік та аудит”.

Рецензент

начальник планово-економічного

відділу НВП “Машпроект”                                           В.П. Прадєдовіч    

Похожие материалы

Информация о работе