Аналіз і вибір програмного забезпечення САПР (Компас 3D, Solіd Works, Autocad, Adem, ТП Технопро, ТП Компас-автопроект, ТП Вертикаль), страница 3

Вибираючи SolіdWorks у якості базової САПР, підприємство одержує не тільки гарний, якісний і функціональний набір програм, але й орієнтується на самі передові технології, що стали стандартом де-факто для автоматизованого проектування в усім світі.

8.5 САПР Компас 3D

Система Компас 3D призначена для створення тривимірних асоціативних моделей окремих деталей і складальних одиниць, що містять як оригінальні, так і стандартизовані конструктивні елементи. Компас 3D дозволяє реалізувати класичний процес тривимірного параметричного проектування - від ідеї до асоціативної об'ємної моделі, від моделі до конструкторської документації. Ключовою особливістю Компас 3D є використання власного математичного ядра й параметричних технологій, розроблених фахівцями АСКОН. Система має потужного функціонала для роботи над проектами, що включають кілька тисяч підзбірок, деталей і стандартних виробів. Вона підтримує всі можливості тривимірного твердотільного моделювання, що стали стандартом для САПР середнього рівня.

Основні завдання, які вирішує система Компас 3D - формування тривимірної моделі деталі, окремих деталей і складальних одиниць, що містять як типові, так і нестандартні конструктивні елементи з метою передачі геометрії в різні розрахункові пакети або пакети розробки керуючих програм, а також створення конструкторської документації на розроблені деталі.

Компас 3D дозволяє швидко одержувати моделі типових виробів на основі один раз спроектованого прототипу. Програма має власне математичне ядро й параметричні технології, за допомогою яких, можна зробити деякі розрахунки (маса, обсяг, площа поверхні, характеристики деталі) безпосередньо в Компас 3D.

Основний набір завдань, виконуваних Компас 3D:  моделювання виробів з метою створення конструкторської й технологічної документації складальних креслень, специфікацій, деталіровок і т.д.

У Компас 3D об'ємні об'єкти утворяться шляхом виконання такого переміщення плоскої фігури в просторі, слід від якого визначає форму об'єкта.

Додаткові операції дозволяють спростити завдання параметрів розповсюджених конструктивних елементів - фаски, скругления, циліндричного отвору, ухилу, ребра жорсткості. Так, для побудови фаски не потрібно малювати ескіз, переміщати його уздовж ребра й віднімати  обсяг, що вийшов, з основного тіла. Досить указати ребро або кілька ребер або грані для побудови фаски й увести її параметри - величину катетів або величину катета й кут. Аналогічно при побудові отвору досить вибрати його тип  й ввести відповідні параметри.

На будь-якому етапі роботи можна видалити частину тіла по границі, що представляє собою площину або циліндричну поверхню, утворену видавлюванням довільного ескізу.

У Компас 3D у будь-який момент можлива зміна параметрів будь-якого елемента  моделі. Після задання нових значень параметрів модель перебудовується відповідно до  них. При цьому зберігаються всі існуючі в ній зв'язки. Можливе вимірювання різних геометричних характеристик: відстаней між вершинами, ребрами й гранями в будь-якій комбінації, вимір довжин ребер і периметрів граней, вимір площ граней. Здійснюється розрахунок масо-інерційних характеристик моделі: обсягу, маси, координат центра ваги, осьових і відцентрових моментів інерції.

За роки, що пройшли з виходу перших версій, розроблювачі реалізували в Компас 3D сотні новинок в області моделювання, параметризації, можливостей роботи з конструкторською документацією й т.п. Практичне застосування найсучаснішого  рішення компанії АСКОН дозволяє повною мірою  враховувати вимоги пропоновані до якості виробів, управляти собівартістю виробу ще на стадії проектування й значно скоротить строки конструкторської підготовки виробництва.

8.6 САПР ТП Технопро

"Технопро" - універсальна система технологічного проектування й підготовки виробництва. Система "Технопро" дозволяє користувачам створювати спеціалізовані бази даних для виконання розрахунків і формування технологічних процесів з різними видами заготівель, включаючи лиття металу й пластмаси, кування й штампування з різних марок матеріалів. Для створення таких баз даних застосовуються єдині програмні засоби системи "Технопро".

Самостійно розширюючи можливості системи, користувачі можуть увести наступні техніко-економічні розрахунки: розрахунок заробітної плати робітників та службовців по виробі в цілому; розрахунок споживання електроенергії встаткуванням при виробництві виробу й т.п.