Основи технічного нормування. Виробничий процес і його складові частини. Поняття технічного і трудового процесів

Страницы работы

Содержание работы

Основи технічного нормування

1.  Сутність і задачі технічного нормування.

2.  Виробничий процес і його складові частини.

3.  Поняття технічного і трудового процесів.

4.  Типи виробництв.

Д/З запитання № 1-2 стор.101-105;запитання № 3-4 стор. 105-107

Самостійно класифікація виробничих процесів стор. 103 мал. 3.9, стор.

103 мал. 3.9, структура виробничого процесу стор. 104, мал..3.10.

-1-

Технічне нормування часу-сукупність прийомів та методів, які на науковій основі установлюють норми затрат праці і дозволяють виконувати аналіз використовування трудового часу і намічати заходи щодо його раціонального використовування.

Технічне нормування служить основним засобом досконалості організації праці - це планування обліку, аналізу використовування праці і правильної оплати праці. За допомогою технічного нормування в колійному господарстві вирішуються слідуючи основні задачі:

-  розробка і упровадження технічно обґрунтованих норм затрат праці, забезпечує високий рівень продуктивності праці і зниження собівартості робіт,

-  організація заробітної плати на основі принципу розподілу по кількості і якості праці і тарифікація робіт,

-  використовування виробничого процесу по його складовим частинам для розробки раціональної організації праці,

-  виявлення та вивчення кращих прийомів і методів роботи та створення умов для розповсюдження передових методів роботи,

-  вивчення затрат робочого часу з метою покращення технологій виконання робіт і усунення утрат робочого часу, контроль і аналіз виконання робочими встановлених вимог та норм.

Робота по технічному нормуванню повинна проводитися систематично, так як у виробництві непреривно відбуваються зміни виробництва робіт, довершується і упроваджується нова техніка, вдосконалюється і покращується організація праці і виробництва, змінюється і вдосконалюється технологія робіт.

-2-

Одним з прийомів технічного нормування являється розглядання і аналіз виробничого процесу по його складовим частинам.

Виробничим процесом називається сукупність технологічних і трудових процесів, виконуваних для отримання готової продукції або здійснення певних робіт.

Для характеристики виробничий процес класифікують за слідуючими ознаками:

1) по відношенню до отримання готової продукції (основний і допоміжний).

Основний безпосередньо зв’язаний з отриманням готової продукції або виконанням робіт.

Допоміжний пов’язаний з виконанням дій, забезпечуючи нормальне протікання основного процесу.

2) по характеру участі робочих в виробничому процесі (ручні, ручні механізовані, машинні, машинно-ручні, автоматизовані, апаратурні).

В ручних процесах робота виконується або повністю вручну або за допомогою простішого інструмента.

Ручні механізовані – в цих процесах робочий орган інструмента приводиться в дію вручну від зовнішнього джерела енергії, робочий діє вручну на предмет праці через інструмент (електрогаєчний ключ, ЕШП).

Машинні – процес дії на предмет праці відбувається робочими органами машини, людина здійснює допоміжні функції. Керування машиною здійснюється вручну (вивантаження щебеня хопер-дозатором, колієукладальний кран, робота машини ЩОМ).

Машинно-ручні – в цих процесах основні дії виконує робочий орган станка, а робочий вручну підводить матеріал до предмету праці і переміщує його вздовж предмета. До них відносяться: обробка деревини, токарні верстати.

Автоматизовані – у яких всі зміни предметів праці здійснюється робочими органами машини автоматично, участь робочого зводиться до нагляду за роботою машини - автомата (рейко - зварювальний станок).

Апаратурні – у них обробка предмета праці відбувається в спеціальних апаратах під дією теплової, електричної або хімічної енергії, роль робочого зводиться до нагляду за правильністю і стабільністю апарата і його загрузкою (обпалювання деталей в печах, пропитка шпал).

3) в залежності від періодичності повтору операцій (періодичні і неперервні процеси).

До періодичних або циклічних процесів відносяться ті які перериваються і повторюються знову при виготовленні кожної одиниці продукції (робота машини ВПО, УК, зміна шпал).

До неперервних процесів відносяться ті у яких випуск продукції відбувається непреривно без припинення роботи без припинення роботи (очистка щебеня ЩОМ).

4) по формі організації праці (індивідуальні і групові).

Індивідуальні – робота може відбуватися однією людиною (оправка баластної призми).

Групові або бригадні – вимагають узгоджених дій декількох робочих або бригади (одиночна заміна рейок, рихтовка, виправка колії ЕШП).

5) в залежності від організаційної складності виконання (комплексні процеси, робочий процес і операція).

Комплексний – процес – сукупність одночасно минаючих робочих процесів, які знаходяться в безпосередній організаційній залежності і зв’язаних спільністю кінцевої продукції (виконання робіт у „вікно” або після при капітальному ремонті, тут комплексний процес складається з кількох робочих процесів).

Робочий процес – сукупність технологічних або організаційно – зв’язаних між собою робочих операцій, виконуваних одним робочим або групою узгоджено працюючих робочих.

Похожие материалы

Информация о работе