Надання послуг населенню з вантажоперевезень. Діяльність комунального підприємства „Харківські теплові мережі”, страница 2

Таблиця 3.4 - Розрахунок фінансових результатів від впровадження заходу

Показники

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

всього

Простої,  машино-годин

235,2

224

246,4

704

640

672

736

704

704

246,4

246,4

257,6

5616

Середня швидкість на місту, км/год

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Кількість кмілометрів, що проїжджає проїхати машина, км.

9408

8960

9856

28160

25600

26800

29440

28160

28160

9856

9856

10304

224640

Норма на 100 км, л.

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Всього витрат палива, л

2352

2240

2464

7040

6400

6720

7360

7040

7040

2464

2464

2576

56160

Вартість 1 л. палива, грн..

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

Всього витрати на паливо, грн.

6468

6160

6776

19360

17600

18480

20240

19360

19360

6776

6776

7084

154440

Продовження таблиці 3.4

Тариф за надання послуг, грн./км.

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

Дохід, грн.

14112

13440

14784

39424

35840

37632

41216

39424

39424

14784

14784

15456

320320

Чистий дохід, грн.

11289,6

10752

11827,2

31539,2

28672

30105,6

32972,8

31539,2

31539,2

11827,2

11827,2

12364,8

256256

Прибуток

4821,6

4592

5051,2

12179,2

11072

11625,6

12732,8

12179,2

12179,2

5051,2

5051,2

5280,8

101816

Чистий прибуток

3616,2

3444

3788,4

9134,4

8304

8719,2

9549,6

9134,4

9134,4

3788,4

3788,4

3960,6

76362


Рис. 3.3 - Результат від впровадження заходу.

Так як підприємство від основної своєї діяльності має збиток, то отримання прибутку від надання послуг з перевезення вантажів покриє частково цей збиток. Розрахунок представимо в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 - Розрахунок результатів від впровадження заходу в цілому по підприємству.

Показник

Одиниці

виміру

До впровадження

заходу

Впровадження

заходу

Всього

Всього витрат

тис.грн.

383536

154,440

383690,4

Всього нараховано доходів  (без ПДВ)

тис.грн.

338535

256,256

338791,3

Результат

тис.грн.

-45001

101,816

-44899,2

Згідно формули 4.1. Ер = 256,256-154,440 = 101,816 тис. грн.

Згідно формули 4.2. То  = 154,440/101,816 = 1,5 року.

Таким чином, використання основних фондів, а саме автотранспорту комунального підприємства, що простоює в загальному на рік 5616 машино – годин, дає змогу отримати ефект в розмірі 101,816 тис.грн. Цей результат дає можливість знизити збиток підприємства, який після впровадження заходу становитиме 44899,2 тис. грн.