Розрахунки електричної частини приводу конвеєра, страница 2

де  - величина уявної контактної поверхні.

Розраховуємо величину сили електродинамічного відбросу за формулою (4.8)  для :

.

Розраховуємо величину сили електродинамічного відбросу за формулою (4.9)  для :

.

Розраховуємо величину сили електродинамічного відбросу за формулою (4.8) для :

.

Розрахунок параметрів вібрації контактів виконується за формулами приведеними нижче. Амплітуда  та тривалість  першого відскоку рухомого контакту при ввімкненні розраховується за формулами:

;                                    (4.9)

;                                     (4.10)

де  - коефіцієнт удару, що залежить від пружних властивостей контактного матеріалу.

Розраховуємо за формулою (4.9):

 .

Розраховуємо за формулою (4.10):

.

Сумарний час вібрації можна оцінити за співвідношенням:

;                                        (4.11)

.

4.3  Розрахунок струмоведучого контуру

Розрахунок проводиться для двох режимів роботи: номінального і режиму короткого замикання за методикою [7]. Розрахункова модель представлена на рисунок 4.4.

Переріз струмоведучих шин має прямокутну форму:  - товщина,  - ширина струмоведучого контуру.

Рисунок 4.4 – Розрахункова модель струмоведучого контуру з одним

електричним контактом

Початкові дані:

 - тривало пропускаючий струм;   - значення кратності розмірів.

Задачею розрахунку в номінальному режимі являється визначення розмірів поперечного розрізу ширини  і  з умови, що температура в тих місцях, де вона нормується (ГОСТ 12434-66), не перевищує допустимих значень. Виходячи з допустимої температури  в розрізі, розташованому на відстані  від контактів, отримуємо рівняння для визначення геометричних розмірів  і .

                             (4.12)

де - нормована температура навколишнього середовища;

- коефіцієнт додаткових витрат, враховуючий явище поверхневого ефекту;

- виділений електроопір матеріалу струмопровіду;

 - коефіцієнт тепловіддачі з поверхні шини в навколишньому середовищі.

Значення параметрів  і  для мідної струмоведучої шини приведені в пункті 2.3. Опір  розраховуємо для моделі одноточечного контакту () по формулі (2.13), замінивши в ній  на . Радіус контактної плями    розраховуємо по формулі (2.14), приймаючи .

Величину контактного натиску  визначаємо виходячи з виділеного натиску  і величини тривало пропускаю чого струму .

                                                                           (4.13)

 

 

Якщо - відстань вздовж лінії струму від контактів до найближчого виходу апарату, а - відстань від контактів до місця кріплення гнучкого з’єднання, то при умові (ГОСТ 12434-66) рівності температур на виходах і гнучкому з’єднанні , , так як найбільш нагрітим буде найближчим до контактів розріз. Прийнявши відповідні значення  і  та визначивши  з співвідношень (2.13), (2.14), можна перейти до визначення розмірів перерізу шини  і , використовуючи формулу (2.24). Периметр  і розрізу  прямокутної шини розраховують по формулам:

                                                                                 (4.14)

                                                                                       (4.15)

Так як невідомих розмірів два, а рівняння одне, необхідно задатися одним з розмірів або ж їх кратністю.

                                                                                         (4.16)

Порядок розрахунку наступний. Задаємося орієнтованими значеннями щільності струму в шині . Визначаємо розмір  по формулі: