Аналіз і вибір програмного забезпечення САПР (Компас 3D, Solіd Works, Autocad, Adem, ТП Технопро, ТП Компас-автопроект, ТП Вертикаль), страница 5

Розраховуючи час на контрольні виміри, система враховує застосовуваний засіб виміру, точність виміру, вимірюваний розмір, довжину вимірюваної поверхні, зручність виміру й т.д.

Система нормування може бути настроєна на алгоритми розрахунку, які застосовуються на конкретному підприємстві. У складі інтегрованого комплексу вона забезпечує системи керування й планування виробництва оперативною й достовірною інформацією.

Об'єднання систем формування технологічних карт і звідних звітів дозволило отримати багатофункціональну й середовище яка настроюється для створення різного роду зведених відомостей. Однією з основних частин цієї системи є зовнішній механізм формування звідних відомостей за допомогою мови Vіsual Basіc, що дозволяє додавати користувальницький функціонал безпосередньо в процес створення відомості.

Всі ці фактори в сукупності дозволяють утворити комплексну систему підготовки документів у середовищі Компас-втопроект.

8.8 САПР ТП Вертикаль

Вертикаль - САПР технологічних процесів нового покоління, призначена для автоматизації процесів технологічної підготовки виробництва.       

Вертикаль є компонентом програмного комплексу для наскрізного рішення завдань конструкторсько-технологічної підготовки виробництва, орієнтований на звичний технологові процес формування технологічної документації, що дозволяє швидко освоїти систему користувачам. 

Порядок роботи користувача орієнтований на, звичний для технологу, процес формування "паперової" технологічної документації. А швидкий доступ до всім довідковим даним багаторазово скорочує час пошуку інформації, необхідної для прийняття технологічних рішень. Систему може швидко освоїти користувач із будь-яким рівнем "комп'ютерної" підготовки.

Компоненти для автоматизації технологічної підготовки виробництва дозволяють гнучко вибудовувати програмний комплекс будь-якого підприємства.

Різні прикладні модулі дозволяють одержувати в процесі роботи необхідну довідкову інформацію, здійснювати розрахунки, взаємодіяти з іншими програмами. А відкрита архітектура системи дозволяє створювати й підключати до неї будь-які програми, що відповідають потребам конкретного підприємства, а також інтегрувати її із програмним забезпеченням інших розроблювачів (наприклад, системами класу ERP).

Важлива особливість системи Вертикаль - можливість зберігати технологічні процеси не тільки локально (на робочому місці технолога), але й у середовищі будь-якої PDM-системи. Це дозволяє організувати колективну роботу, полегшити й прискорити запозичення типових рішень, пошук інформації, а також упорядкувати (структуровувати) технологічну документацію, що в остаточному підсумку приводить до багаторазового збільшення ефективності роботи технологічних підрозділів у цілому.

Система  забезпечує швидкий доступ до необхідної інформації й документації, завдяки чому перевірка й твердження технологічних процесів можуть виконуватися за лічені хвилини.

Використання всіма учасниками процесу КТПП єдиних довідників даних дозволяє сформувати інтегроване середовище спільної роботи над проектом виробу.

Застосування єдиних довідників, наповнених актуальної для кожного конкретного підприємства інформацією, приводить до зменшення часу узгодження документації на виріб як між службами КТПП, так і при передачі документації в інші відділи.

Однією з ключових завдань автоматизації підприємства є формування єдиного інформаційного середовища, що послідовно автоматизує й поєднує функціональні ланцюжки всіх служб, що беруть участь у суміжних процесах розробки документації, підготовки виробництва, постачання,  збуту з виходом на фінансові показники. Однієї з основних цінностей такого рішення є акумулювання один раз уведених даних в інформаційному просторі підприємства. Актуальна інформація не вводиться двічі й не дублюється вручну в різних системах, а використається наступними службами для виконання своїх завдань, у результаті яких з'являються взаємозалежні ланцюжки документів і даних, що описують весь цикл життя виробу на підприємстві.

5.9 Результати аналізу програмного забезпечення

Провівши найдокладніший аналіз програмних продуктів, був зроблений вибір на користь конструкторського пакета Компас 3D і технологічного пакету Вертикаль.  Основними критеріями, які спонукали до даного вибору, з'явився простий і русифікований  інтерфейс, простота й зручність у проектуванні й конструюванні, швидкість у розрахунках завдяки убудованому математичному ядру, а також багато інші переваг над іншими альтернативними пакетами.