Розрахунки електричної частини приводу конвеєра, страница 3

                                                                               (4.17)

 

По формулі (2.28) розраховуємо:

 

Далі визначаємо  і  по формулам (4.15), (4.16):

 

 

Визначаємо значення правої частини формули (2.24).

Значення  відповідне значенню температури  вносимо до таблиці 4.1. Якщо ,то для зменшення температури потрібно збільшити розмір  поперечного розрізу шини  і навпаки, зменшити, якщо . Далі повторюємо весь розрахунок для нового значення  і заповнюємо таблицю. Розрахунок продовжуємо до тих пір, доки абсолютна величина різності  не стане менше 2° С. Знайдені  таким чином значення  і  будуть шуканими.

При   

 

 

 

 

Таблиця 4.1 – Значення розмірів перерізів і температури

    Значення

 

Знайдені значення

400

425

450

500

,см

0,25

0,243

0,236

0,22

,см

2,5

2,43

2,36

2,2

,°С

86,14

89,74

93,46

105,53

В цьому випадку , отже зменшуємо розмір  поперечного розрізу шини  і розраховуємо далі та заносимо дані до таблиці.

При

 

 

 

 

 

В цьому випадку , отже зменшуємо розмір поперечного розрізу шини  і розраховуємо далі та заносимо дані до таблиці.

При

 

 

 

 

В цьому випадку умова  виконується:

Знайдені  і  являються шуканими розмірами перерізу: , .

Далі розраховуємо термічну стійкість знайденого перерізу шини. Час термічної стійкості  в залежності від величини протікаю чого струму  розраховується по формулі:

                                                                     (4.18)

де - виділений опір міді при 0°С;

- температурний коефіцієнт виділеного електроопору;

- початкова температура шини, рівна допустимій при тривалому протіканні струму, тому приймаємо ;

 - допустима температура при протіканні струму короткого замикання;

 - значення виділеної об’ємної теплоємкості.

По формулі (2.30) необхідно розрахувати характеристику термічної стійкості . При проведенні розрахунків задаємося значеннями струму термічної стійкості  в діапазоні . Достатньо розрахувати п’ять точок характеристики термічної стійкості.

Визначаємо точки для розрахунку термічної стійкості і розраховуємо час термічної стійкості.

Для 1-ої точки:

Для 2-ої точки:

Для 3-ої точки:

Для 4-ої точки:

Для 5-ої точки:

4.4  Розрахунок параметрів дугогасильної решітки

Початкові данні для розрахунку параметрів дугогасильної решітки:    . Розрахунок проводимо за методикою [7].

Постійна напруга:

Кількість пластин дугогасильної решітки на одному полюсі вмикача визначається за формулою:

                                 (4.19)

де - напруга джерела живлення; - коефіцієнт, що визначає кратність напруги на дузі по відношенню до номінальної напруги, при розрахунках приймаємо . Множник 2 в знаменнику враховує, що вмикачі мають двополюсне використання.

- напруга на дузі, що горить між сусідніми пластинами решітки.

Розраховану за формулою (4.19) кількість пластин округляємо вгору до найближчого цілого числа: . Швидкість руху дуги в решітці розраховується за емпіричною формулою:

                            (4.20)

де - швидкість руху дуги, см/с; - відстань між пластинами, мм (зазвичай =2÷3мм); - струм, що вимикають, А.

Час горіння дуги в решітці:

                          (4.21)

де   - електромагнітна стала часу ланцюга, який вимикають. Довжину пластин розраховують з умови, що дуга за час гасіння не виходить за межі решітки.