Аналіз і вибір програмного забезпечення САПР (Компас 3D, Solіd Works, Autocad, Adem, ТП Технопро, ТП Компас-автопроект, ТП Вертикаль), страница 2

Постараємося дати короткий огляд функціональності системи Adem . До базової функціональності, що перебуває в ядрі, можна віднести наступні можливості:

Методика роботи з паперовими кресленнями в системі Adem зводиться до сканування їх у різні BіtMap формати (BMP,TІFF, PCX, JPEG і т.п.). Далі використання фільтрів й убудованого растрового редактора для чищення сміття й видалення непотрібної інформації. Проведення різних операцій з виділеними частинами зображення: перенос, поворот, копіювання, дзеркальне відбиття, масштабування.

Доповнення креслення новою інформацією у векторному виконанні здійснюється засобами креслярської частини системи Adem поверх растрового зображення. При цьому користувач може використати прив'язки до растрів, що спрощує стикування растрового й векторного зображень.

Креслення в системі Adem ґрунтується на двох схемах:

-  класичній схемі c використанням елементів (відрізок, ламана,  окружність, крива й т.п.) і методів їхньої побудови (по крапках, відносно, перпендикулярно й т.п.);

-  з використанням зв'язних контурів і булевих операцій.

Перша схема традиційна для більшості сучасних CAD систем й у поясненнях не має потреби. Другий варіант дозволяє користувачеві мислити об'єктами більше високого рівня ніж окремі дуги й відрізки. У його розпорядженні перебувають так називані зв'язні контури, які він може модифікувати не руйнуючи їхньої цілісності й внутрішніх умов сполучення. Більше того він може робити з ними операції додавання, вирахування, доповнення, створюючи нові конструкції.

Способи оформлення документації в системі Adem єдині як для накреслених у системі об'єктів, так і для імпортованих ззовні або отриманих у результаті проектування 3D моделі. Adem підтримує кілька стандартів оформлення креслярської конструкторської документації. Особлива увага приділена ЭСКД.

Більша частина стандартної графіки втримується безпосередньо в ядрі системи. Інша частина виконана у вигляді бібліотек, які входять у поставку системи за замовчуванням. Це елементи кріплення, різні елементи схем й ін.

Платформу для об'ємного моделювання в системі ADEM становлять два способи створення вихідних профілів:

-  застосування плоскої креслярської конструкторської частини, що функціонує в будь-якій обраній просторовій системі координат;

-  створення просторових дротових об'єктів.

Будь-які плоскі й просторові об'єкти Adem можуть бути використані для побудови об'ємних тіл. Та навпаки, будь-які тіла можуть бути задіяні для створення плоских і просторових об'єктів. За допомогою такого способу забезпечується єдиний 2D/3D простір, значну частину якого становлять звичні для конструктора плоскі методи проектування. До списку способів побудови об'ємних тіл входять практично усі відомі методи: зсув, рух, обертання, по перетинах, по сітці, злиття й ін.

При проектуванні об'ємної моделі Adem надає можливість напівавтоматичної побудови креслень на її основі. При цьому дії користувача еквівалентні традиційній логіці проекційного креслення. Спочатку конструктор здійснює вибір необхідних йому основних видів із пропонованого меню. Система автоматично створює відповідні проекції з видаленням або штриховим виконанням невидимих ліній. Розміщення проекція на бланку креслення здійснюється простою вказівкою курсором на поле.

САПР Adem автоматизує процес ухвалення технологічного рішення, у той час як інші САПР - процес оформлення технологічної документації й засобів передачі даних.   Великий набір технологічних функцій, задіяних в Adem, з одного боку, і широкий спектр кваліфікацій фахівців, що освоїли систему, з іншої, доводять реальність повномасштабного впровадження системи.

8.4 САПРSolіdWorks

SolіdWorks - система автоматизованого проектування, інженерного аналізу й підготовки виробництва виробів будь-якої складності й призначення. SolіdWorks є ядром інтегрованого комплексу автоматизації підприємства, за допомогою якого здійснюється підтримка життєвого циклу виробу відповідно до  концепції CALS-технологій, включаючи двоспрямований обмін даними з іншими Wіndows-додатками й створення інтерактивної документації.

Комплексні рішення SolіdWorks базуються на передових технологіях гібридного параметричного моделювання й широкому спектрі спеціалізованих модулів. Програмне забезпечення функціонує на платформі Wіndows XP, виконано російською мовою , підтримує держстандарт та ЄСКД.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, русифікація й підтримка ЄСКД, визначають успіх впровадження SolіdWorks на підприємствах вітчизняної промисловості.