Розрахунки електричної частини приводу конвеєра

Страницы работы

Содержание работы

4  РОЗРАХУНКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРИВОДУ

4.1  Опис электросхеми підключення привода конвеєра

Электросхема призначена для експлуатації в приміщенні з вибухонебезпечним середовищем. Всі органи керування й індикатори в небезпечному середовищі, а шафа керування в приміщенні з нормальним середовищем.

Схема складається із частини дистанційного включення подачі напруги перетворювач частоти й вентилятор продувки робочого двигуна привода конвеєра. При спрацьовуванні першого щабля контактор двигуна 1 реле часу блокує реле наступних щаблів на 10 секунд. Після закінчення цього часу контактор руху вентилятора  другий щабель подається напругу на перетворювач контактора двигуна 2. Зв’язане з ним, реле часу блокує подачу напруги на ланцюзі управління перетворювача на 10 секунд.

Причина: перетворювач починає роботу із самотестування- перевірка на аварію.якщо сигналу немає то схема блокується.

Всі інші ланцюги (рисунок 4.1) складаються із кнопкових постів у вибухонебезпечному приміщенні без використання элекрічних реле, контакти реле управляють входами перетворювача керування режимами роботи SQ 1-1- рух уперед; SQ 2-2- зменшення швидкості; SQ 3-збільшення швидкості; SQ 4-4- толчек назад. Між прямим рухом  і поштовхом назад уведене блокування контактор ДО 3-3- функція не сумісна.

Загальне включення системи керування починається із кнопки SB1. Після якого включається проміжне реле ДО1 якого своїми контакторами підключає лінійний контактор КМ1, що включає асинхронний електродвигун Д (головний двигун). Одночасно включає реле часу КТ1 який своїм контактором після невеликої витримки часу підключає лінійний контактор КМ2, що у свою чергу увімкне двигун охолодження електромотора.

Рисунок 4.1. Схема керування входами перетворювача

Схема оснащена світловою сигналізацією, а саме лампами: HL 1-1- аварія вентиляції охолодження; HL 2-2- аварія ПЧ; HL 3-рух конвеєра;  HL 4-привод конвеєра включений; HL 5-5- аварія зірочки конвеєра; HL 6-6- аварія ланцюга конвеєра; HL 7-7- готовий до роботи; HL 8-8- рух; HL 9-9- аварія (рисунок 4.2).

Як апарат захисту використовується теплове реле КК і автоматичний вимикач QF 1-автономний вимикач триполюсний, на струм 3А; QF 2-2- автономний вимикач триполюсний, на струм 16А.

За допомогою кнопки SB8 відбувається відключення блокувань змінених параметрів (рисунок 4.3)

Рисунок 4.2. Схема світлової сигналізації

Рисунок 4.3. Схема відключення блокувань змінених параметрів

Так само є звуковий сигнал НА1. Тривалий  гудок -аварія; короткий (5 секунд)- рух уперед; короткий (5 секунд)- рух назад.

4.2  Розрахунок параметрів комутуючих контактів

Для розрахунку необхідні наступні вхідні дані: контактний натяг ; величина току, що тривало протікає по контактам ; ударне значення току короткого замкнення в кіло амперах  ; приведена маса рухомого контакту ; швидкість рухомого контакту у момент удару о нерухомий при першому зіткненні контакт . Розрахунок проводимо за методикою [7].

Величина опору стягнення електричного контакту, що має n контактних плям, розраховується за формулою:

   ;                                                     (4.1)

де  - питомий електричний опір матеріалу контактів,

 - радіус контактної плями.

Для пластичної деформації контактної поверхні радіус контактної плями:

 ;                                                     (4.2)

де .

Площа поверхні електричного контакту:

 .                                            (4.3)

Величина падіння напруги на контактах:

                                                      .                                              (4.4)

Для сферичних контактів () розраховуємо радіус контактної плями за формулою (4.4):

.                                 

За формулою (4.1):

.

За формулою (4.3):

.

За формулою (4.4):

.

Для лінійних контактів () розраховуємо радіус контактної плями за формулою (4.2):

.

За формулою (4.1):

.

За формулою (4.3):

.

За формулою (4.4):

.

Для плоских контактів () розраховуємо радіус контактної плями за формулою (4.2):

.

За формулою (4.1):

.

За формулою (4.3):

.

За формулою (4.4):

.

Стала температура контактної поверхні визначається за формулою:

   ;                                    (4.5)

де  - температура віддаленої від контактної поверхні точки;  - число Лоренца;  - коефіцієнт теплопровідності контактного матеріалу.

Перевищення температури контактної поверхні над середньою температурою контакту:

.                                            (4.6)

Розраховуємо за формулою (4.5):

.

Розраховуємо за формулою (4.4):

.

Розрахунок току зварювання для одноточечного контакту () виконується за формулою:

;                   (4.7)

де  - коефіцієнт температуропровідності матеріалу, ; ; .

Розраховуємо за формулою (4.7) значення току зварювання для тривалості протікання току :

.

Розраховуємо за формулою (4.7) значення току зварювання для тривалості протікання току :

.

Розраховуємо за формулою (4.7) значення току зварювання для тривалості протікання току :

.

Величина електродинамічних зусиль, що стримляться розімкнути контакти, розраховується за формулою:

;                                     (4.8)

Похожие материалы

Информация о работе