Розрахунки електричної частини приводу конвеєра, страница 4

Мінімальна довжина пластин:

                        (4.22)

Змінна напруга:

Розраховуємо повний опір та індуктивність ланцюга, який вимикають:

                           (4.23)

                (4.24)

де  - кутова частота змінного струму;  - кут зсуву між струмом і напругою при замкнутих контактах апарату, при розрахунках прийняти .

Розраховуємо величину початкового стрибка і швидкість зростання міцності:

                      (4.25)

          (4.26)

де  - початковий стрибок міцності, В; - швидкість зростання міцності, В/с;  - товщина пластини решітки, мм. Прийняти =2мм. - температура пластин решітки. При розрахунках прийняти =400К. Значення інших величин  в А,  в мм.

Розраховуємо коефіцієнти:

                     (4.27)

               (4.28)

де   

                          (4.29)

          (4.30) 

Кількість проміжків решітки при аперіодичному процесі відновлення напруги визначається за формулою:

 

Коливальний процес відновлення напруги при власній частоті мережі, що визначається співвідношенням:

де  - власна частота мережі, Гц.

Коефіцієнт перевищення амплітуди відновлюючої  напруги розраховується за формулою:

Далі розраховуємо величини:

де   в А,  в мм.

Розраховуємо кількість проміжків решітки при коливальному процесі відновлення напруги:

                   (4.31)

За формулою (4.31):

Розрахунок за формулами (2.43) і (2.47) в ряді випадків може давати завищенні результати значення кількості пластин решітки. Дуга може згаснути і після  повторного її запалення, якщо напруга, необхідна для горіння дуги в решітці, більше миттєвого значення напруги джерела при переході струму через нуль. Кількість пластин вказаного механізму гасіння дуги розраховується за формулою:

Остаточну кількість пластин решітки обирають, виходячи з співвідношення:

             (4.32)

Мінімальна довжина пластин решітки:

При розрахунку за формулою приймають с, що відповідає найбільш складному випадку гасіння дуги.

4.5  Розрахунок трансформатору

,               (4.33)

,

А.

Розраховуємо струми вторинних обмоток:

А;                                       (4.34)

А,

А.

Розраховуємо попереднє значення індукції в стрижні Вс=1,ЗМл.

Попереднє значення щільності струму в мідних проводах обмотки            j = 3,8 А/мм2.

Поперечний переріз стрижня сердечника й ярма:

 см2,            (4.35)

 Вт,                              (4.36)

с=0,7;

 см2.

Відповідно повні поперечні переріз рівні:

 см2,          

 см2.

Приймаємо а = 5 см; b = Sc/ a = 35,5/5 = 7,1 см; h = SЯ / b = 17,8/7,1 = 2,5 см. Попереднє число витків первинної обмотки трансформатора:

,                                   (4.37)

,

ΔU=10%.

Попередня величина спадання напруги в обмотках трансформатора при навантаженні:

,                                       (4.38)

 В/виток.

Попереднє число витків вторинних обмоток трансформатора:

,                                       (4.39)

,

,                                       (4.40)

,

,                                         (4.41)

.

Число витків ціле, остаточно приймаємо:

W1=423; W2 = 25; W3 = 28; W4=123.

Розраховуємо перетин і діаметри проводів обмоток поперечні переріз проводів обмоток:

 мм2,

 мм2,

 мм2,

 мм2.

Найближчі перетини і діаметри проводів:

q1 = 0,7 мм2; q2 = 1,65 мм2; q3 = 1,5 мм2; q4 = 1,4 мм2,

d1 = 0,8 мм; d2= 1,3 мм; dз = 1,2 мм; d4 = 1,2 мм.

Остаточне значення щільності струму в проводах:

 А/мм2,

 А/мм2,

 А/мм2,

 А/мм2.