Завдання для модульного контролю з дисципліни "Правознавство"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Завдання для модульного контролю (в системі MOODL)

1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1.Визначне галузь права, що відноситься до категорії профільних.

А. Цивільне

Б. Адміністративне

В. Сімейне

Г. Банківське

2. Який із видів систематизації законодавства передбачає перероблення змісту нормативних актів?

А. Кодифікація

Б. Інкорпорація

В. Консолідація

Г. Денонсація

3. Форми державного правління

А. Демократичні і недемократичні

Б. Монархічні і республіканські

В. Унітарні і складні

Г. Конфедеративні і федеративні

4. Теорія походження держави, що визначає виникнення останньої як результат розвитку сім’ї

А. Договірна

Б. Теологічна

В. Патріархальна

Г. Психологічна

5. Галузь права, яка належить до категорії публічного права

А. Цивільне

Б. Кримінальне

В. Сімейне

Г. Господарське

6. Складова правосуб’єктності

А. Суверенність

Б. Правосвідомість

В. Правонаступництво

Г. Деліктоздатність

7. Компонент структури норми права

А. Санкція

Б. Презумпція

В. Преамбула

Г. Реквізит

8. Вік, з якого громадянин України може бути обраним народним депутатом України.

А. 18 років

Б. 21 років

В. 25 років

Г. 35 років

9. Питання, які вирішуються виключно всеукраїнським референдумом.

А. Оподаткування

Б. Зміна території

В. Оголошення амністії

Г. Затвердження бюджету

10. Хто зачитує присягу народних депутатів України перед їх вступом на посаду.

А. Прем’єр-Міністр

Б. Президент

В. Найстаріший за віком народний депутат

Г. Уповноважений з прав людини при Верховній Раді України

11. Ким була прийнята Конституція України.

А. Верховною Радою України

Б. Всеукраїнським референдумом

В. Конституційним судом України

Г. Кабінетом Міністрів України

12. Протягом якого строку у Верховній Раді України має бути сформована коаліція депутатських фракцій.

А. 10 днів

Б. Один місяць

В. Два місяці

Г. 90 днів

13. Не пізніше якої дати Кабінет Міністрів України має подати до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет?

А. 15 липня

Б. 15 серпня

В. 15 вересня

Г. 15 жовтня

14. Хто від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженнями до Державного бюджету.

А. Національний банк України

Б. Рахункова палата

В. Міністерство фінансів України

Г. Кабінет Міністрів України

15. Який орган має право законодавчої ініціативи?

А. Національний банк України

Б. Прокуратура України

В. Конституційний суд України

Г. Кабінет Міністрів України

16. Хто може призначити всеукраїнський референдум.

А. Національний банк України

Б. Президент України

В. Верховний суд України

Г. Кабінет Міністрів України

17. Категорії осіб, які мають право голосу під час виборів до Верховної Ради України .

А. Іноземці

Б. Громадяни України, що відбувають покарання за вчинення злочину

В. Недієздатні громадяни України

Г. Біженці

18. Хто формує персональний склад Ради національної безпеки України.

А. Президент України

Б. Верховна Рада України

В. Вища рада юстиції України

Г. Кабінет Міністрів України

19. Перед ким підзвітні і підконтрольні голови місцевих державних адміністрацій?

А. Президентом України

Б. Міністрами відповідних міністерств

В. Прем’єр-міністром України

Г. Кабінетом Міністрів України

20. Хто здійснює перше призначення га посаду професійного судді на 5 років?

А. Президент України

Б. Міністр юстиції України

В. Прем’єр-міністр України

Г. З’їзд суддів України

21. Коли новообраний Президент України вступає на пост?

А. Не пізніше ніж через 15 днів з дати оголошення результатів виборів

Б. Не пізніше ніж через 30 днів з дати оголошення результатів виборів

В. Не пізніше ніж через 60 днів з дати оголошення результатів виборів

Г. Не пізніше ніж через 90 днів з дати оголошення результатів виборів

22. Яке з положень є неконституційним?

А. Громадянин  України  не  може  бути   позбавлений громадянства і права змінити громадянство

Б. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються усіма правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки,  як  і  громадяни України

В. Кожен має право на повагу до його гідності.

Г. Кожна людина має  право  на  свободу  та  особисту недоторканність.

23. З якого віку особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності?

А. З 15 років

Б. З 16 років

В. З 17 років

Г. З 18 років

24. Яке порушення відноситься до категорії адміністративного?

А. Плагіат

Б. Грабіж

В. Прогул

Г. Самогоноваріння

25. Основний вид покарання, який не застосовується до неповнолітніх, винних у скоєнні злочину

А. Обмеження свободи

Б. Конфіскація 

В. Арешт 

Г. Позбавлення права займатися певною діяльністю

26. Який орган влади представляє обвинувачення у суді при розгляді кримінальної справи

А. Міністерство внутрішніх справ України

Б. Прокуратура  України

В. Адвокатура 

Г. Служба безпеки України

27. Вид покарання: особа утримується в умовах ізоляції

А. Громадські роботи

Б. Арешт

В. Позбавлення волі на певний строк

Г. Штраф

28. В Україні державною мовою є:

А. Російська;

Б. Українська;

В. Українська й російська

Г. Вільний вибір за бажанням осіб

29. В Україні домінує такий метод державного управління:

А.“дозволено все”

Б.“заборонено все”

В.“дозволено все, що не заборонено законом”

Г.“заборонено все, що не дозволено законом”

30.В яких випадках Кабінет Міністрів України припиняє свої повноваження:

А.після виборів нового складу Верховної Ради України.

Б.після обрання нового Президента України.

В.після відставки Прем’єр-міністра України.

Г.після прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету Міністрів.

31. Верховенство права – це:

А. пріоритет права над силою держави;

Б. пріоритет держави над правом;

В. ототожнювання права із силою держави.

32. Види додаткових покарань у кримінальному праві:

1.  штраф;

2.  позбавлення спеціального звання;

3.  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

4.  громадські роботи;

5.  виправні роботи;

6.  службові обмеження для військовослужбовці;

7.  конфіскація;

8.  арешт;

9.  обмеження волі;

10.  позбавлення волі на певний строк;

11.  довічне позбавлення волі.

33. Визначте, у яких випадках для учасників правовідносин необхідно мати дієздатність:

А) Бути власником квартири

Б) Купити магнітофон

В) Отримати позику

Г) Бути автором статті до газети

Д) Брати у тимчасове користування речі в пункті прокату

Е) Отримати автомобіль у подарунок

Є) Отримати гроші у спадщину

Ж) Користуватися житловим приміщенням

3) Обміняти фотоапарат на мопед

34. Вкажіть в якій відповіді вірно названі усі ознаки злочину:

А) протиправне, винне (навмисне або з необережності) діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспільний та політичний лад, особу, власність, права та свободи громадян

Б) протиправне, винне (навмисне або з необережності) діяння (дія або бездіяльність)

В) суспільно небезпечне, протиправне діяння (дія або бездіяльність

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Правоведение
Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
389 Kb
Скачали:
0