Надання послуг населенню з вантажоперевезень. Діяльність комунального підприємства „Харківські теплові мережі”

Страницы работы

Содержание работы

3.2. Надання послуг населенню з вантажоперевезень

Діяльність комунального підприємства „Харківські теплові мережі” специфічна в тому плані, що вона повинна носити безперебійний характер, але з урахуванням сезонів. Так в опалювальний період КП „ХТМ” працює більш потужніше, бо саме в цей час необхідно поставляти споживачам і тепло, і гарячу воду. В літній період підприємство спрямовує свою діяльність лише на постачання гарячої води.

В зв’язку з такою сезонною діяльністю та з перепадами потужності роботи підприємства склалася ситуація, що автотранспорт, а саме грузові машини ЗІЛ, який мається на підприємстві і використовується для перевезення великих вантажів, простоює в опалювальний період – 10 % робочого часу, а в літній – 20%.

Тому для підприємства постає питання використання цього часу для отримання додаткових доходів.

В роботі пропонується в період простоїв використовувати автотранспорт КП „ХТМ” для подання послуг з перевезень вантажів населенню та іншим підприємствам в межах міста.

Розрахуємо загальний час простоїв автотранспорту підприємства з урахуванням двохзмінного режиму роботи. Кожна зміна триває 8 годин.

Режимний фонд робочого часу(Ф) машини залежить від числа календарних днів (Д) і числа не робочих днів, а також від прийнятого на підприємстві режиму змінності роботи на добу

Ф = (Д) * t,                              (3.3)

Де  t – середнє число днів роботи машини на добу при прийнятому режимі змінності.


Таблиця 3.3 -  Розрахунок простоїв автотранспорту підприємства

Показники

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

всього

Календарний фонд часу,

дні

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

Не робочі дні,

дні

10

8

9

8

11

9

8

9

8

9

8

8

105

Режимний або номінальний

фонд часу, дні

21

20

22

22

20

21

23

22

22

22

22

23

260

Режимний фонд часу,

 годин

336

320

352

352

320

336

368

352

352

352

352

368

4160

Простої в днях на 1 машину

2,1

2

2,2

4,4

4

4,2

4,6

4,4

4,4

2,2

2,2

2,3

39

Простої в год. на 1 машину

33,6

32

35,2

70,4

64

67,2

73,6

70,4

70,4

35,2

35,2

36,8

624

Кількість машин,

 що простоюють

7

7

7

10

10

10

10

10

10

7

7

7

Простої машино - годин

235,2

224

246,4

704

640

672

736

704

704

246,4

246,4

257,6

5616


Відобразимо простої авто транспорту на діаграмі:

Рис 3.2 -  Простої автотранспорту КП „ХТМ” в машино годинах.

З рис. 3.2. бачимо, що найбільше простоїв припадає на літо, коли підприємство працює на меншу потужність, відбувається менше збоїв в діяльності підприємства і тому автотранспорт стає менш потрібним.

Перевагою впровадження заходу з надання послуг з перевезень вантажів є те, що підприємству не потрібно додатково нести витрати, окрім витрат на паливо. Це відбувається тому, що навіть при простоях автотранспорту підприємство включає до витрат своєї діяльності витрати на утримання автотранспорту.

З урахуванням марки автомобіля можемо розрахувати кількість кілометрів, які машина може проїздити в час простоїв та необхідну кількість бензину. Знаючи середній тариф на подання послуг з перевезення вантажів знайдемо також дохід КП „ХТМ” від впровадження заходу. Розрахунок приведемо в таблиці 3.4.

Відобразимо графічно результат від впровадження заходу.


Похожие материалы

Информация о работе