Сутність культури та її ґенеза. Художня культура. Мистецтво як естетичний феномен. Модернізаційні та постмодернізаційні процеси в сучасній культурі. Феномен української культури (Семінарські заняття № 1-6)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Семінарське заняття № 1(2 год.)

Тема 1. Сутність культури та її ґенеза.

Мета і завдання семінарського заняття: аналіз культурології як інтегративної дисципліни, визначення об'єкта і предмета культурології; пояснення сутності та витоків культури, розгляд типологічної класифікації культур. Вивчення культури як суспільного явища допоможе пояснити процеси духовного і соціального життя. Виявивши комплекс взаємопов'язаних культурних явищ у суспільстві, можна систематизувати, класифікувати та упорядкувати розмаїття форм людської діяльності.

Питання для обговорення:

  1. Предмет культурології.
  2. Методологія і принципи аналізу культури.
  3. Структура і функції культури.
  4. Взаємозв’язок культури та цивілізації.

Рекомендована література:18, с.10-36;  21, с.5-15;  22, с.6-21;  30, с.7-19,30-34;  33, с.6-49; 35, с.13-42.

Семінарське заняття2 (2 год.)

Теми2, 3. Культура як знаково-семіотична система.

Особистість у світі культури.

Мета і завдання семінарського заняття: розкриття сутності інформаційно-семіотичного розуміння культури. Визначення поняття тривимірної моделі культури в контексті когнітивної, аксіологічної та регулятивної основи; розкриття сутності культурного простору як поєднання духовної, технологічної та соціальної культури; пояснення основних характерних особливостей культурних форм: національної, регіональної культур та цивілізації, а також їх складових — субкультур, контркультур, елітарної, народної і масової культур, сільської та міської культур, аналіз ментального поля культури та основних смислових інтерпретацій менталітету.

Питання для обговорення:

1. Культура як інформаційний процес.

2. Основні аспекти світу культури.

3. Культура як засіб творення особистості.

Рекомендована література:18, с.130-150;  30, с.20-30; 35, с.54-65.

Семінарське заняття №3 (2 год.)

Тема 4. Художня культура. Мистецтво як естетичний феномен.

Мета і завдання семінарського заняття: дати визначення духовної культури, охарактеризувати її види та характерні особливості; пояснити роль мистецтва як унікального механізму духовної культури та одного з елементів формування світогляду людини; розкрити основні підходи до класифікації видів мистецтва; проаналізувати основні соціальні функції мистецтва.

Питання для обговорення:

1. Особливості духовної та матеріальної культури.

2. Походження мистецтва.

3. Поняття «вид мистецтва». Класифікація видів мистецтва.

4. Основні функції мистецтва.

Рекомендована література:22, с.199-211, с.160-172;  30, с. 67-90; 35, с.75-77.

Семінарське заняття №4 (4 год.)

Тема 5. Соціокультурна динаміка. Діалог культур.

Мета і завдання семінарського заняття: ознайомлення з характерними ознаками первісної культури; розкриття змісту міфологічної свідомості; з'ясування сутності моделі світу і людини в культурі античної Греції; ознайомлення з видатними пам'ятками культури Стародавньої Греції та культури античного Риму; характеристика культури Середньовіччя в контексті християнського світогляду; ознайомлення з пам'ятками готичної архітектури та скульптури; розгляд основних пам'яток культури Високого Відродження в Італії; розкриття сутності основних регулятивів та світогляду людини в культурі Нового часу; аналіз основних напрямів модернізму та постмодернізму в сучасній західній культурі.

Питання для обговорення:

1. Первісна культура людства.

2. Антична культура.

3. Культура Середньовіччя і Відродження.

4. Культура Нового часу.

5. Основні напрями розвитку культури ХІХ – ХХ століть.

6. Сучасна західна культура.

Рекомендована література:18, с.38-100;  21, с.16-255;  22, с.22-47;  30, с.150-206;  33, с.50-377; 35, с.82-294.

Семінарське заняття №5 (2 год.)

Тема 7. Модернізаційні та постмодернізаційні процеси в сучасній культурі.

Мета і завдання семінарського заняття: аналіз сучасної західної культури та її характерних ознак; характеристика модерністського типу мислення, розгляд модернізму як сукупності напрямів, що склалися в мистецтві ХХ ст.; з’ясування різниці між поняттями «постмодерн» та «постмодернізм».

Питання для обговорення:

1. Модерн як доба в культурі.

2. Постмодерн.

3. Рівноправність культур в добу постмодерну.

Рекомендована література:18, с.295-299;  21, с.238-255; 33, с.333-334; 35, с. 249-294.

Семінарське заняття №6 (4 год.)

Тема 6. Феномен української культури.

Тенденції розвитку сучасної української культури.

Мета і завдання семінарського заняття: аналіз прадавньої української культури; ознайомлення з основними пам'ятками культури скіфів і Трипілля; ознайомлення з матеріальними і духовними здобутками Київської Русі; розкриття найважливіших чинників формування української культури у XIV - першій половині XVII ст., аналіз видатних пам'яток архітектури, живопису; розгляд української культури

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Программы для учёбы
Размер файла:
113 Kb
Скачали:
0