Ставлення до сім'ї у сучасному українському суспільстві (Звіт за підсумками соціологічного дослідження)

Страницы работы

Содержание работы

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАÏНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

IМЕНI ЮРIЯ КОНДРАТЮКА

Звіт
за підсумкамисоціологічного дослідження на тему:

Ставлення до сім'ї
у сучасному українському
суспільстві

Виконали:

                                                         студентки групи 303-МА                                                                                                 

                                                                  Ященко Є.І. Коваленко А.П.

         Перевірила:

         Волик Н.Г.

ПОЛТАВА 2010

План

  I.  Теоретична частина:

1.  Проблема дослідження;

2.  Мета дослідження;

3.  Об΄єкт дослідження;

4.  Предмет дослідження;

5.  Вибірка;

6.  Завдання дослідження;

7.  Гіпотези;

8.  Спосіб збору інформації.

ΙΙ.   Практична частина (анкетування)

ΙΙΙ.  Аналітична частина:

1.  Загальні результати дослідження;

2.  Аналіз за статтю;

3.  Аналіз за  віком.

  IV.  Висновок

  V.  Рекомендації

І. Теоретична частина

Програма дослідження

1. Проблема дослідження

Сім'я є об'єктом дослідження багатьох наук – історії, економіки, права, соціології, психології, педагогіки, антропології, демографії, етнографії, етики тощо. Кожна з них відповідно до свого предмета вивчає специфічні сторони функціонування і розвитку сім'ї.

Соціологія сім'ї зосереджує свою увагу на аналізі всієї сукупності важливих проблем, пов'язаних з сім'єю, вивчає формування, розвиток і функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин у конкретних культурних та соціально-економічних умовах.

За останні 2-3 десятиліття як на Заході, так і  в Україні, набуває дедалі більшого поширення, особливо серед молоді, так званий феномен співжиття (громадаянський шлюб).

Співжиття – це спільне проживання чоловіка і жінки з наявністю статевих стосунків, але без реєстрації.

Співжиття стало широко практикуватися в студентському середовищі. В Україні його здебільшого сприймають як експериментальний етап, що передує одруженню. Більшість пар «пробного шлюбу» одружуються через деякий час або коли у них з'являються діти.

Сім'я є більш складною системою відносин, ніж шлюб, оскільки вона, як правило об'єднує не тільки подружжя, а й їх дітей, а також родичів і близьких. Крім того, сім'я виступає як основний осередок суспільства.

Різноманітність проблем, пов'язаних із сім'єю, і наштовхнула нас на вибір даної теми.

2. Мета дослідження: у нашому соціологічному дослідженні ми намагаємося дослідити ставлення суспільства до соціального феномену «громадянський шлюб», до шлюбу взагалі і до сім'ї, причини порушення єдності родини. Дане соціологічне дослідження спрямоване на привернення уваги суспільства до даної проблеми.

3. Об'єкт дослідження: жителі Полтави, віком від 17 до 55 років

4. Предмет дослідження: ставленя до сім'ї у сучасному українському суспільстві, ставлення до громадянських шлюбів та бездітності і багатодітності, причини порушення єдності у сім'ї, ставлення до релігійного аспекту утворення і функціонування сім'ї.

5. Гіпотези:

1.  Громадянський шлюб розглядається як передумова одруження;

2.  Кількість дітей в сучасній родині зумовлюється насамперед економічними чинниками;

3.  Чоловік все ще голова сім'ї;

4.  Релігійний аспект при вихованні не враховується;

5.  Для сучасної молоді матеріальне становище сім'ї має набагато більше значення, ніж для людей старшого віку.

6.Основні завдання

За допомогою анкетування

1.  Визначити  ставлення суспільства до пробних шлюбів;

2.  З'ясувати причини недостатньої народжуваності в Україні;

3.  Визначити вплив релігійності;

4.  Визначити оптимальний вік вступу до шлюбу;

5.  Визначити роль розподілу обов'язків у цілісності родини.

6.  Визначити, що на думку суспільства найважливіше для існування щасливої сім’ї.

7. Вибірка

60 осіб, віком від 17 до 55 років (студенти та люди працездатного віку): 27 – чоловічої статі, 33 – жіночої. Ми прагнемо опитати представників всіх верств населення, котрі займають різне соціальне становище. Умовно респондентів ми поділили на дві групи:  молодь віком від 17 до 30 років та люди віком від 31 до 55 років. Серед респондентів будуть студенти ПНТУ, ПУСКу, ПДПУ, а також молодь, котра працює; люди старшого віку, різних професій. Таким чином, ми плануємо одержати різнопланові відповіді, щоб найточніше проаналізувати ставлення суспільства до поставленої проблеми.

8.Спосіб збору інформації

Дане дослідження проводиться за допомогою соціологічного опитування, а саме, анкетування, що складається із дихотомічних, закритих та відкритого запитань. За допомогою анкетування проводиться вибіркове дослідження, а також використовується метод  "снігового клубка".

Похожие материалы

Информация о работе