Діагностика особистісних рис чоловіків та жінок юнацького віку

Страницы работы

28 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

зазначимо, що згодом кількість експериментально виявлених чинників – рис значно збільшилася.

В опитувальнику Кеттела більше 100 запитань, які задаються досліджуваним; на них вони відповідають ствердно або заперечно. Потім відповіді групуються відповідно до „ключа” – способу обробки результатів і визначається вираженість того чи іншого фактора, який свідчить про розвиток відповідної риси особистості.

Потім креслять так званий особистісний профіль досліджуваного, який включає його оцінки за кожним фактором. Приклад  такого профілю наведений на рис.2.

Також використовується „Мінесотський багатофакторний особистісний опитувальник” для дослідження багатьох рис особистості. Він являє собою стандартизовані бесіди пацієнта з психологом і вимагає спеціальної підготовки. Діагностує 13 шкал і 3 додаткових можливих переліки в залежності від ступеня надійності вимірювань і тривалості обстеження.


РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА.

2.1. Мета та завдання дослідження.

В процесі проведення експериментального дослідження було використано ряд різноманітних методів для вирішення таких завдань:

1. Проаналізувати особливості юнацького віку.

2. Дослідити особистісні риси юнаків та дівчат.

3. Зробити відповідні висновки.

Робота проводилась з учнями 10–А класу ЗНЗ №15 (вік 16–17 років). Досліджено 20 чоловік (додаток 1) – 11 дівчат і 9 хлопців. Після попереднього ознайомлення з учнями 10–А класу (метою ознайомлення було: виявити особливості їх характерів, схильності і інтереси) стало зрозуміло, що зробити це не так легко.

І для того, щоб краще дослідити всіх учнів та отримати багатогранну інформацію про їх особистісні риси, ми використали методику багатофакторного дослідження особистості Р.Кеттела.


2.2. Методика дослідження.

(Методика багатофакторного дослідження особистості Р.Кеттела)

опитувальник призначений для вимірювання 16 факторів особистості дає багатогранну інформацію про особистісні риси, які називають конституційними факторами.

Опитувальник складається з 187 питань, на які пропонується відповісти піддослідним. Їм пропонується занести у реєстраційний бланк один з варіантів відповідей на запропоновані запитання: „так”, „ні”, „не знаю” або ж (а, б, в).

Інструкція.

Вам пропонується відповісти на ряд запитань, ціль яких: виявити особливості Вашого характеру, схильності та інтереси. Немає запитань, на які можна дати „правильну” чи  „неправильну” відповідь, тому що вони відображають лише особливості, притаманні різним людям. Відповідаючи на запитання, Ви повинні обрати один із трьох запропонованих варіантів відповіді.

Відповідаючи, потрібно пам’ятати:

–  не задумуватись над деталями;

–  не витрачати багато часу на роздуми, давати ту відповідь, яка першою прийшла Вам на думку;

–  намагатися давати відповідь на декілька запитань за одну хвилину (тоді можна закінчити роботу приблизно за 35 хвилин);

–  намагатись уникати проміжних відповідей, крім тих випадків, коли справді відповісти неможливо (не більше однієї невизначеної відповіді на 5–6 запитань);

–  відповідати на всі запитання без винятку.

Обробка результатів.

Обробка отриманих результатів проводиться за допомогою ключа (рис.1). Порівнюючи відповіді піддослідного з „ключем”, за збіг  а і в варіантів – 2 бали, б варіантів – 1 бал. Сума балів по кожній виділеній групі запитань дає в результаті значення фактора. Винятком є фактор „В” тут будь–який збіг відповідей з „ключем” дає 1 бал.

Отримані значення кожного фактора переводяться в стени за допомогою таблиць (табл..1,2).

Стени розподіляються по біполярній шкалі з крайніми значеннями 1 і 10 балів. Відповідно першій половині шкали (від 1 до 5,5) присвоюється знак „–”, другій половині (від 5,5 до 10) – знак „+”. З наявних показників по всіх 16 факторах будується так званий „профіль особистості”. При інтерпретації  приділяється увага в першу чергу пікам профілю, тобто найбільш низьким і найбільш високим значенням факторів, особливо тим показникам, які в „негативному полюсі” знаходяться в межах від 1 до 3, а в „позитивному” – від 8 до 10.

Крім попередніх 16 факторів виділяють ще 4 вторинні фактори.

Формули розрахунку 4 вторинних факторів.

1. Тривожність. (F1)

F1= ((38+2 “L”+30+4 “Q4”) – 2(“C”+ “H”+ “Q3”))/10

2. Інтроверсія – екстраверсія (F2)

F2= ((2 “A”+3 “E” + 4 “F” + 5 “H”)–(24 “Q2”+11))/10

3. Чутливість(F3)

F3= ((77+2 “C”+ 2 “E”+ 2 “F”+ 2 “N”)–(4 “A”+ 6 “I”+ 2 “M”))/10

4. Комфортність(F4)

F4= ((4 “E”+ 3 “M”+ 4 “Q1”+ 4 “Q2”)– 3( “A”+ 2 “C”))/10


2.3. Аналіз результатів дослідження.

Проаналізувавши результати дослідження, ми побачили, що учні дали

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Психология
Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
139 Kb
Скачали:
0